Pedagogisk kvarter

Deler av landslaget i åpen klasse spilte i kveld (søndag) nok en treningskamp på BBO. Jeg tenkte å vise noen av spillene fra bordet der Erik Berg - Steffen Fredrik Simonsen spilte mot Nils Kvangraven - Terje Lie. Mange av spillene har ikke noen større poenger, annet enn at det kan kanskje være lærerrikt å se hvordan de presumtivt beste melder og spiller. Denne ganger er jeg ikke ute etter å vise gode eller dårlige prestasjoner.

SPILL 1

Legg merke til den tynne åpninga til Nils. Kun 10hp, men mottakelig i tre farger. Førstemann på banen. Steffen melder inn på firekortfarge, men omtrent samme argumentet som Nils. "Vi må tidlig inn i meldingsforløpet": Erik Berg er en praktiker og melder det som står, nemlig 3NT. 


_____________________________________________________________________________

 SPILL 3

Så en flott storeslem av Berg - Simonsen. 4kl viser renons og EK der var kanskje ikke det beste, men det er jo aldri noen ulempe med esser og konger, så fremt hånda ellers også er sterk. Erik stjal to to små kløverne i bordet og kasta to spar  på EK i ruter. 13 stikk.

 

SPILL 4

Her viser Nils og Terje god teknikk både i meldinger og i spilleføring. En aggressiv 5kl av Terje i syd og Nils undersøkte mulighetene for storeslem, men stoppa i 6kl.Spardamen ut til esset. Kløver til knekten og spar mot bordet. Vest hadde ikke trumf, men hadde han hatt ville det ikke vært noe poeng i å stjele siden rutertaperen da hadde forsvunnet på sparkongen. Ruter ess og mer ruter (!). Øst er i samme dilemma og stjeler bare makkers stikk. Ruter konge og mer ruter. Resten sto på kryss. 
Veldig gode prestasjoer, spør du meg!

________________________________________________________________________________

SPILL 6

Så var det Nils og Terje sin tur til å melde storeslem. Ingen vansker med det, men i all beskjedenhet skulle da det bare mangle.
Noen vil sikkert ha åpnet med 1sp, men jeg liker at åpningene på 1-.trinnet tross alt ikke kan være supersterke. 2ru kan inneholde mange type hender, mens 3sp viser støtte og gode kort. Nils sin 4kl er kortfarge (3NT ville vist en balansert hånd). To ess i svar på Blackwood, mens 6hj spør etter tredjekontroll for å skjekke at hjerteren ikke er EKxxx mot xxx og ikke avkast. Godt å se at dette er under kontroll, gutter!!

SPILL 7

Spillene i denne kampen er lagt på forhånd av Kristian Ellilngsen. Dette for at det skal være både meldetekniske og spilletekniske poenger oftere enn det ellers ville vært. 

Terje og Nils spiller overføringer "overalt", blant annet i denne posisjonen slik at 2kl viser ruterfarge. Det fikk Nils til å oppvurdere hånda si og kunne på en god dag hatt +590 på sin side der det andre bordet vant utgang i sapr eller kløver den andre veien. Nils spilte forsiktig og fikk stjålet tre spar i bordet og gikk bare en beit. Uansett en god stamp mot 420/450 i 4sp

_______________________________________________________________________________________

SPILL 8

Det første litt dårlige spillet. Steffen pressa på for hardt og måtte finne seg i å gå en beit i 5hj. Det var ikke å unngå en taper i hver farge unntatt trumf. 2hj er en god løft tror jeg (8-11) , men kanskje burde øst vært fornøyd med å ha gjort en sleminvitt med 4kl?__________________________________________________________________

SPILL 9

Nok "Møllers tran" av Erik Berg. Med vest sine kort kan alt være rett, så slike spill må man nesten regne med. -1100 gjør vondt uansett.
Nils passer over 5kl med EK i en farge og makker har åpnet, uten at jeg helt skjønner hvorfor . Han ble reddet av gong-gongen.

 ____________________________________________________________________________

SPILL  12 

Godt meldt av Berg - Simonsen, men det ble en beit. Jeg vet ikke hva som er beste spilleplan etter EK i kløver ut, men den Erik valgte gikk i alle fall skeis. Han stjal tredje kløveren, ruter ess og ruter til stjeling. Så EK i hjerter og når Terje Lie stjal med sparkongen, ble det beit. Spar til esset etter ruterstjelingen, og så hjerter hadde gitt +620, men det er ikke sikkert det er en bedre plan.

SPILL  14

Det var ikke tomt i tranflaska til Erik Berg enda, til tross for -1100 i spill 10. Det var veldig godt meldt av Nils og Terje å komme til 5kl, en kontrakt Nils helt sikkert ville vunnet. Jeg mener at det er for lite å vinne på å stampe i slike spill. I beste fall er det -300 mot -400, men det kan også hende at 5kl er beit. 5hj kosta ikke mindre enn 800.

 

SPILL 16 

Berg - Simonsen tar den helt ut i siste spill og er vel mer heldige enn dyktige?. Kortene hang flott sammen og +620. Det er vel sjelden en løfter makkers sperremelding etter å ha passet i åpning, selv om øst var i ugunstig. "Don't argue with success, Snurr"
Min oppsummering av 16 spill:

Nils og Terje var svært gode. Jeg kunne ikke se en eneste feil de gjorde, mens de hadde flere gode vurderinger. Erik og Steffen var mer rustne og hadde minst tre uheldige/dårlige vurderinger. -1100 og -800 er aldri bra, selv om det kunne vært rett begge to. Å gå beit i frivillige 5hj uten at den sitter spesielt surt, er ikke bra. Spilleføringen i 4sp i 12, var vel heller ikke noe unge Berg vil få medalje for.

En  bra dag på jobben for Kvangraven - Lie, en ikke fullt så god for Berg - Simonsen.

Nytt fra sjefsfrua..

Noe å fortelle, Inger Hjellemarken?
________________________________________________________________

Hei Snorre

Tror ikke jeg har så mye å bidra med akkurat nå. Det som har vært jobben min så langt, er å få tak i nok bbo-operatører, norske TL-er, folk til å gå med kort og til å jobbe i kafeen. Det har jeg nå på plass. Veldig mange som bidrar med mye tid under begge mesterskap. Geir Harnes, en av de beste bbo-operatørene som finnes, skal være operatør på alle sesjonene under begge mesterskapene. Tusen takk til han og alle andre som bidrar som frivillige. 

Når mesterskapene begynner vil jeg være tilstede hele tida. Det blir totalt fire uker i Tromsø i sommer. Vi får håpe på godvær !

Velkommen til både de som er påmeldt og de hordene som har tenkt å gjøre det i de nærmeste dagene.

Vi snakkes.

Hilsen Inger


_________________________________________________________________

 

Kreativt utspill av Generalsekretæren!

Av Allan Livgård

Hei Snorre

Vest Nord Øst  Syd                                                                                  
    1kl pass                      
1hj 1sp 2kl 2sp                      
3ru pass 3hj pass                      
4hj pass pass pass                      


"Hva tror du jeg spilte ut fra nord? Joda, kløver 10. Da var i praksis spillefører sjanseløs."
______________________________________________________________________
Legg merke til at det står 4H Ø -620 under selve spillet. Det er en doubledummy analyse som ligger i regnskapsprogrammet. Programmet kan ingenting om bridge, annet enn det kjenner reglene for å følge farge, hvem som spiller først i neste stikk, kortenes rang og hvordan trumfen kan brukes. Programmet spiller kortene i alle mulige lovlige rekkefølger (mange millioner varianter) og teller stikk. Den høyest, teoretisk mulig scoren for en av sidene vises.
Jeg har enda ikke opplevd å ta programmet i feil og når det står at det kan vinnes ti stikk i hjerter, er det garantert korrekt. Årsaken til at det står 4hj, er at etter to sparstikk kan ikke motparten skifte trumf for å hindre ruterstjelinger. Da tar spillefører enkelt ut trumfen og henter resten via kløverkapp. Med skift til kløver etter to ganger spar, kan det stjeles to ruter i bordet, med overgang til hånda via kløverstjeling. Syd har 109xx og kan ikke hindre at hjerteråtte kommer med i spillet. Da blir det 0 + 7 + 1 + 2 = 10

_____________________________________________________________________

Det jobbes flott i rekkene!!

 Av Kristin Osen

Fadderlaget på Heimdal BK hadde sommeravslutning onsdag 10. juni. Nybegynnere i alle aldersklasser og mer erfarne spillere deltok i en sommersingel hvor man grillet først og hadde kaffe & kaker underveis. En hyggelig avslutning på sesongen 2014/2015.
Link til sommerbridgen her http://bridge.no/var/ruter/html/1833/2015-06-10.htm
 
Mvh
Kristin Osen
 


TIL JUNIORLEIREN: Spirer & gror blant juniorene på Heimdal også som skal til Tromsø i sommer.
Her Markus Lund, Thomas Tøsse og Jacob Espenes sammen med Inger Hjellemarken.