Super-Yarborough

 En Yarborough-hånd kjennetegnes ves at den ikke inneholder noe kort høyere enn en nier. Denne hånden som jeg fikk fra  Kåre Aasen på Os utenfor Bergen går ennå et hakk lenger ned, og jeg kan ikke huske jeg har kommet over et slikt eksemplar tidligere:

8 6 3
7 3 2
8 7 6 5 4

7 4

Så skulle en vel tro at en har lite å bidra med både i meldinger og spill - men tro det eller ei: den ga to stikk i motspill!

  Kn 10 4 2  
  Kn 9 6  
  E K 3 2  
  K Kn  
E 9 7   8 6 3
E K 8 5   7 3 2
D 10 9   8 7 6 5 4
D 8 3   7 4
  K D 5  
  D 10 4  
  Kn  
  E 10 9 6 5 2  

Kåres makker i Vest åpnet med 1 NT, og Nord gikk inn med 2 ruter som ble passet rundt.

Kløver syv ble spilt ut, og i tidens fylde kunne så Kåre innkassere to trumfstikk, og kontrakten gikk en bet.

Makker får maksimum ut av kortene

 Vi gjorde det bare middels bra i den første helga av sesongens SM i 2. divisjon, men på dette spillet var Per Bryde Sundseth den eneste som klarte å snelle hjem 11 stikk i ruter:

  D 6 5 3  
  K D 9 7  
  Kn 5  
  K 10 2  
E K Kn 10 2   7
3   Kn 10 8 5 2
E 6 3   D 10 8 7 4 2
Kn 9 8 3   E
  9 8 4  
  E 6 4  
  K 9  
  D 7 6 5 4

 

V/Alle

Vi strakk oss nok noe i meldingene:

V                   Ø

1 sp              1 NT

2 kl                2 ru

3 ru                5 ru

pass rundt

Syd spilte ut hjerter ess og fortsatte med kløver til tieren og esset. Makker stjal en hjerter, stjal en kløver og stjal enda en kløver. Etter ruter til esset og nok en kløverstjeling spilte han ruter til Syds konge, og stillingen var:

  D 6 5  
  K  
  -  
  -  
E K Kn 10   7
-   Kn 10
-   D
-   -
  9 8 4  
  -  
  -  
  D  

Litt ubetenksomt spilte nå Syd sin siste kløver, og dermed var Nord hjelpeløst skvist. 600 var ikke uventet den eneste utgangsscoren på det spillet.

Årets spel: Prisar til Jan Hugo Lie og Christian Bakke

Tradisjonen tru har Norsk Bridgepresse gjennomførd ei kåring av årets beste norske spel i sesongen 16/17. Då det har synt seg umogleg å finne ein ekstern sponsor, stiller Norsk Bridgeforbund med 5000 kr. i premiepengar til spelarar og journalistar. Erlend Skjetne og Morten Haugen har sete i juryen. Vi har kåra ein vinnar i ei open klasse, og ein i ei eiga juniorklasse.

Open klasse

Vel vitande om at ein nordmann vann den internasjonale prisen for årets beste spel i same periode –  Boye Brogeland for ei fantastisk speleføring i 5 ruter dobla – har vi avgjort at prisen i open klasse her i Noreg, om ikkje anna for variasjonens skuld, bør få ein annan mottakar. Valet har falle på ein briljant variant signert Jan Hugo Lie i Farsund bridgeklubb, omtala av Nils Kåre Kvangraven. Vi siterer: 

«Helge Mæsel har sendt meg dette fantastiske spillet fra Farsund BK med Jan Hugo Lie som spillefører. Jeg håper dette kan sette standarden for de som spiller 1.- og 2.-divisjon i helgen. Jeg tør påstå det ikke blir mange likeverdige spilleføringer i helgen.  

Farsund er en koselig klubb i Vest-Agder, det samles rundt seks bord med spillere fra alle nivå, og klubben har et godt miljø. 

På dette spillet ble Jan Hugo Lie spillefører i 4 spar som syd, etter at vest hadde meldt inn 2 kløver. 

Vest spilte ut ruter. Den gikk via tieren til esset. Så fulgte en liten hjerter mot bordet. Den stakk vest med esset og spilte nok en hjerter. Neste trekk var en liten spar til tieren, og vest fulgte med toeren.

Jan Hugo fortsatte med spar ess og spar mot damen, som vest vant med kongen. Her er posisjonen da vest «fridde seg» med spar ni.

Det vil si han trodde han fridde seg, for det var nå Jan Hugo tok frem det geniale mottrekket. Han lot spar ni vinne stikket.

Dermed var vest innspilt, og måtte spille kløver fra kongen, slik at nords kløver dame ble inntak til den godspilte hjerterfargen og hjemgang!   

Trampeklapp fra redaktøren til Jan Hugo for en flott spilleføring, den beste så langt i 2016!» 

I grunngjevinga si skriv juryen fylgjande: «Lie sitt spel er spesielt sidan det er ein sjeldan og snedig posisjon, som krev at ein er vaken og tenkjer litt utanfor dei vanlege tankane om finessar, skvisar og innspel. Det er ein lite intuitiv variant, og difor er det så godt gjort å få auga på han.»   

Juniorklassa

I juniorklassa går sigeren i år som i fjor til Noregs for tida best presterande junior, Christian Bakke, for eit spel omtala av faren Tor. Vi siterer: 

«Christian Bakke hadde oversikt over fordelingen hos motparten i dette spillet fra Åpent EM i Italia.

 

Etter dette meldingsforløpet skulle Christian spille 6 grand med kløver knekt i utspill. Andre spillere som var i slem tok straks sparkutten og gikk bet, men Christian spilte på en tilleggssjanse ved å vente med sparspillet. 

Han spilte straks fem ganger ruter. Christian kastet først to hjerter og deretter spar på den femte ruteren. Motparten visste at spillefører hadde nøyaktig fire hjerter, så øst kastet hjerter seks og deretter hjerter dame, mens vest kastet en kløver og en hjerter. Da alle fulgte på bordets neste kløverstikk var det meste av motpartens fordeling klarlagt. Det var klart at vest hadde startet med fem kløver (han ville ikke kastet kløver fra knekt, ti fjerde), mens øst tydeligvis hadde åtte kort i major: Med fem spar i øst hadde han nok kastet en spar, så vest måtte ha minst to spar. 

Siden Christian ikke ønsket at motparten kastet spar, var det et poeng at hjerterne ble kastet først på ruter (øst ville ikke kaste spar, da bordets fjerde spar kunne bli godspilt). Nå spilte det ingen rolle hvem som hadde spar konge. Fortsettelsen ble ess, konge i hjerter. Så fulgte kløver konge og ny kløver, og vest var innspilt og måtte spille spar opp i saksen. Dermed ble kontrakten vunnet, etter utmerket kortlesing.» 

I grunngjevinga si skriv juryen fylgjande: «Vinnarspelet i juniorklassa er eit flott døme på kor mykje informasjon ein tenksam og årvaken speleførar kan få ut av det motparten føretek seg, jamvel i situasjonar som kan synast obskure. Christian Bakke syner her at han er nettopp ein slik spelar, fullstendig til stades i alle dei småe detaljane som har stor tyding ved bridgebordet.»         

«Kunstneren» får festivalprisen

En jury bestående av Kristian Barstad Ellingsen og Vegard Brekke har tildelt Stig «Kunstneren» Dybdahl prisen for beste spill under Norsk Bridgefestival 2017. 

Spillet ble omtalt av Allan Livgård, og den morsomt forfattede teksten finnes på følgende link: http://bridgefestival.no/Siste-nytt/Kunstneren-briljerer. Vi gjengir den imidlertid også her: 

Kunstneren briljerer 

Stig Dybdahl er en kjent personlighet på bridgefestivalene og er for tiden 3. vara til styret i Norsk Bridgeforbund. Blant venner går han under den selvutnevnte kallenavnet «Kunstneren». I følge han selv er det fordi måten han fører kortene på minner om kunst, men blant hans venner er man mer i tvil om verdien til denne kunsten. 

Laget hans, U628, hadde ingen stor turnering i NM Monrad Lag, men i dette spillet viste Stig at kallenavnet kanskje har noe for seg:

 

Etter et ukontrollert meldingsforløp hvor den ene prøvde å stoppe i 5 kløver og den andre lett løftet til slem skulle Stig forsøke seg i 6 kløver. Vest hadde hoppet inn med 3 ruter over kløveråpningen.

Utspillet var ruter konge til esset, hvor på Stig straks spilte hjerter til esset. Det gjorde det vanskelig for Vest å avblokkere hjerter dame, noe han senere skulle angre på. Stig trumfet så en ruter og tok ut trumfen i to runder. Når han så spilte nå hjerter mot bordet måtte Vest følge med hjerter dame, og Stig lot Vest beholde stikket!

Vest var da innspilt med bare ruter og J5 i spar igjen. Ruter ville være til dobbelrenons, mens spar lot Stig legge tieren som trakk kongen. Et nydelig spill! Nøkkelen var å spille hjerter til esset tidlig, slik at det ble vanskelig for Vest å avblokkere damen. 

Men var det bare Vests feil som gjorde at Stig vant kontrakten? Nei, kontrakten er faktisk helt ubetelig! Om Vest legger i hjerter dame i stikk 2 stikker Stig med esset, trumfer en ruter og tar ut trumfen i to runder. Hjerter til kongen blir så fulgt av spardame. Øst må dekke, men da blir Vest innspilt på spar knekt i neste stikk og må spille ruter til dobbeltrenons. Om Stig hadde klart å "male" dette kunstverket får vi aldri vite, men det er ingen tvil om at det hadde gitt stor salgsverdi på auksjon.

Good old days

 Det er ingen tvil om at det kunne spilles bridge i gamle dager også. Bjørn Larsen og Ranik Halle var i en årrekke et av våre aller skarpeste par. Her er Bjør i aksjon i motspill i en 4-nsjoners landskamp i Italia i 1961:

  K 4 3  
  E 7  
  10 6 4 2  
  E Kn 9 8  
D Kn 10 9 5   7 2
6 3   9 8 5 4
9 8 3   E D Kn 5
6 5 2   K D 4
  E 8 6  
  K D Kn 10 2  
  K 7  
  10 7 3  

Spillet er fra kampen mellom Norge og Italia, og ved det ene bordet vant Eilif Andersen 4 hjerter etter å ha gitt bort ruter ess og to stikk i kløver. Ved det andre bordet var kontrakten den samme, og utspillet var også det samme, spar dame. Etter spar konge tok spileren fire ganger hjerter og spilte kløver til nieren som Bjørn Larsen stakk med kongen. Spar tilbake til esset og kløver ti som fikk løpe. Den la Bjørn ubesværet liten på! Spilleren ante fred og ingen fare og spilte ny kløver til knekten, men nå dukket Bjørn opp med damen og spilte ruter ess og ny ruter. Dermed ble det et sparstikk på forsvaret og bet i kontrakten. 

Årets beste norske spill

Også for sesongen 16/17 må det selvfølgelig deles ut en pris for beste norske spill. Det har dessverre ikke lyktes oss å finne en ekstern sponsor, men som en mellomløsning stiller Norsk Bridgeforbund med premiepenger. Vi deler også ut en pris i juniorklassen, og i begge klasser en mindre premie til skribenten.  

Bidragene må ha vært publisert tidligere, enten på nett eller papir. Norsk Bridgefestival 2017 blir en siste grense for sesongen, og frist for innsending av bidrag er satt til 31. august. Kandidater til prisen kan sendes til erlend@gammagrafisk.no. Spillene vil deretter bli vurdert av en jury, og vinnerne bekjentgjort på internett. 

Tunga rett i munnen

 I dette spillet fra en klubbkveld i Nøtterøy BK nylig var det viktig å holde rekkefølgen på kortene i orden:

S/N-S

E 6 4 2
-
10 4
E K D Kn 9 8 7
 
K Kn 9
K Kn 9 8
E D 8 6
10 3
Meldingene gikk:

S                 V                   N                Ø

1 ru            pass             2 kl              2 hj

2 NT          pass             6 kl              pass rundt

Meldingene var vel ikke helt etter boka, men N-S hadde ikke spilt sammen før.

Utspillet var spar tre som gikk til nieren, tieren og esset. Alt tyder vel på at sparlengden sitter hos Vest, så ruterfinessen må nok gå . Riktignok - ruter til damen beholder stikket. Hvordan løser du det videre? Stjel en hjerter hjem og spill spar. Skulle Øst følge nå, tar du kongen og spiller en spar til. Du kan stjele din siste med bordets kløver ti. Skulle Øst stjele, tar du en gang trumf etter returen fra Øst ,spiller spar konge og håper at Øst hadde maks to trumf. Nå stjeler du fortsatt din fjerde spar med bordets siste kløver . Motparten hadde:

D 10 8 7 5 3
E 6 2 D 10 7 5  4 3
7 3 K Kn 9 5 2
8 5 2 4
Legg merke til at du ikke kan ta en runde trumf før du spiller spar. Da kan Vest spille en runde trumf til når han kommer inn på spar, og siden hjerter ess sitter hos Vest, fungerer ikke den to-sidige skvisen.           

Norsk familietriumf!

 Brødreparet Sven Olai og Sam Inge Høyland  og far og sønn Lars og Harald Eide gjorde en kjempeinnsats ved å gå helt til topps i det åpne EM for lag i Montecatini.,og på vei mot triumfen la de drøssevis av verdens og europamestere igjen som slakt! Dette spillet fra siste sesjon er et godt eksempel på at du må være nøye med å ta alle eventualiteter i betraktning:

  -  
  K 10 5 3 2  
  E Kn 10  
  E D 8 4 3  
     
  E 2  
  E D Kn 9 7  
  K D 7 5 2  
  7  
     
     
     

Med Vest giver og ingen i sonen gikk meldingene:

V                   N                    Ø                    S

4 sp           dobl               pass               4 NT

pass          5 kl                pass                7 ru

pass rundt

Vest spiller ut spar dame, og hva gjør du? Jeg tipper at mange ville stjålet sparen i bordet og tatt sine tilsynelatende sikre 13 stikk. Så skjødesløs var ikke Sam Inge. Han lot sparen gå til håndens ess og spilte ruter til esset. Da oppdaget han at safespillingen i høyeste grad var berettiget:

D Kn 10 8 7 5 3 K 9 6 4
6 4 8
- 9 8 6 4 3
K Kn 9 5 10 6 2
 

Nå kunne han ta ut trumfen og siden kløverfinessen gikk ble det 13 stikk. 6 imp i gevinst siden kontrakten var 6 hjerter doblet hos Nord med 12. En bet, derimot, ville betydd adjø til titlene.   

Gaver og gjengaver

Fra tid til annen er detutmerket spill å se i det pågående EM i Montecatini, men det hender også at vi ser parene kaste stikk til hverandre. Dette er fra dagens finale i mix par:

  E D 10 7 6  
  E 10 9 7  
  K 3  
  10 5  
K Kn 8 5 4   9
Kn 3   K D 8 6
D 6 5   8 4 2
Kn 7 4   E K 8 6 2
  3 2  
  5 4 2  
  E KN 10 9 7  
  D 9 3  

N/Ø-V

Meldingene var enkle:

N                 Ø                   S                   V

1 sp          dobl             pass              1 NT

pass rundt

Nord valgte hjerter ti utspill som løp til knekten, og det hadde vel ikke vært så unaturlig å spille mer hjerter og prøve åtteren, men Øst spilte kløver til kongen og hjerter konge som ble tatt med esset. Kløver fra Nord, og den burde vel fått løpe, men Øst stakk med esset og tok for hjerter dame og spilte spar ni til nords tier. Nord tok for hjerter ni som Syd kastet sin siste spar på og dermed kastet bort forbindelsen til makker. Ruter konge og ruter til esset, og nå tok ikke Syd for kløver dame men spilte mer ruter. Dermed måtte Vest få et sparstikk og gikk den ene beten det vel var fra start. Men se hva som skjer hvis Syd beholder sin spar. Nord er inne på spar ti, og stillingen er:

  E D 7 6  
  9  
  K 3  
  -  
K Kn 8   -
-   8
D 6 5   8 4 2
Kn   8 6 2
  2  
  -  
  E Kn 10 9 7  
  D

 

 

På hjerter ni kaster Syd en ruter, og Vest må la kløver knekt gå. Ruter konge og ruter til esset, og på kløver dame er Vest skvist. Tre sonebet ville blitt resultatet!

Utspill i makkers farge

 Jeg bruker å si til elevene mine at det er ikke sikkert det alltid er riktig å spille ut i makkers meldte farge, men at han/hun blir så glade når du husker hva de har meldt. I det pågående åpne EM i Montecatini  benyttet ikke Geir Helgemo anledningen til å starte i sin makker Jessicas farge, og det straffet seg skikkelig:

  E K D 10  
  3  
  D 3 2  
  K D Kn 4 2  
6 3 2   5 4
K Kn 10 8 7 5 4   E 2
7 6   E K Kn 10 4
3   9 8 7 6
  Kn 9 8 7  
  D 9 6  
  9 8 5  
  E 10 5  
N/ingen og meldingene gikk:

N               Ø                  S                  V

1 kl           1 ru             1 sp             2 hj

4 sp          pass rundt

Geir valgte sin single kløver i utspill, og dermed var det en smal sak ¨for Syd å snelle hjem 11 stikk. Med ruter ut, tar Øst tre ruterstikk, hos Vest forsvinner kløveren, kløver til stjeling, hjerter til esset og ny kløverstjeling gir tre bet. En nett liten forskjell på fire stikk!

EM start i Italia

 Det åpner EM i Montecatini i Italia startet i dag med mix-lag, og dette var det aller første spillet:

  K Kn 10 4 2  
  7  
  K 6 5  
  K 8 5 3  
9 7 6   E D 3
K Kn 8   E D 4
D 9 8 4   E 7 3 2
Kn 9 6   E D 2
  8 5  
  10 9 6 5 3 2  
  Kn 10  
  10 7 4  

Ingen i sonen og Nord giver. Meldingene ble enkle: Øst åpnet med 2 NT og endte i 3 av den sortenSyd spilte ut hjerter til Østs dame, og ruter ess og mer ruter avslørte at den fargen ordnet seg greit. Det kom spar knekt i retur fra Nord, og damen beholdt stikket. Nå skulle en tro at veien til 11 stikk er ganske grei. Etter ruter til bordet, prøves kløverfinessen, og når den holder, er det bare å ta de røde stikkene. Nord blir innspilt etter hvert og må spille kløver fra kongen. Enten har spillerne bare gitt seg og sagt ni stikk, eller så må vygraphoperatøren ha sovnet, for det ble notert 400 ved begge bord.I spill 2 har du som Syd:

E K 3
Kn 7 3 2
D Kn 3
9 6 3
Meldingene gikk:

Ø                    V

2 NT             3 kl

3 NT             pass

Hva spiller du ut?

En skulle kanskje tro at en av dem ville funnet på å løfte på en sparhonnør, men ingen var i det lune. Hjerter ved det ene og ruter dame ved det andre. Slik så det ut:

 

  D 8 7 5 4 2  
  9 6  
  10 5  
  Kn 10 5  
10 9   Kn 6
D 8 5 4   E K 10
E 8 7 2   K 9 6 4
8 4 2   E K D 2
  E K 3  
  Kn 7 3 2  
  D Kn 3  
  9 6 3  

 

Hjerter ut ga 10 stikk direkte, mens en skulle tro ruter dame ville holdt kontrakten på ni. I sluttspillet lot imidlertid Syd en ruter gå, og dermed ble det 11 og ett imp inn!

Mer historikk

 I serien gamle spill fra Tønsbergs Blad tillater jeg meg denne gang å ta en liten motspillsprestasjon fra egen hånd. Spillet er fra 2. divisjon for en del år tilbake:

  E D 6  
  9  
  K 9 4 3  
  D 10 9 8 6  
K 8 7 4 2   Kn 5
7 5   K D Kn 10 4 3 2
E 10   D 6
K Kn 5 3   E 2
  10 9 3  
  E 8 6  
  Kn 8 7 5 2  
  7 4  

Med alle i sonen og jeg på Nords plass gikk meldingene:

N                 Ø                    S                     V

1 kl            1 hj                pass               1 sp

pass          4 hj               pass rundtiden

Makker spilte ut kløver syv som gikk til esset. Makker stakk annen hjerter og returnerte ruter som bordets ess tok hånd om. Ny ruter fulgte til min konge, og nå er det fort gjort å spille en tredje runde ruter som ble gjort ved flere bord, men jeg kunne se at det kunne gi  ubehagelige sluttkvaler der jeg ville bli skvisinnspilt, så jeg spilte kløver rett opp i saksen. Siden makker hadde en trumf igjen, kunne ikke spilleren nyttigjøre seg kløver konge, og dermed kunne jeg bare sitte og vente på to stikk i spar.     

Spretten turnering i Tønsberg

 Tønsberg BK har suksess med sine turneringer på Kristi Himmelfartsdag. Årets utgave samlet hele 34 par som spilte 38 spill. Positiv stemning, meget gode gratis baguetter og ditto kaffe/te bidro til å gjøre arrangementet til en virkelig hyggeturnering. Nytt av året var en pris for beste spill/motspill/meldesekvens, og Sigmund bakke fra Horten kunne innkassere en nydelig roseplante som lønn foe strevet i denne 2Nt-kontrakten:

  10 6 5  
  E D 9  
  D 7 6  
  E K 10 6  
E Kn 8 7 3   4
Kn 3   K 10 8 6 4
10 9 5 3   E 2
D 3   Kn 9 8 4 2
  K D 9 2  
  7 5 2  
  K Kn 8 4  
  7 5  

Meldingene gikk:

N                          S

1 NT                    2 kl

2 ru                     2 NT

pass

Hjerter ut til knekt og dame, ruter til kongen og kløver til dame og ess. Mer ruter til esset og hjerter konge stakk Sigmund med esset, og tok for ruter dame. Spar til konge og ess og mer kløver til kongen. Spar til damen, innkassering av ruter knekt, og så var det bare spille spar mot tieren. Vest kunne ta for knekten men måtte gi Sigmund det niende stikket på spar ni. + 9 var belønningen.

Stian Sørlie Helgeby og Odd Frydenberg startet sterkt og hadde en periode klar ledelse. Det jevnet seg imidlertidig ut etter hvert, og det viste seg at ingen kunne stå imot sluttspurten til Per Bryde Sundseth og undertegnede. Etter finregning delte Tomas Ruth og Knut Kiste annen plassen med Stian og Odd.

På dette spillet fikk de fleste hjerter ut mot 3 NT, og dermed var det ni lette stikk. MOt meg kom det spar ut, og da måtte jeg slite litt mer:

  E 8 6 5  
  10 4  
  E K 5 3  
  E K 2  
D 10 9 3   Kn 7
E D 8 7 2   Kn 9 5
8 2   Kn 9 7 6
Kn 10   9 8 7 5
  K 4 2  
  K 6 3  
  D 10 4  
  D 6 4 3  

Meldingene:

N                        S

1 ru                  1 NT

2 NT                3 NT

passi

Spar 10 ut til kongen, og i tur og orden prøvde jeg minorfargene. Ingen av dem oppførte seg etter ønske, og vest kastet to hjertere. Nå satset jeg beinhardt på at hjerterlengden hadde esset og spilte spar ess og mer spar. Vest kunne hente et sparstikk til, men måtte så gi meg det niende stikket for hjerter konge.

Kløver fem på feil hånd

 Som regel der det høye kort som avgjør skjebnen til slemspill, men i et av våre 6-runde spill mot  Topbridge 3 var det kløver fem som spilte hovedrollen og var avgjørende for at det ikke ble finalespill for Nøtterøy:

  9 8 6  
  10 9  
  K D 8 6 4 3 2  
  2  
D Kn 10 5   E K 7 3
E 6 5   7 4
Kn 10   E 5
10 8 6 5   E K D 4 3
  4 2  
  K D Kn 8 3 2  
  9 7  
  Kn 9 7  

Ved vårt bord kom Øst i 4 spar og fikk hjerter konge ut - 12 lette stikk. Ved det andre bordte meldte våre gutter , Kenneth og Harald 6 av samme sort. Her hadde Nord fått doble en ruter melding og fikk ruter til dame og ess. Det ødela forbindelsen, og dermed måtte det bli bet. Hvis kløver knekt faller singel eller fargen sitter 2-2 er det ingen problemer, og dessuten - hvis vi bytter om kløver fem og kløver fires plassering, har spillefører overgang til å kaste rutertaperen. Æsj!

Tore Mortensen - en bauta i norsk bridgejournalistikk er borte

 Tore var født nordpå 30.5.1923, men flyttet som ung mann sydover og bodde store deler av sitt liv i Drammens-området. Han var utdannet lektor, og fra oppstarten i 1959 og til 1972 var han rektor ved landets første ungdomsskole. Seiersten i Drøbak. Senere ble han skolesjef i Nedre Eiker.

Tore satte gjennom mange tiår et markant preg på bridgejournalistikken i Norge. Han hadde bridgespalter gjennom en lang periode, først i Arbeidernes Pressebyrå og deretter i Drammens Tidende. Han produserte i tillegg en rekke bridgeartikler i samme avis med lokalt, nasjonalt og internasjonalt stoff, ofte ledsaget av fine bilder. Han reiste som journalistisk medarbeider til både Bridgeolympiade, VM og EM for å gi sine lesere førstehåndsinfo fra den internasjonale arena. Han var fast skribent i tidsskriftet Bridge i Norge, bl. a med ansvar for Månedens nøtt i mange år.

Han var dessuten formann i Norsk Bridge Presse i en periode, og i 2009 fikk han Ranik Halles pris, den høyeste utmerkelsen en norsk bridgejournalist kan få.

Tore var en skarp analytiker og debattant, men alltid elskverdig og korrekt å møte ved bordet. Han bidro i høy grad til å fremme bridgejournalistikkens betydning i Norge.

Det spillemessige høydepunktet i karrieren kom i 1995 da han sammen med makker Sven Jynge vant norgesmesterskapet for veteranpar.

Vi lyser fred over Tores minne.

Dobbelt innspill

 Zimmermanns lag med Geir og Tor på laget røk relativt tidlig ut i Vanderbilt-lagkampen i Kansas city denne uka, men her spilte Geir i kjent verdensmesterstil:

  D 9  
  D 10 5  
  D 6 4 2  
  E K Kn 5  
K Kn 8 6 4 2   E 10 7 5 3
Kn 4 3 2   9 7 6
K 7   E
4   D 10 6 2
  -  
  E K 8  
  Kn 10 9 8 5 3  
  9 8 7 3  
N/ingen

Meldingene :

N Ø S V

1 kl 1 sp 2 ru 4 sp

5 ru pass rundt

Vest spilte ut spar konge som Geir stjal, hjerter til damen og bordets andre spar ble stjålet. Så tok han ess, konge i hjerter, spilte bordet inn på kløver ess og dro ruter dame til Østs ess. Han var innspilt og på spar til dobbel renons kastet Geir en kløver på hånden og stjal i bordet. Etter kløver konge spilte han Vest inn på ruter konge, og en ny dobbel renons retur sikret kontrakten.

 

Klar for runde 5

 I går møtte vi Asker 1 i 4. runde i NM klubber, og vi fikk en klar seier og er klare for den nest siste utslagsrunden. Dette var spill 1 i annen halvrunde:

  10 4  
  D 10 9 7 3  
  Kn 4  
  K 10 7 2  
7 6   D Kn 9 8 3
E K 6 4   Kn 5
D 10 8 7 3   6
Kn 9   D 8 6 5 3
  E K 5 2  
  8 2  
  E K 9 5 2  
  E 4  

Ingen i sonen, og meldingene gikk:

N        Ø        S        V

pass  2 sp   2 NT   pass

3 ru    pass  3 hj     pass

3 NT  pass rundt Vest spilte t kløver knekt til mitt ess, og en liten ruter mot bordet stakk Vest med damen og fortsatte med kløver ni til kongen. Ruter knekt avslørte at Vest fortsatt hadde hold i fargen og hjerter ti fikk seile til kongen. Det fulgte spar til min konge, og en liten hjerter burde Vest ha stukket, men han la lavt, og damen vant stikket. Nå var sluttspillet klart:

  10  
  9 7 3  
  -  
  10 7  
6   D Kn 9 3
E 6   -
10 8 7   -
-   D 8
  E 5 2  
  -  
  E K 9  
  -  
Spar til esset og tre ganger ruter brakte Vest inn. Bordet fikk siste stikk på hjerter ni og kontrakten. Ved det andre bordet ble det 2 ruter 8 stikk, og dermed 7 imp til oss.

Rogne vant Solomon Award

 Det er en stund siden jeg så Trond Rogne ved bridgebordet, men for dette spillet fra 1988 vant han prisen for beste spill , The Solomon Award som det het den gang, og  jeg fikk journalistprisen for første  gang:

  K 7 6 3  
  6 4  
  8 3 2  
  E Kn 5 4  
10 9 5   D Kn 4 2
E 7 5 3   10
D 9 6   K Kn 10 5 4
10 6 2   K D 8
  E 8  
  K D Kn 9 8 2  
  E 7  
  9 7 3  

Alle var i sonen og Trond satt Syd. Han hadde skikkelig motstand i og med at Ulf Tundal og Glenn Grøtheim satt Ø-V.

Meldingene gikk:

Ø            S           V           N

1 ru      dobl      pass      1 sp

pass     2 hj       pass      3 ru

pass     3 hj       pass      4 hj

pass rundt

Glenn spilte ut ruter til kongen og esset, hjerter konge tok Vest med esset og to runder ruter fulgte til stjeling hos Trond. Trond håpet nå på at Ulf skulle ha fire spar samt K,D 10 i kløver for å utsette han for en criss-cross skvis. Han fortsatte med å ta ut trumf, og med syv kort igjen var dette stillingen:

  K 7 6 3  
  -  
  -  
  E Kn 5  
10 9 5   D Kn 4 2
3   -
-   -
10 6 2   K D 8
  E 8  
  9 8  
  -  
  9 7 3  

Når Trond trakk ut Vests siste trumf og kastet en kløver fra bordet, saket Øst kløver åtte, så Trond skjønte at planen hans ikke virket, men nå la  han presset på Vest. På den siste trumfen var Vest i trøbbel. Kastet han en kløver, ville Tronds nier kunne godspilles, så han måtte legge en spar. Kløver knekt forsvant fra bordet, og nå var presset igjen overført til Øst. Kastet han spar, kunne bordets tredje godspilles, så han måtte sake kløver dame. Nå tok Trond for kløver ess og konge, ess i spar og spilte Vest inn på kløver ni, og Glenn måtte gi Trond det tiende stikket på kløver syv! 

En Haukerød-slem

 Internasjonalt finnes uttrykket "Norwegian slams" som betegner en slem som mildt sagt kan være noe rufsete i kanten. Lokalt var i tidligere tider "Haukerød-slem" noe tilsvarende. Klubben er dessverre nedlagt for en del år siden, men her er et eksempel som jeg hadde i min TB-spalte for 20 år siden - på dagen faktisk.

  E D 10 9 2  
  E 10 2  
  D  
  10 8 4 2  
K 6 5 4 3   8 7
8 7   D 9 5 4
Kn 8 7 6   E 9 4 3
Kn 9   D 5 3
  Kn  
  K Kn 6 3  
  K 10 5 2  
  E K 7 6  
Vi trekker et slør over meldingsforløpet, men Bjørn Raymon Alstermo havnet i hvert fall i 6 kløver som Syd. Med ruter ut er det selvfølgelig sjanseløst, men Vest valgt hjerter åtte som gikk til tieren, damen og kongen. Ess, konge i trumf, hjerter til esset og hjerter til finesse med sekseren! På hjerter knekt forsvanr ruter dame og så fulgte spar knekt til damen og spar ess som det forsvant en ruter på. Nå var sluttstillingen:

  10 9 2  
  -  
  -  
  10 8  
K 6   -
-   -
Kn 8 7   E 9 4 3
-   D
  -  
  -  
  K 10 5  
  7 6  

Nå kunne BRA krysstjele seg til 12 stikk uten at Øst kunne gjøre noe fra eller til.

Ove finner løsningen

 I serien med gode spill fra min journalisttid i Vestfold Arbeiderblad og Tønsbergs Blad tar jeg i dag fram et fremragende motspill fra BilbestBridge-medlemmet Ove Johansen ( tidligere Tjølling BK ):

  D
  K D 9 4
  K 8 7 4 3
  Kn 6 5
E K Kn 10 6  
7  
E Kn 10  
E 8 7 2  

Spillet er fra en kretskamp for 20 år siden, og Ove satt Syd med alle i faresonen. Meldingene gikk:

V            N             Ø              S

1 hj        pass      2 ru          2 sp

pass     pass       4 hj          dobl

pass rundt

Nord spilte ut spar fire, og Ove stakk bordets dame med kongen. What to do? Du prøver kanskje en liten kløver i tilfelle Nord skulle ha damen? Nei, det er fåfengt - makker må jo være totalblank. Ove satset i stedet på at makker hadde dobbel ruter og returnerte ruter knekt! Nå var spillefører sjanseløs med disse kortene:

  8 5 4 2  
  6 5 3  
  9 5  
  10 9 4 3  
9 7 3   D
E Kn 10 8 2   K D 9 4
D 6 2   K 8 7 4 3
K D   Kn 6 5
  E K Kn 10 6  
  7  
  E Kn 10  
  E 8 7 2  

For å unngå ruterstjeling måtte trumfen tas ut i tre runder, og når ruter ble spilt fra bordet, gikk Ove opp med esset og spilte spar ess til stjeling med bordets siste trumf. Når så kløver kom, kunne han stikke med esset og innkassere et sparstikk for beten. Bærre lekkert!