Pål sin bridge

 Pål Haga var en meget talentfull spiller som dessverre døde så alt for tidlig, såvidt rundet 40. Jeg hadde gleden av å spille med ham flere ganger, og du kunne alltid stole på at Pål hjalp deg til en god plassering.  Her tryller han hjem en kontrakt som i utgangspunktet ser helt håpløs ut:

  E 7 6  
  D 9 5 4  
  Kn 9 3  
  K 6 4  
Kn 10 2   D 9 5
K 7 6 2   3
10 6 5   K D 7 2
D 10 2   Kn 9 7 6 3
  K 8 4 3  
  E Kn 10 8  
  E 8 4  
  E 5  
S/alle

Meldingene gikk med PÅl som Syd:

S                      N

1 NT              2 kl

2 hj                4 hj

pass

Vest spilte ut en trumf til bordets dame, og tre runder spar brakte Øst inn. Han skiftet til ruter konge som han fikk for, kløver skiftet gikk til bordets konge og hjerter derfra avslørte sitsen. Opp med esset, kløver ess, og da var sluttposisjonen:

  -  
  9 5  
  Kn 9  
  6  
-   -
K 7   -
10 6   D 7 2
D   Kn 9
  8  
  Kn 10  
  E 8  
  -  

Når Pål nå spilte den stående spar åtte, fikk Vest et dilemma han ikke kunne løse. Kaster han et kort eller stjeler med kongen, forsvinner en ruter i bordet, og en ruterstjeling gir det tiende stikket. Vest gjorde sitt beste ved å stjele lavt og bordet stjal over. En kløver ble stjålet, og Vest satt inn på trumf konge.Han måtte spille ruter, og Pål la nieren i bordet. Dermed ble det inkke flere rutertapere og utgangen hjemme.

 

Tønsberg Blad-prisen for beste norske spill

Etter lang tids leting har vi endelig funnet en ny sponsor til prisen for årets beste norske spill. Vi er meget glade for at Tønsberg Blad stiller opp og sponser det som i år vil hete Tønsberg Blad-prisen! Takk også til Knut Kjærnsrød for å ha frontet det nye samarbeidet.

Førstepremien er på 3.000 kr. til spilleren og 1.000 kr. til journalisten, med tilsvarende store beløp i en egen juniorklasse.

Nå håper vi bare at publikum er på hugget og nominerer mange gode kandidater. Etter som prisen gjelder sesongen 2015/2016, er det på høy tid å komme til en avgjørelse. Frist for innsending til erlend@gammagrafisk.no er derfor satt til fredag 21. oktober. Husk at kandidater tidligere må ha vært publisert i avis, bulletin eller på nett.