Spretten turnering i Tønsberg

 Tønsberg BK har suksess med sine turneringer på Kristi Himmelfartsdag. Årets utgave samlet hele 34 par som spilte 38 spill. Positiv stemning, meget gode gratis baguetter og ditto kaffe/te bidro til å gjøre arrangementet til en virkelig hyggeturnering. Nytt av året var en pris for beste spill/motspill/meldesekvens, og Sigmund bakke fra Horten kunne innkassere en nydelig roseplante som lønn foe strevet i denne 2Nt-kontrakten:

  10 6 5  
  E D 9  
  D 7 6  
  E K 10 6  
E Kn 8 7 3   4
Kn 3   K 10 8 6 4
10 9 5 3   E 2
D 3   Kn 9 8 4 2
  K D 9 2  
  7 5 2  
  K Kn 8 4  
  7 5  

Meldingene gikk:

N                          S

1 NT                    2 kl

2 ru                     2 NT

pass

Hjerter ut til knekt og dame, ruter til kongen og kløver til dame og ess. Mer ruter til esset og hjerter konge stakk Sigmund med esset, og tok for ruter dame. Spar til konge og ess og mer kløver til kongen. Spar til damen, innkassering av ruter knekt, og så var det bare spille spar mot tieren. Vest kunne ta for knekten men måtte gi Sigmund det niende stikket på spar ni. + 9 var belønningen.

Stian Sørlie Helgeby og Odd Frydenberg startet sterkt og hadde en periode klar ledelse. Det jevnet seg imidlertidig ut etter hvert, og det viste seg at ingen kunne stå imot sluttspurten til Per Bryde Sundseth og undertegnede. Etter finregning delte Tomas Ruth og Knut Kiste annen plassen med Stian og Odd.

På dette spillet fikk de fleste hjerter ut mot 3 NT, og dermed var det ni lette stikk. MOt meg kom det spar ut, og da måtte jeg slite litt mer:

  E 8 6 5  
  10 4  
  E K 5 3  
  E K 2  
D 10 9 3   Kn 7
E D 8 7 2   Kn 9 5
8 2   Kn 9 7 6
Kn 10   9 8 7 5
  K 4 2  
  K 6 3  
  D 10 4  
  D 6 4 3  

Meldingene:

N                        S

1 ru                  1 NT

2 NT                3 NT

passi

Spar 10 ut til kongen, og i tur og orden prøvde jeg minorfargene. Ingen av dem oppførte seg etter ønske, og vest kastet to hjertere. Nå satset jeg beinhardt på at hjerterlengden hadde esset og spilte spar ess og mer spar. Vest kunne hente et sparstikk til, men måtte så gi meg det niende stikket for hjerter konge.

Kløver fem på feil hånd

 Som regel der det høye kort som avgjør skjebnen til slemspill, men i et av våre 6-runde spill mot  Topbridge 3 var det kløver fem som spilte hovedrollen og var avgjørende for at det ikke ble finalespill for Nøtterøy:

  9 8 6  
  10 9  
  K D 8 6 4 3 2  
  2  
D Kn 10 5   E K 7 3
E 6 5   7 4
Kn 10   E 5
10 8 6 5   E K D 4 3
  4 2  
  K D Kn 8 3 2  
  9 7  
  Kn 9 7  

Ved vårt bord kom Øst i 4 spar og fikk hjerter konge ut - 12 lette stikk. Ved det andre bordte meldte våre gutter , Kenneth og Harald 6 av samme sort. Her hadde Nord fått doble en ruter melding og fikk ruter til dame og ess. Det ødela forbindelsen, og dermed måtte det bli bet. Hvis kløver knekt faller singel eller fargen sitter 2-2 er det ingen problemer, og dessuten - hvis vi bytter om kløver fem og kløver fires plassering, har spillefører overgang til å kaste rutertaperen. Æsj!