Oldsaksamlingen 6

De fleste bridgespillere kjenner til Goren som videreutviklet Culbertsons meldesystem og ga ut flere bøker. At han også var en svært dyktig spiller er hevet over tvil, og dette spillet fra Philadelphiamesterskapet i 1937, er et godt eksempel på den saken:

Ingen/Syd AQJ4  
  763  
  AK2  
  854  
10975   K3
52   J984
107   QJ986
KQJ102   93
  862  
  AKQ10  
  543  
  A76  

 
Ingen i sonen, og Goren åpnet med 1 hjerter som Syd. Nord svarte 1 spar, Syd 1 NT, og ble hevet til 3. Vest spilte ut kløver konge, etterfulgt av kløver dame og skiftet så til ruter ti som Goren stakk med bordets konge. Inn på hjerter og spar til knekten og kongen. Øst fortsatte med ruter dame som han fikk beholde for å få orden på fordelingen. En tredje ruter ble tatt med esset, og Vest kastet en kløver. Goren tok nå for en hjerterhonnør og kløver ess og testet sparfargen, men nå var sitsen avslørt. Vest hadde vist fem kløver, fire spar og dobbel ruter og måtte derfor ha dobbel hjerter. Dermed kunne han med 100 % sikkerhet ta hjerterfinessen for det niende stikket.