Norsk familietriumf!

 Brødreparet Sven Olai og Sam Inge Høyland  og far og sønn Lars og Harald Eide gjorde en kjempeinnsats ved å gå helt til topps i det åpne EM for lag i Montecatini.,og på vei mot triumfen la de drøssevis av verdens og europamestere igjen som slakt! Dette spillet fra siste sesjon er et godt eksempel på at du må være nøye med å ta alle eventualiteter i betraktning:

  -  
  K 10 5 3 2  
  E Kn 10  
  E D 8 4 3  
     
  E 2  
  E D Kn 9 7  
  K D 7 5 2  
  7  
     
     
     

Med Vest giver og ingen i sonen gikk meldingene:

V                   N                    Ø                    S

4 sp           dobl               pass               4 NT

pass          5 kl                pass                7 ru

pass rundt

Vest spiller ut spar dame, og hva gjør du? Jeg tipper at mange ville stjålet sparen i bordet og tatt sine tilsynelatende sikre 13 stikk. Så skjødesløs var ikke Sam Inge. Han lot sparen gå til håndens ess og spilte ruter til esset. Da oppdaget han at safespillingen i høyeste grad var berettiget:

D Kn 10 8 7 5 3 K 9 6 4
6 4 8
- 9 8 6 4 3
K Kn 9 5 10 6 2
 

Nå kunne han ta ut trumfen og siden kløverfinessen gikk ble det 13 stikk. 6 imp i gevinst siden kontrakten var 6 hjerter doblet hos Nord med 12. En bet, derimot, ville betydd adjø til titlene.   

Gaver og gjengaver

Fra tid til annen er detutmerket spill å se i det pågående EM i Montecatini, men det hender også at vi ser parene kaste stikk til hverandre. Dette er fra dagens finale i mix par:

  E D 10 7 6  
  E 10 9 7  
  K 3  
  10 5  
K Kn 8 5 4   9
Kn 3   K D 8 6
D 6 5   8 4 2
Kn 7 4   E K 8 6 2
  3 2  
  5 4 2  
  E KN 10 9 7  
  D 9 3  

N/Ø-V

Meldingene var enkle:

N                 Ø                   S                   V

1 sp          dobl             pass              1 NT

pass rundt

Nord valgte hjerter ti utspill som løp til knekten, og det hadde vel ikke vært så unaturlig å spille mer hjerter og prøve åtteren, men Øst spilte kløver til kongen og hjerter konge som ble tatt med esset. Kløver fra Nord, og den burde vel fått løpe, men Øst stakk med esset og tok for hjerter dame og spilte spar ni til nords tier. Nord tok for hjerter ni som Syd kastet sin siste spar på og dermed kastet bort forbindelsen til makker. Ruter konge og ruter til esset, og nå tok ikke Syd for kløver dame men spilte mer ruter. Dermed måtte Vest få et sparstikk og gikk den ene beten det vel var fra start. Men se hva som skjer hvis Syd beholder sin spar. Nord er inne på spar ti, og stillingen er:

  E D 7 6  
  9  
  K 3  
  -  
K Kn 8   -
-   8
D 6 5   8 4 2
Kn   8 6 2
  2  
  -  
  E Kn 10 9 7  
  D

 

 

På hjerter ni kaster Syd en ruter, og Vest må la kløver knekt gå. Ruter konge og ruter til esset, og på kløver dame er Vest skvist. Tre sonebet ville blitt resultatet!

Utspill i makkers farge

 Jeg bruker å si til elevene mine at det er ikke sikkert det alltid er riktig å spille ut i makkers meldte farge, men at han/hun blir så glade når du husker hva de har meldt. I det pågående åpne EM i Montecatini  benyttet ikke Geir Helgemo anledningen til å starte i sin makker Jessicas farge, og det straffet seg skikkelig:

  E K D 10  
  3  
  D 3 2  
  K D Kn 4 2  
6 3 2   5 4
K Kn 10 8 7 5 4   E 2
7 6   E K Kn 10 4
3   9 8 7 6
  Kn 9 8 7  
  D 9 6  
  9 8 5  
  E 10 5  
N/ingen og meldingene gikk:

N               Ø                  S                  V

1 kl           1 ru             1 sp             2 hj

4 sp          pass rundt

Geir valgte sin single kløver i utspill, og dermed var det en smal sak ¨for Syd å snelle hjem 11 stikk. Med ruter ut, tar Øst tre ruterstikk, hos Vest forsvinner kløveren, kløver til stjeling, hjerter til esset og ny kløverstjeling gir tre bet. En nett liten forskjell på fire stikk!

EM start i Italia

 Det åpner EM i Montecatini i Italia startet i dag med mix-lag, og dette var det aller første spillet:

  K Kn 10 4 2  
  7  
  K 6 5  
  K 8 5 3  
9 7 6   E D 3
K Kn 8   E D 4
D 9 8 4   E 7 3 2
Kn 9 6   E D 2
  8 5  
  10 9 6 5 3 2  
  Kn 10  
  10 7 4  

Ingen i sonen og Nord giver. Meldingene ble enkle: Øst åpnet med 2 NT og endte i 3 av den sortenSyd spilte ut hjerter til Østs dame, og ruter ess og mer ruter avslørte at den fargen ordnet seg greit. Det kom spar knekt i retur fra Nord, og damen beholdt stikket. Nå skulle en tro at veien til 11 stikk er ganske grei. Etter ruter til bordet, prøves kløverfinessen, og når den holder, er det bare å ta de røde stikkene. Nord blir innspilt etter hvert og må spille kløver fra kongen. Enten har spillerne bare gitt seg og sagt ni stikk, eller så må vygraphoperatøren ha sovnet, for det ble notert 400 ved begge bord.I spill 2 har du som Syd:

E K 3
Kn 7 3 2
D Kn 3
9 6 3
Meldingene gikk:

Ø                    V

2 NT             3 kl

3 NT             pass

Hva spiller du ut?

En skulle kanskje tro at en av dem ville funnet på å løfte på en sparhonnør, men ingen var i det lune. Hjerter ved det ene og ruter dame ved det andre. Slik så det ut:

 

  D 8 7 5 4 2  
  9 6  
  10 5  
  Kn 10 5  
10 9   Kn 6
D 8 5 4   E K 10
E 8 7 2   K 9 6 4
8 4 2   E K D 2
  E K 3  
  Kn 7 3 2  
  D Kn 3  
  9 6 3  

 

Hjerter ut ga 10 stikk direkte, mens en skulle tro ruter dame ville holdt kontrakten på ni. I sluttspillet lot imidlertid Syd en ruter gå, og dermed ble det 11 og ett imp inn!

Mer historikk

 I serien gamle spill fra Tønsbergs Blad tillater jeg meg denne gang å ta en liten motspillsprestasjon fra egen hånd. Spillet er fra 2. divisjon for en del år tilbake:

  E D 6  
  9  
  K 9 4 3  
  D 10 9 8 6  
K 8 7 4 2   Kn 5
7 5   K D Kn 10 4 3 2
E 10   D 6
K Kn 5 3   E 2
  10 9 3  
  E 8 6  
  Kn 8 7 5 2  
  7 4  

Med alle i sonen og jeg på Nords plass gikk meldingene:

N                 Ø                    S                     V

1 kl            1 hj                pass               1 sp

pass          4 hj               pass rundtiden

Makker spilte ut kløver syv som gikk til esset. Makker stakk annen hjerter og returnerte ruter som bordets ess tok hånd om. Ny ruter fulgte til min konge, og nå er det fort gjort å spille en tredje runde ruter som ble gjort ved flere bord, men jeg kunne se at det kunne gi  ubehagelige sluttkvaler der jeg ville bli skvisinnspilt, så jeg spilte kløver rett opp i saksen. Siden makker hadde en trumf igjen, kunne ikke spilleren nyttigjøre seg kløver konge, og dermed kunne jeg bare sitte og vente på to stikk i spar.