Kvitte seg med en vinner

 Det er ikke så ofte en må kvitte seg med en tilsynelatende vinner. I dette spillet fra årets KM for par måtte du imidlertid være på vakt:

  9 8 2  
  E D Kn 9 8 2  
  E Kn 3  
  7  
     
  E K 10 7 6 3  
  -  
  8 7 6 5 4  
  6 2  

Med alle i sonen gikk meldingene:

N            Ø                 S               V

1 hj      pass            1 sp          2 kl

dobl     3 kl               4 sp         pass rundt

doblingen viste 3-kort spar.'Vest spiller ut kløver ess og skifter til ruter konge som du stikker med esset. Hva nå?

Det hele ser greit ut. Du spiller spar til esset, stjeler en kløver og spiller mer spar. Med sparen 2-2, burde alt være greit? Ja, tilsynelatende, men nå skal du få se sitsen:

  9 8 2  
  E D Kn 9 8 2  
  E Kn 3  
  7  
Kn 4   D 5
K 7 6 4   10 5 3
K   D 10 9 2
E K Kn 9 5 4   D 10 8 3
  E K 10 7 6 3  
  -  
  8 7 6 5 4  
  6 2  

Øst kommer inn på ruter og spiller kløver som du må stjele på bordet. Nå må Øst få tre stikk i ruter som sammen med kløver ess gir beten. I stikk tre må du ta for hjerter ess og sake kløveren din før du tar ut trumfen og spiller ruter. Nå kan du bruke trumfen din i bordet til å stjele god ruteren.