Oldsaksamlingen 3

Det er tid for et mytt kapitel i Oldsaksamlingen. Denne gang ser vi hvordan Frank Bubna fra USA elegnat spilte hjem en

5 kløver kontrakt i det amerikanske parmesterskapet i 1938:

                                                      9 4

                                                      E 9

                                                      E Kn 10 9 5 3

                                                      10 8 2

                    7 4 2                                                          K D Kn 5 3

                    K D Kn 10 7 5                                            3 2

                    K 8 4                                                          7 6 2

                    Kn                                                              K 5 4

                                                     E 10 8

                                                     8 6 4

                                                     D

                                                     E D 9 7 6 2

Meldingene gikk med Ø-V i sonen:

S                       V                       N                         Ø

1 kl                  1 hj                    2 ru                     pass

3 kl                  3 hj                    4 kl                     pass

5 kl                  pass rundt

Vest spilte ut hjerter konge som ble tatt med esset, og  BUbna spilte kløver ti fra bordet. Den stakk han med damen, og da knekten falt, var fordelinge i trumf klar.

Nå lot han ruter dame løpe, og fortsatte med hjerter. Vest stakk med tieren og fortsatte med damen, men Frank var på høyden. Han kastet spar fra bordet. Nå kom spar som ble stukket med esset, en spar ble stjålet og den siste sparen forsvant på ruuter  ess. Etter det var det bare å ta ny trumffinesse, og kontrakten var i havn.

 

 

Joar Haugseth tok prisen for beste NM-par spill

NM-par  ble avviklet i septemebr med Lyngdal BK som  god arrangør. Prisen for beste spill var det JOar Haygseth som stakk av med for denne utrolige prestasjonen:

                                                              10 9 2

                                                              D 10 9 6 3

                                                              Kn 4 3 2

                                                              3

                          E 8 7 6                                                      K D Kn 5 3

                          E 7 4 2                                                      Kn

                          8 6                                                            K D 9 5

                          D 8 2                                                        9 6 5

                                                              4

                                                              K 8 5

                                                              E 10 7

                                                              E K Kn 10 7 4

Ingen var i sonen, og meldingene gikk:

                                     N                      Ø                       S                    V

                                    2 ru ( Multi )      2 sp                  dobl                4 sp

                                    pass                 pass                  pass                5 kl

                                    dobl                 pass rundt

Vest spilte ut spar ess og en spar til som JOar stjal. Nå la han ned en snedig kløver ti, og Vest gikk på limpinnen og la lavt. Ess og konge renset trumfen og hjerter konge skyndte Vest seg å stikke. Knekten fra Øst var et vakkert syn, og dermed føk kontrakten hjem, en kontrakt som er  tre bet med beste motspil!! Det ga ikke uventet 100 % score

 

RANIK HALLE prisen 2013 til Alf Helge Jensen

Alf er en bauta i nord-norsk bridgejournalistikk. Han har vært ansatt i avisa Finnmarken i Vadsø siden 1977, de siste 20 årene som redaksjonssjef, og startet bridgespalte i avisa samme år. Nå har spalten vært på plass hver fredag, unntatt i et par sommermåneder, sammenhengende i 37 år! Det er ikke mange som kan skilte med noe tilsvarende. Spalten brukes også i i Finnmark Dagblad i Hammerfest. Alf legger alltid vekt på det lokale bridgemiljøet i Finnmark, og han er også nøye med å intervjue de han skriver om, ikke bare synse. I tillegg skriver Alf en god del for Bridge i Norge og har blant annet dekket to store mesterskap, EM i Dublin og VM på Bakli, på en utmerket måte. Han har i mange år vært en sentral person i Norsk Bridgepresse, mange år som leder og fremdeles med i styret. Han er dessuten en av organisasjonens æresmedlemmer.

Bridgemessig hører Alf  til toppsjiktet i Norge. Han er stormester m/stjerne med god margin og er norgesmester for klubber med Tromsø. Han har også sølv i samme trunering med Vadsø. Han har deltattt i et utall parfinaler med bronse som beste resultat. Samme vaør ha han også i Seriemesterskapet med Tromsø.

Aftenposten trakk seg i fjor som sponsor for RH-prisen, men heldigvis har ABAX i Larivk kommet inn, et firma som er verdensledende på elektroniske kjørebøker.

Vi gratulerer Alf med en velfortjent pris!

Finn en mulighet

Når du har driti deg skikkelig ut, gjelder det å se om du kan finne et halmstrå å klamre deg til:

D 10 9 3 2

E K 7 6 5

10

8 2

 

E K 6 5

9 8

E Kn 8 5

D 10 6

Vest åpnet med 1 ruter og makker i Nord gikk inn med 2 hjerter. Jeg hadde klart å glemme at det betydde begge major og meldte 3 NT i stdet for 4 spar. Vest spilte ut ruter konge som han fikk for og hjerter dame fikk han også beholde. Hjerter knekt stakk jeg i bordet, og nå gjelder dte - finnes det en noenlunde brukbar sjanse? Jeg tror du må satse på at Øst har honnør, knekt i kløver, spille kløver fra bordet og håpe han ikke stikker høyt. Slik satt det:

4                                      Kn 8 7

D Kn                                10 4 3 2

K D 9 6 4                         7 3 2

E 9 5 4 3                         K Kn 7

Hvis ikke Øst stikker med kløver konge, legger du tieren og er herre på teppet. Jeg må med skam bekjenne at jeg ikke klarte å liste ut det ved bordet og fikk som eneste i salen betale ut til Ø-V

VISMA-PRISEN for beste norske spill i junior-VM for lag 2014

Juryen, bestående av Allan Livgård, Erlend Skjetne og Peter Marstrander har kåret Kristoffer Hegges spilleføring i 3 NT i semiifinalen mot Polen som vinner. Prisen sponses av  VISMA SERVICIES NORGE AS og er på kr 2.500

Her er artikkelen som ble publisert i Dagbladet:

  D 5 3  
  E Kn 6  
  D 8 3 2  
  K 4 3  
8 6   K Kn 9 2
10 8 4   D 9 7 2
Kn 10 5 4   E 7
D Kn 9 8   10 5 2
  E 10 7 4  
  K 5 3  
  K 9 6  
  E 7 6  
Øs/Alle

Meldingene:             

Jassem           Grude             Wojcieszek           Hegge

     V                    N                        Ø                       S

                                                    pass                 1 NT

pass                 3 NT                   pass rundt

Vest splller ut kløver dame som han får for, og kløver åtte går til Østs tier og kløver ess. Syd spiller nå spar til damen som blir stukket med kongen, og alle følger på en ny kløverrunde til kongen ( knekten er igjen hos Vest ). Hvordan planlegger du spillet?

På dette tidspunktet må det være riktig å prøve en ruter til kongen slik Kristoffer Hegge gjorde. Dersom Vest har ruter ess, må de andre fargene sitte pent, men Øst kan komme under press når Vest tar det siste kløverstikket. I dette tilfellet tok ruter konge stikket, og Kristoffer spilte  ruter seks fra hånden som gjør at et ekstra ruterstikk kan godspilles hvis Vest har 10 x eller Kn x i ruter. Når Vest fulgte med liten ruter, la Syd åtteren, og Øst kom inn på ruter ess. Øst spilte spar tilbake til tieren. Så fulgte ruter til damen som Øst kastet hjerter på. Spar til esset viste at den fargen ikke satt jevnt. Kristoffer Hauge tok deretter for hjerter kong, og nå kunne han sikre kontrakten ved å spille Øst inn på den siste sparen uavhengig av hvor hjerter dame satt.

                                             

Storeslem på få poeng

Som regel trenger en godt opp på 30- tallet i honnørpoeng for å driste seg opp i storeslem, men fordeling er heller ikke å forakte. På BBO nylig fant makker Per Bryde Sundsethe og jeg en storeslem på 24 hp:

E K 8 7 3

K 6 4 2

-

E D 9 3

 

6

E D Kn 9 7 3

9 7 6

Kn 10 4

Vi var i sonen og meldingene gikk:

S                  V                  N                    Ø

2 ru            pass            2 NT              pass

3 kl            pass             3 ru              dobl

3 sp           pass             5 NT            pass

7 hj            pass rundt

3 kløver fortalte om en god svak 2-åpning, og 3 spar sa at hjerter var fargen. 5 NT var naturligvis STore Frie. Det kom ruter ut og etter spar es og spar til sjeling, ruter til stjeling, hjerter til hånden og siste ruter til stjeling var det bare å stjele en spar og parkere to kløvere på spar konge og liten. Kløver konge satt for øvrig i kutt.