Oldsaksamlingen 5

I en stor turnering i New York i 1936 utførte Edward Perry et klassisk lurespill:

                                                   8 7 2

                                                   E D 10

                                                   E 8 7 2

                                                   D Kn 10

                       E D 9 6                                               Kn 10 5

                       Kn 8 5                                                 K 9 7 6 3

                       6                                                         K 4

                       9 7 6 4 3                                             8 5 2

                                                 K 4 3

                                                 4 2

                                                 D Kn 10 9 5 3

                                                 E K

S/ingen

Syd åpnet med 1 ruter og Perry meldte 2 NT som Nord og ble hevet til 3. Øst spilte ut hjerter seks, fjerde høyeste, Vest la knekten og Perry - esset ! Bordet fikk komme inn på en kløverhonnør, og ruter dame løp til kongen. Øst klarte ikke å gjennomskue bløffen og returnerte hjerter makkers formodede dame. Dermed ble det 10 stikk på den oppfinnsomme yankeen.