Festivalprisen til Øyvind Saur

En kreativ spilleføring signert Gjøviks Øyvind Saur får prisen for beste spill under Norsk Bridgefestival 2016. Skribenten var Nils Kåre Kvangraven.

Juryen har bestått av Erlend Skjetne og Åsmund Forfot. Prisen er på 1.500 kr. til spilleren, 1.000 kr til skribenten, utdelt av henholdsvis Norsk Bridgeforbund og Norsk Bridgepresse. Vinnerspillet ble publisert på Nils Kåre Kvangravens eminente nettside www.kvangraven.no.

Etter meldingsforløpet 3 hjerter fra Saur i sør, 4 hjerter fra Geir Brekka i nord, går det pass rundt. Så er oppgaven din, og vi sakser videre fra Kvangravens tekst.

«Nå er du inne som vest i Åpent NM lag, som motspiller til den fargerike Øyvind Saur som ble spillefører i 4 hjerter. 

Spar konge var et naturlig utspill, og Saur ber om spar tre fra blindemann, makker følger med åtteren og syd med femmeren. Hvordan kan det sitte her for at vi skal klare å hente fire stikk i motspill?

 

Vi kan anta syd har sjukorts hjerter og minst to spar, ettersom han lasjerte utspillet. Det betyr at vi må hente to stikk til i minorene.

 

Eller hva om syd har trekorts spar? Da kan vi spille ny spar til blindemanns knekt, og når vi kommer inn på trumf ess kan vi spille nok en spar som makker kan stjele. Vest tenkte nok dette ved bordet, og spilte ny spar til knekt, seks og ruter fra syd. Nå fulgte trumf fra blindemann til vårt vårt ess, men som dere ser av hele spillet under, hadde Saur nå fått sine ti stikk. 

 

Kreativt av Saur å lasjere utspillet med singleton på hånden!»

Magne P. Søvik i aksjon

 Her kommer et nytt spill fra min journalistvirksomhet. Denne gangen dreier det seg om tannlegenes svar på Morgan Kane, Magne P. Søvik som dessverre gikk bort så altfor tidlig. Spillet er fra 3. divisjon i 1996.

  E 7 4  
  K 8 5  
  E K 9  
  Kn 7 6 3  
10 6 5   K D 9 3
Kn   7 3
7 6 3   Kn 10 4 2
E K D 9 8 2   10 5 4
  Kn 8 2  
  E D 10 9 6 4 2  
  D 8 5  
  -  
Med  ingen i sonen åpnet Vest med 3 kløver. Erik Syvertsen i Nord doblet, og Magne i Syd trakk lynraskt 6 hjerter fra hoften. Kløver ess kom ut til stjeling, og for en rutinert ringrev gikk det nå som en helt problemfri tannuttrekking. Hjerter til kongen, kløver til stjeling, hjerter ess, ruter til esset, kløver til stjeling, ruter dame og ruter til kongen. Dermed fikk vi denne sluttposisjonen:

  E 7 4  
  8  
  -  
  Kn  
10 6 5   K D 9 3
-   -
-   Kn
K D   -
  Kn 8 2  
  D 10  
  -  
  -  

Nå fulgte liten spar fra bordet, og Øst var trengt opp i et hjørne med tom seksløper. Et sparstikk var det eneste han kunne få med seg.