Ernst & Young-prisen sesongen 2014 – 2015

I samarbeid med det internasjonale selskapet Ernst & Young – i denne sammenhengen representert ved bridgespiller Olve Gravråk – deler Norsk Bridgepresse hvert år ut en pris for beste norske spill, kalt Ernst & Young-prisen.

Aktuelle spill må ha blitt publisert i en offentlig tilgjengelig bridgepublikasjon på papir eller nett, og må deretter innrapporteres til NBP. Førstepremien er kr. 5000, kr. 3000 til journalist. Det utdeles også en andreplass, og en egen juniorpris. Juryen i år har bestått av Alf Helge Jensen og Kristian Barstad Ellingsen, med Erlend Skjetne som en joker.

 

Etter grundig vurdering har juryen kåret Boye Brogeland og Espen Lindqvist til vinnere av 1. premien for årets beste norske spill. Det aktuelle spillet skriver seg fra Åpent EM par i Tromsø, og er ført i pennen av Knut Erik Ljung under tittelen “Mesterlig motspill”.

Hva spiller du ut fra denne hånden etter det gjengitte meldingsforløpet?

 

Boye trodde at det kunne være fem hjerterstikk og seks kløverstikk å hente for motparten. Hvis en motspiller hadde ruter ess, og det i tillegg fantes stjelemulighet i ruter hos blindemann, var det ikke utenkelig at spillefører kunne hanke inn alle stikkene.

Boye valgte derfor å spille ut spar ess, og kunne deretter vurdere om det ville være riktig å gå tilbake til ruterfargen.

Etter utspillet av spar ess var dette hva han så:

 

Espen la spar fire, styrke, under esset. Hvordan fortsette?

Her kunne det være avgjørende å cashe ruter ess om Espen hadde det kortet. Etter meldingene ville spillefører trolig ha to av tre nøkkelkort (hjerter konge, ruter ess og kløver konge), mens Espen hadde det siste. Med ruter ess ville han lagt svakhet i spar for å oppfordre til å skifte farge. Styrkekastet sa ikke stort annet enn at han ikke hadde ruter ess.

Spillet så slik ut:

Boye fortsatte med en liten spar som spillefører stakk med kongen. På hjerter ess la Boye hjerter ti som lavinthal, for å fortelle Espen at det var i spar og ikke ruter sidestikket deres lå.

Gunev spilte hjerter ni til knekten, fulgt av kløver til damen. Boye la kløver sju for å vise trekortsfarge; fra ti, åtte, sju, liten ville han lagt åtteren. Den lasjerte Espen med konge, ni blokk! 

Spillefører hadde nå to muligheter for tolv stikk. Med 3 – 2-sits i kløver kunne han ta for kløver ess og stjele god kløveren, og ha hjerter dame som inntak til tre kløverstikk og tolv stikk totalt. Men med 4 – 1-sits i kløver kunne denne spilleføringen føre til bet, hvis Espen stjal kløver ess.

Alle indikasjoner – Espens sperremelding, sparutspill istedenfor mer normale ruter, Espens styrkekast i spar og det at kløver dame holdt stikk – tydet på at kløver konge var hos Boye. Gunev spilte derfor hjerter dame som han stakk over med kongen, for så å ta en ny kløverfinesse. Da denne tapte til kongen, var bordet dødt! Espen skiftet ruter til Boyes dame. Etter å ha tatt for spar dame var riktig nok Boye innspilt, men én bet ga 90 % score, 45 av 50 mulige poeng.

Boye var den eneste i feltet som spilte ut spar ess, og 18 av 19 andre spilleførere i 4 hjerter fikk enten elleve eller tolv stikk!

 

Andrepremien går til Kristoffer Hegge for et flott motspill som skriver seg fra en landslagstrening, omtalt av Nils Kåre Kvangraven på hans nettside www.kvangraven.no.

Terje Aa – Allan Livgård meldte seg frem til en fin lilleslem på dette spillet. Ved første blikk står kontrakten på sparkonge foran ess, dame, eller at ruteren sitter 3 – 3 slik at den fjerde ruteren gir avkast for spar.

 

Kløver dame i utspill ga ikke spillefører noe gratis, men Terje Aa kombinerte sine muligheter på glimrende vis da han stakk med esset og stjal en kløver på returen. Hjerter til kongen ble så fulgt av nok en kløver til stjeling. Dermed var eliminasjonen gjennomført, og neste trekk var ruter til esset fulgt av liten ruter fra blindemann.

 

Planen var å legge liten hvis øst fulgte lavt. Da er vest innspilt med damen, knekten eller tieren dobbel i opprinnelig beholdning, samtidig som man selvsagt vinner kontrakten med ruteren 3 – 3 eller om sparfinessen går.

 

Men i øst satt det en våken motspiller i Kristoffer Hegge. Han la ruter dame da det ble spilt liten ruter fra blindemann! Dermed ble ikke vest innspilt på sin single knekt! Spillefører stakk med kongen og spilte ny ruter. Den kunne Kristoffer stikke, og spille spar for en bet!

 

Hadde spillefører lest sitsen korrekt, kunne han ennå vunnet kontrakten da ruter dame kom på, ved å spille spar ess og spar dame! Men det var nesten ikke mulig å spille på den sitsen.

 

Et fantastisk motspill av Hegge, jeg bøyer meg i støvet!

 

Juniorprisen går til Christian Bakke for et spill omtalt av hans far Tor Bakke under tittelen “Guttungen vinner 7 spar”. Det skriver seg fra årets Trondheim cup, og ble lagt ut på Snorre Aalbergs blogg.

Flere spillere kom i 7 spar, som er forholdsvis hardt meldt, men juniorspilleren Christian Bakke var den eneste som spilte hjem storeslemmen. Etter hjerter ut til esset fulgte spar konge og ess som, avslørte 4 – 1-sitsen i trumf. De fleste spilte nå på 3 – 3-sits i ruter, men ble overtrumfet og gikk opp til to, tre beter. Christian fant imidlertid en mer sjanserik spilleføring.

Det er like sannsynlig at kløverfargen sitter 3 – 3 som at ruterfargen gjør det, så han fortsatte med tre toppstikk i kløver. Hadde farget sittet jevnt, kunne han ha kastet hjerter i bordet og stjålet en hjerter, som ville sikret tretten stikk. De som spilte på ruteren 3 – 3 hadde ingen tilleggssjanse på kontrakten, men Christian så muligheten om kløveren ikke satt jevnt. Han godspilte kløveren med en stjeling, tok spar knekt og spilte seg hjem på ruter, og trakk ut den siste trumfen. Ikke uventet hadde sør konge, dame i hjerter etter sin innmelding, og også lengden i ruter siden han var kort i begge de svarte fargene.

Da femte kløver ble innkassert, var sør skvist. Han måtte kaste sine hjerterhonnører for å hindre at bordet tok to ruterstikk til slutt, men da sikret hjerter knekt det nødvendige ekstra stikket. 

Festivalprisen 2015 til Fredrik Helness

Det er fast takst at det under Norsk Bridgefestival deles ut en pris for beste spill. I år var Bridgefestivalen erstattet av Åpent EM, men tradisjonen holdes i hevd med en “festivalpris” til beste spill under Åpent EM og Ungdoms-EM.  

Juryen har bestått av Vegard Brekke og Erlend Skjetne. Etter gjennomgang av en rekke kandidater, der de fleste var noen lunde tradisjonelle skviser, innspill og lignende, bestemte juryen seg for å at en ganske type spill for en gangs skyld fortjente en pris: I vinnerspillet stod junior Fredrik Helness – sønn av en ikke ukjent far – for et genialt lavinthalsignal!

Spillet skriver seg fra EM mix par. Med alle i sonen åpnet sør 1 ruter. Vest valgte naturlig nok å melde inn 2 kløver, og nord sa 2 hjerter. Helness i øst støttet makkeren til 3 kløver, og sør gjentok ruteren. Vest hoppet til 5 kløver, men nord avsluttet meldingsforløpet med 5 ruter. Ut kom kløver ess. Når det ligger singelton i utspillsfargen i bordet, er regelen at man skal gi makker et lavinthalsignal, altså indikere med høyt eller lavt kort hvilken farge man ønsker skift til. Her ville nok de fleste lagt den mellomstore femmeren, for å si at man ikke har noen preferanse mellom spar og hjerter. Vest kan ikke vite annet enn at makker ikke har spar ess, og skifter vel dermed til en hjerter eller kanskje trumf. Men Helness i øst tenkte dypere: Han så selv på fire små hjerter, hvilket betyr at fargen må være tilnærmet løpende for spillefører, så hvor skal beten komme fra? Har vest spar ess er jo beten opplagt, men har hun spar konge, er den eneste betesjansen at spillefører gjør et feilvalg i spar. Dermed la Helness kløver knekt under esset, en klar oppfordring til sparskift. Vest skiftet lydig spar to, og man kan ikke klandre spillfører for å legge liten i bordet, i håp om motsatt fordeling av sparhonnørene. Da knekten krevde esset var det over og ut; forsvaret hadde beten på spar konge idet de kom inn på ruter ess. Det å finne påspillet av kløver knekt i høyt tempo ved bordet, er imponerende. Bare en liten tenkepause i første stikk vil fort kunne avsløre hele svindelen.

Prispengene til spilleren er kr. 1.500, gitt av Norsk Bridgeforbund. Egentlig er det også en journalistpris på kr. 1.000, gitt av Norsk Bridgepresse. Men da Erlend Skjetne var med på å velge ut vinnerspillet, samtidig som det var han selv som omtalte spillet i lokalavisene Gaula og Gauldalsposten, utdeles ikke journalistprispengene i år. 

Test motspillet ditt

 Du skal få et motspillsproblem som forekom i Tønsberg Bridgeklubb nylig. Du sitter Syd med Ø-V i sonen, og meldingene går:

N                  Ø                    S                       V

pass          pass             pass                  1 sp

pass          2 sp              pass                  4 sp

pass rundt

Din makker i Nord spiller ut kløver fire, og du ser:

  10 5 3
  E D Kn
  Kn 10 9 8 6
  10 3
4  
9 6 5 3 2  
D 7 5 2  
K D 9  

Du legger damen, og spilleren bidrar med toeren. Hva spiller du i stikk to?

Tenk litt på saken, så publiserer jeg svaret om noen dager