Motspill

Jeg fikk ikke med detaljene om det fine motspillet tilTor Eivind Grude og Kristoffer Hegge i turneringens siste spill, så her kommer det:

Ruter ess og konge ut fra Tor Eivnd, og skift til kløver til konge, ess og stjeling. Spar konge og spar til dame og ess før den fjerde kløveren sikret en uppercut og stikk for hjerter ni. Fem bet altså.

VISMA-prisen

Som nevnt tidligere har firmaet VISMA også stilt opp med en pris for beste norske juniorspill under VM-finalen i Istanbul i forrige måned der Norge gikk helt til topps. Fire spill er plukket ut som kandidater.  Det ene er Kristoffer Hegges såpilleføring i 3 NT som Erlend Skjetne har skrevet om på bloggen her tidligere. Her er de andre tre:

                                                                                              Kn 10 5

                                                                                              9 7 5

                                                                                              K D 10 9 6

                                                                                              8 2

                                                                    K 4                                               E D 9 7

                                                                    E D 6 2                                         K Kn 10

                                                                    8 4                                                Kn 7 3

                                                                    K Kn 7 5 3                                    D 6 4

                                                                                              8 6 3 2

                                                                                              8 4 3

                                                                                              E 5 2

                                                                                              E 10 9

Harald Eide og Kristian Barstad Ellingsen satt Ø-V, og mens nederlenderne stoppet i 3 kløver, meldet våre gutter:

                                                              Ø                    S                       V                    N

                                                             1 kl                 pass                 1 ru                 pass

                                                             1 hj                pass                  2 ru                 dobl

                                                             2 sp               pass                  3 kl                 pass

                                                             3 hj                pass                  4 hj                 pass rundt

Etter at de var blitt advart mot ruteren, tok de seg altså til den eneste utgangen som hadde sjanser, og spilleføringen fulgte opp de gode meldingene. Det kom tre ganger ruter ut til stjeling, og en kløver til damen satt Syd over. Nå tok Harald den sjansen han hadde: Ut med trumfen og så mer kløver. Std kom inn , men hadde ikke flere ruter, og dermed gode imp til gullgutta.

Her luktet Espen Flått sitsen og klarte å utligne 3 NT-kontrakten ved det andre bordet:

                                                                                             E 9

                                                                                             E K D Kn 3

                                                                                             D Kn 3

                                                                                             K Kn 8

                                                             3                                                                Kn 7 6 4

                                                             10 7 6 5                                                     8 2

                                                             E 9 8 5                                                       K 76

                                                             E 9 6 2                                                       D 10 7 5

                                                                                            K D 10 8 5 2

                                                                                            9 4

                                                                                            10 4 2

                                                                                            4 3

Espen endte i 4 spar som Syd etter 2 kløver åpning fra Nord og fikk hjerter ut til esset. Spar ess og konge avslørte trumfsitsen, og nå fortsatte Espen med hjerter fra bordet. Øst måtte stjele, og trumfen ble tatt ut. På ruter mot bordet stakk Vest opp med esset og fortsatte med en liten kløver. Espen lot seg imidlertid ikke lure og føk opp med kongen. Dermed ble det 11 stikk og et imp inn i stedet for stor utbetaling.

I det aller siste finalespillet spilte Tor Eivind Grude og Kristoffer Hegge perfekt motspill.

                                                                                           K 8 2

                                                                                           E 9 6 5 2

                                                                                           E K D 2

                                                                                           7

                                                            10 7 6                                             Kn 5 4 3

                                                            D 10 8 7 3                                      K Kn

                                                            8 4                                                  10 7 5

                                                            Kn 10 8                                           D 6 5 3

                                                                                          E D 9

                                                                                          4

                                                                                          Kn 9 6 3

                                                                                          E K 9 4 2

Den nederlandske Vest åpnet med 2 hjerter som ble passet rundt til Kristoffer som doblet opplysende. Tor Eivind hadde ingen grunn til å ta ut den, og perfekt motspill ga fem bet. 1100 og 10 imp inn siden det blw 3 NT med 10 stikk ved det andre bordet.

Nå blir det opp til juryen som består av Peter Marstarnder, Allan Livgård og Erlend Skjetne å bestemme seg for vinneren som kan innkassere de 2.500 kronene.

 

Norsk Bridge som elektronisk medlemsblad

Styret i NBF har bestemt seg for å legge ned Norsk Bridge som papirutgave. Det er meget forståelig ut fra økonomiske grunner, selv om jeg som "oldtimer" gjerne skulle sett at medlemmene fortsatt hadde fått det i posten. Vi må nok bare akseptere at flere og flere har et økende ønske om elektronisk kommunikasjon.

Det ser interessant ut med et samarbeid mellom Norsk Bridge og BIN, men jeg håper unge, dyktige Erlend Skjetne får anledning til å være med og videreføre den gode jobben sin i elektronisk utgave.

Gratulerer, Tommy!

Først og fremst er vi svært fornøyd med at Aftenposten har bestemt seg for å videreføre sin lange tradisjon med daglig bridgespalte. I tillegg et stort gratulerer til Tommy Sandsmark som hatt på seg den viktige jobben, Tommy er en av våre mest garvede bridgejournalister med blant annet tidligere spalte i Arbeiderbladet og mangeårig leverandør til Norpress som det het den gang. Han er også grunnlegger av Bridge i Norge på 1970-tallet, et magasin som fortsatt lever i beste velgående under ledelse av Boye Brogeland.

Tommy er dessuten et av våre to æresmedlemmer i Norsk Bridge Presse og President Emeritus ( ærespresident) i International Bridge Press Association ( IBPA)

Vi føler oss overbevist om at Tommy vil føre Jon Sveindals gode arbeid videre på en utmerket måte og ønsker lykke til!

Oldsakssamlingen 1

Meldeteknikken er uten tvil den delen av bridgen som har hatt den mest markante utviklingen, spesielt fra 50-tallet og utover da italienerne introduserte sine kløversystemer. På spill- og motspillsiden er imidlertid de gamle heltene fullt på høyde med dagens aktører.


I en serie som jeg har valgt å kalle ”Oldsakssamlingen”, vil jeg sette søkelyset på spill- og motspillsprestasjoner, særlig fra 30- og 40-årene. Jeg vil legge ut et nytt spill ca hver tredje eller fjerde uke, og det er absolutt tillatt for alle som ønsker det, å bruke spillene i sine spalter. Jeg starter med en slem fra en parturnering i Brüssel i 1936 der Finkelstein som Syd ga bort et stikk for å tjene to:

V/alle
5 3
5 4 3
E K 8 6 2
Kn 10 3
 
E K D Kn 10 8 4 2
E 8
E K 5 
 
Etter to pass åpnet Øst med 4 hjerter, og det vel ikke mye å si på at Finkelstein tok sjansen på 6 spar. Vest spilte ut hjerter to, og selv om blindemann kunne varte opp med to stikk, var kontrakten absolutt ikke sikker. Syd stakk Østs nier med esset og tok en god pause for å planlegge.  Øst la en hjerter på den første trumfen, og dermed hadde Finkelstein planen klar. Etter meldingsforløp og utspil måtte Vest ha singel hjerter, og dermed fikk han komme inn på den tredje trumfen. Denne gaven var helt nødvendig, i det alle kortene var:

  5 3  
  5 4 3  
  E K 8 6 2  
  Kn 10 3  
9 7 6    
2   K D Kn 10 9 7 6
D 5 4   Kn 10 9 7 3
D 9 8 7 6 2   4
  E K D Kn 10 8 4 2  
  E 8  
  -  
  E K 5  

Vest måtte spille en minorfarge, og dermed var slemmen i havn.

Takk, Jon!

En av våre fremste bridgejournalister gjennom mange år, Jon Sveindal har vært nødt til å avslutte spalten sin i Aftenposten på grunn av sykdom. Norsk Bridge Presse vil takk Jon for glimrende arbeid, og vi håper på det beste i kampen mot sykdommen.

Vi håper også at Aftenposten bestemmer seg for å videreføre bridgespalten med ny skribent.