Simultansuksess

 Novemberbridgen på Tenerife er inne i sin siste uke, og oppslutningen er stadig rundt 7 bord. Tirsdag deltok vi i NBF`s simultanbridge, og min makker Per Bryde Sundseth og jeg hadde  skikkelig flyt og gikk helt til topps på landsbasis blant 374 par med 70,2 % score. For å oppnå en slik score må en naturligvis ha drag så det holder, men litt finspill må også til. her hentet makker hjem alle stikkene i 6 NT:

  Kn 8 7 4 3  
  7 6 5  
  9 7 3  
  3 2  
D 10 6   E
K D 10 4   E Kn 9
10   E K D 8 5 2
E 9 6 5 4   D 8 7
  K 9 5 2  
  8 3 2  
  Kn 6 4  
  K Kn 10  

N/alle

Makker åpnet som Øst med 2 kløver, og etter 3 kløver fra meg som viser 5+ og 8+ hp, var han naturlig nok interessert i å høre om mine kløverhonnører så han meldte et direke 4 NT Etter at jeg bare viste en honnør, foreslo han 6 kløver som jeg naturlig nok konverterte til 6 NT. Ruter ut til tieren og etter fire ganger hjerter, spar til esset og resten av ruterne, måtte Syd med sine to svarte konger kaste inn håndkledet. 13 stikk i 6 NT ga 169,5 poeng av 191,9 mulige.

Ketil i form

 Vi trives i sol og varme her på Tenerife, og bridgen går sin gang. Ketil Andre Olsen hevder seg stadig i toppen, og her hentet han seg en ren top ved å siplle hjem 4 hjerter:

  Kn 7 6  
  E D 6 5  
  -  
  E D 9 7 6 3  
D 10   K 5 4 2
7   K 8 3 2
D 7 6 4 2   E K Kn 5
Kn 10 5 3 2   8
  E 9 8 3  
  Kn 10 9 4  
  10 9 8 3  
  K  

Ketil satt Syd, og med ingen i sonen gikk meldingene:

N                   Ø                     S                    V

1 kl              dobl                1 hj                2 ru

3 hj              pass               4 hj                pass rundt

Vest spilte ut spar dame som ble stukket med esset. Kløver konge ble innkassert, og en hjerter fulgte til esset. Kløver dame trumfet Øst, og Ketil trumfet over. En ruter ble trumfet på bordet, kløver eaa kastet Øst ruter på, Og han kastet en ruter til på en kløver som Ketil trumfet. Ruter til trumf på bordet og en kløver til trumf på hånden. Ruter til trumf dame stjal Øst over og kunne innkassere hjerter åtte og spar konge men måtte så gi bordet det tiende stikket på spar knekt.

De dummeste bøndene....

 Som de fleste vet, fortsetter uttrykket med en beskrivelse av potetstørrelse, og i SM 3. divisjon sist helg, må jeg finne meg i at jeg kan få merkelappen:

  K 10 8 3 2  
  E K 9  
  K D Kn  
  E 7  
D 7   E Kn 9
2   D 8 7 6 3
10 9 8 7 5 4 2   6
Kn 10 4   D 9 8 5
  6 5 4  
  Kn 10 5 4  
  E 3  
  K 6 3 2  

Nord åpnet med 2 NT og viste etterhvert 5-kort spar. Makker spilte ut hjerter tre til spillerens nier. Han vant stikk med spar ni, og spilte mer hjerter som jeg "stjal" med spar dame. Da jeg ville spille kløver knekt opp igjen, protesterte hele bordet, og det ble avslørt at kontrakten var 3 NT og ikke 4 spar som jeg trodde. Vel, vel, mer spar til makkers knekt, og han godspilte hjerteren sin. Spar ess var inntak, og dermed måtte det bli bet. Det hadde det ikke blitt hvis jeg ikke hadde "avblokkert" spar dame. Kommer jeg inn på den, har jeg ikke hjerter å gi igjen!  Bønder er bønder, og poteter er poteter!!