Opp igjen

 Følelsen er svært god etter at vi i helgen tok steget direkte opp igjen i 2. divisjon og dermed reparerte fjorårets miss raskest mulig.

Dette spillet var ikke avgjørende for opprykket, men er et eksempel på at noen ganger må en spåille på en helt spesiell sits for å lykkes. 

Meldingsforløpet har gått med Vest giver og ingen i sonen:

V N Ø S

pass 1 ru 2 kl dobl

pass 2 hj pass 3 NT

pass rundt.

Vest spiller ut spar dame, og du ser:

E 8 2
9 5 4 3
E K 5 2
5 4
 
 
K 9 4 3
E Kn 10
10 3

E 9 8 7

 

Makker hadde selvfølgelig minimum og ingen av de kløverne du ønsket for å gi dobbelt hold i fargen. Hva tenker du om sjansene?

Hjerterne må gi tre stikk, du må få et ekstra i spar, og Vest må spilles inn på et gunstig tidspunkt. Ikke særlig sannsynlig, men jeg gikk på med krum hals. Etter spar ess fulgte hjerter til knekten og damen. Nå vred Vest kløver, og Øst fikk beholde for kløver ti. Jeg stakk andre kløver, Vest fulgte. Ruter ti, vest nølte litt men la liten, og kongen tok stikket. Hjerter til tieren, hjerter ess, og fargen satt som den skulle. Ny ruter mot bordet, og Vest la liten igjen.Etter ruter ess tok jeg for den godspilte hjerteren. Den eneste sjansen er nå å spille ruter slik at Vest kommer inn og må spille spar. Det stemte da kortene var:

  E 8 2  
  9 5 4 3  
  E K 5 2  
  5 4  
D Kn 10 6 5   7
D 6 2   K 8 7
D 9 7   Kn 8 6 4
6 2   K D Kn 10 3
  K 9 4 3  
  E Kn 10  
  10 3  
  E 9 8 7  

Vest kom inn på ruter dame, fikk beholde for spar knekt men måtte så spille spar opp i min saks.