Kunne du ha klart den?

 I den avsluttende kampen i forrige helgs lagmesterskap for damer, veteran og bedrift var dette ett av spillene:

  E 9 5 2  
  10 7 4 2  
  E 10 8  
  K 9  
D Kn 8   7 6 3
D Kn 9 3   -
7 5 2   D Kn 9 4 3
10 4 2   D Kn 8 6 3
  K 10 4  
  E K 8 6 5  
  K 6  
  E 7 5  

11 av lagene havnet i 6 hjerter og uten dobling eller spar dame ut, er det vel i praksis umulig å vinne. To spilleførere ble imidlertid doblet og fikk spar dame ut! Dermed kunne/burde det vært en mulighet. Hva annet kan Vest ha doblet på, uten fire trumf? Da tar du spar konge, spiller spar ti og tar tre stikk i den fargen. Tre ganger kløver med stjeling og tre ganger ruter med stjeling fører deg til denne sluttposisjonen:

  5  
  10 7 4  
  -  
  -  
-   -
D Kn 9 3   -
-   D Kn
-   D Kn
  -  
  E K 8 6  
  -  
  -  

Når du nå spiller liten trumf fra hånden, har ikke Vest noe mottrekk.