Oldsaksamlingen 5

I en stor turnering i New York i 1936 utførte Edward Perry et klassisk lurespill:

                                                   8 7 2

                                                   E D 10

                                                   E 8 7 2

                                                   D Kn 10

                       E D 9 6                                               Kn 10 5

                       Kn 8 5                                                 K 9 7 6 3

                       6                                                         K 4

                       9 7 6 4 3                                             8 5 2

                                                 K 4 3

                                                 4 2

                                                 D Kn 10 9 5 3

                                                 E K

S/ingen

Syd åpnet med 1 ruter og Perry meldte 2 NT som Nord og ble hevet til 3. Øst spilte ut hjerter seks, fjerde høyeste, Vest la knekten og Perry - esset ! Bordet fikk komme inn på en kløverhonnør, og ruter dame løp til kongen. Øst klarte ikke å gjennomskue bløffen og returnerte hjerter makkers formodede dame. Dermed ble det 10 stikk på den oppfinnsomme yankeen.

Oldsaksamlingen 4

Josephine Culbertson var gift med legenden Ely Culbertson og matchet nok ektemannen rent bridgemessig. I dett spillet fra lagfinalen i det amerikanske mesterskapet i 1937 foretok hun en manøver som egentlig er svært så enkel men ofte litt vanskelig å få øye på:

                                                            

  E 5 4  
  K 7 2  
  D 6 5 3 2  
  9 5  
9   Kn 10 9
E 10 5   Kn 9 6 4
10 7 4   K Kn 9 8
K D 10 7 3 2   Kn 6
  K D 7 6 3 2  
  D 8 3  
  E  
  E 8 4  
     

Hun åpnet som Syd med 1 spar, Vest meldte inn 2 kløver, og Ely støttet med 2 spar. Det var nok for Josephine til å avslutte med 4 spar. Vest spilte ut kløver konge som hun tok med esset, Øst la knekten. Hun spilte mer kløver til Vests tier, og han fortsatte med en tredje runde i fargen. Nå gjorde Josephine det geniale trekk å kaste en hjkerter i bordet. Der med kunne hun stjele en hjerter, og utgangen var i havn.

Oldsaksamlingen 3

Det er tid for et mytt kapitel i Oldsaksamlingen. Denne gang ser vi hvordan Frank Bubna fra USA elegnat spilte hjem en

5 kløver kontrakt i det amerikanske parmesterskapet i 1938:

                                                      9 4

                                                      E 9

                                                      E Kn 10 9 5 3

                                                      10 8 2

                    7 4 2                                                          K D Kn 5 3

                    K D Kn 10 7 5                                            3 2

                    K 8 4                                                          7 6 2

                    Kn                                                              K 5 4

                                                     E 10 8

                                                     8 6 4

                                                     D

                                                     E D 9 7 6 2

Meldingene gikk med Ø-V i sonen:

S                       V                       N                         Ø

1 kl                  1 hj                    2 ru                     pass

3 kl                  3 hj                    4 kl                     pass

5 kl                  pass rundt

Vest spilte ut hjerter konge som ble tatt med esset, og  BUbna spilte kløver ti fra bordet. Den stakk han med damen, og da knekten falt, var fordelinge i trumf klar.

Nå lot han ruter dame løpe, og fortsatte med hjerter. Vest stakk med tieren og fortsatte med damen, men Frank var på høyden. Han kastet spar fra bordet. Nå kom spar som ble stukket med esset, en spar ble stjålet og den siste sparen forsvant på ruuter  ess. Etter det var det bare å ta ny trumffinesse, og kontrakten var i havn.