Oldsaksamlingen 5

I en stor turnering i New York i 1936 utførte Edward Perry et klassisk lurespill:

                                                   8 7 2

                                                   E D 10

                                                   E 8 7 2

                                                   D Kn 10

                       E D 9 6                                               Kn 10 5

                       Kn 8 5                                                 K 9 7 6 3

                       6                                                         K 4

                       9 7 6 4 3                                             8 5 2

                                                 K 4 3

                                                 4 2

                                                 D Kn 10 9 5 3

                                                 E K

S/ingen

Syd åpnet med 1 ruter og Perry meldte 2 NT som Nord og ble hevet til 3. Øst spilte ut hjerter seks, fjerde høyeste, Vest la knekten og Perry - esset ! Bordet fikk komme inn på en kløverhonnør, og ruter dame løp til kongen. Øst klarte ikke å gjennomskue bløffen og returnerte hjerter makkers formodede dame. Dermed ble det 10 stikk på den oppfinnsomme yankeen.

Undersøk nok!

Horten BK arrangerte sin årlige turnering lørdag 7. mars, og gledelig var det at den var fulltegnet - ikke helt vanlig i dagens bridge-Norge. I dette spillet midtveis i turneringen fikk jeg informasjon fra motparten som jeg prøvde å undersøke etter beste evne, men evnen var ikke bra nok.

            D 10 7                     K

            K 6                          E Kn 3 2

            E 9 7                       K Kn 8 6 3

            E 10 8 7 6               K D Kn

Alle var i sonen,  og medlingene gikk:

Ø            S              V                 N

1 ru        2 ru          3 NT             pass

6 NT      pass rundt

Syds 2 ruter viste begge major. Spar seks kom ut tile esset og mer spar tok jeg med damen, Nord la fireren. Med minimum ti kort i major var jeg interessert i å finne ut minorfordelingen og tok to ganger kløver, Syd hadde singelton. På to ganger kløver til la han hjerter, og kort fortalt spilte jeg på ruter dame dobbel hos Syd og gikk bet da kortene var:

                     Kn 8 6 4

                     5

                     D 10 4 2

                     9 5 4 2

Etter to ganger kløver skulle jeg selvfølgelig spilt ess, konge i hjerter og funnet ut at Syd hadde 6-kort. Dermed er det helt safe å ta ruter ess og la nieren seile.

 

 

     
     
     
   

 

Gode meldinger

Finalen i kretsmesterskapet for lag i Vestfold er i full gang, og i den andre kampen klarete to av parene å melde en medget god storeslem på ikke alt for mange honnørpoeng , men med god tilpasning.

                                                                                    7 5 3

                                                                                    D 8 7 6 4

                                                                                    Kn 7 6 3

                                                                                    7

                                                   E 10 9 8 6 2                                             Kn

                                                   K 5                                                           E 10 3

                                                   10                                                            E D 9 4

                                                   E K 4 2                                                    D Kn 10 9 8

                                                                                    K D 4

                                                                                    Kn 9 2

                                                                                    K 8 5 2

                                                                                    6 5 3

Ingen var i sonen, og Odd Frydenberg som Vest og Geir Egil Bergheim som Øst meldte som følger:

                                                               V                     Ø

                                                              1 sp                 2 kl

                                                              4 kl                  4 ru

                                                              4 hj                  4 sp

                                                              4 NT                5 sp

                                                              7 kl                  pass

4 ru, hj og sp var selvfølgelig cuebids, og da Odd fikk greie på to ess og trumfdame hos Geir Egil var veien kort til storeslemmen. Sigmund Bakke og Svein Harald Riisnæs meldte osamme kontrakt, men der har jeg ikke meldingsforløpet.