Oldsaksamlingen 4

Josephine Culbertson var gift med legenden Ely Culbertson og matchet nok ektemannen rent bridgemessig. I dett spillet fra lagfinalen i det amerikanske mesterskapet i 1937 foretok hun en manøver som egentlig er svært så enkel men ofte litt vanskelig å få øye på:

                                                            

  E 5 4  
  K 7 2  
  D 6 5 3 2  
  9 5  
9   Kn 10 9
E 10 5   Kn 9 6 4
10 7 4   K Kn 9 8
K D 10 7 3 2   Kn 6
  K D 7 6 3 2  
  D 8 3  
  E  
  E 8 4  
     

Hun åpnet som Syd med 1 spar, Vest meldte inn 2 kløver, og Ely støttet med 2 spar. Det var nok for Josephine til å avslutte med 4 spar. Vest spilte ut kløver konge som hun tok med esset, Øst la knekten. Hun spilte mer kløver til Vests tier, og han fortsatte med en tredje runde i fargen. Nå gjorde Josephine det geniale trekk å kaste en hjkerter i bordet. Der med kunne hun stjele en hjerter, og utgangen var i havn.

Verdensstjernene Espen og Boye

Boye Brogeland og Espen Lindqvist har hatt en utrolig sesong med seire i de  store lagturneringene  i de sisste nationals i USA. De spiller på lag Schwartz og for bare en uke siden tok de hjem board-a -match i høstmesterskapet. Seieren var overbevisende, og mye av seiersmarginen skapte de ved å melde bedre enn motstanderne, særlig på slemsiden. Vi starter med et spill fra matchen mot lag Fleischer:

                                   E 8 6

                                   -

                                   D Kn 9 7 4 3

                                   K Kn 6 4

        K Kn 9 5 4                                       D 10 7 3

        K 9                                                  E D Kn 10 8

        E 10 6 2                                          5

        D 9                                                  E 8 3

                                   2

                                   7 6 5 4 3 2

                                   K 8

                                   10 7 5 2

Med N-S i sonen, Espen Øst og Boye i Vest gikk meldingene:

           N                Ø                S                  V

          1 ru            1 hj             pass             1 sp

          pass           4 sp           pass              5 ru

         pass            6 sp           pass rundt

En liten trumf kom i utspill og Boye kunne claime allerede etter stikken. Ved det andre bordet åpnet også Nord 1 ruter, Syd hoppet til 2 hjerter, og Vest til 4 spar der det tok slutt.

I nest siste runde møtte de lag Nickel som de kjempet om seieren med, og dette spillet var med på å avgjøre:

                                  8

                                  Kn 9 5

                                  Kn 8 5 4 3 2

                                  10 7 3

          -                                               E Kn 10 7 3

          E 10 6 4 2                                K D 8

          10 7                                         E D 6

          E Kn 8 6 4 2                            K 5

                                  K D 9 6 5 4 2

                                  7 3

                                  K 9

                                  D 9

Med samme oppstilling på våre gikk medlingene med Ø-V i sonen:

             Ø                S                 V               N

          2 NT            3 sp              5 sp          pass

          5 NT            pass             6 kl           6 ru

          6 hj             pass rundt

Det kom singen spar ut, og med den snille sitsen i mykfdargene le det 13 stikk. Ved det andre bordet åpnet også Øst med 2 NT, og Syd gikk inn med 3 spar. Vest doblet negativt, og Øst sybtes naturlig nok at det var greit å passe. Fem bet og 1100 kunne imidlertid ikke matche 1460.

Så en storeslem som kun ett par til klarte å melde:

                            10 8 6 5 4

                            E K 7 4

                            E 7 5

                            K

      K Kn 9 3                           D 7 2

      Kn 10 9 8 6                      5

      10 4 2                              9 6

      4                                      D 10 9 8 7 5 2

                           E

                           D 3 2

                           K D Kn 8 3

                           E Kn 6 3

N-S i sonen, Boye Syd, og meldingene gikk:

              V             N             Ø               S

            pass         1 sp         3 kl            3 ru

            pass         4 ru          pass          4 NT

            pass         5 hj          pass          5 NT

           pass          6 kl          pass          6 ru

           pass          6 hj         pass           7 ru

           pass rundt

Det kom kløver ut, og Boye kunne stjele to kløver i bordet og innkassere 2140 og gevinst på spillet.

Vi avslutter med et spill der Boye sikrer seg et overstikk i 4 spar og vunnet spill:

                                    Kn 3

                                    E 6 5 4

                                    D 10 8 7

                                    K 4 2

             10 8 7                                 9 4

             D 10 7 3 2                          K Kn 9 8

             5                                         K 6 4 3

             D 9 8 6                               E 7 3

                                   E K D 6 5 2

                                   -

                                   E Kn 9 2

                                   Kn 10 5

N-S i sonen, Boye Syd, og meldingene gikk:

             S                     V                      N                        Ø

           1 sp                pass                  1 NT                   dobl

           redobl             2 hj                    dobl                   pass

           2 sp                pass                  4 sp                   pass rundt

Vest spilte ut sin single ruter, Boye fristet med damen fra bordet, men Øst lot seg ikke lokke til å bruke kongen. Som det sitter, kunne Boye ha fått 11 stikk ved å kaste en klø ver på hjerter ess, men han fant en vei til 11 selv om Øst skulle hatt ess, dame tredje. Etter ruter dame tok han ut trumfen og spilte kløver knekt. Vest dekket, han fikk beholde stikket og spilte mer kløver, men Boye la liten i bordet, og Øst kunne ikke hindre at han kom inn på bordet. Hvis han stakk med esset, var kongen inntak, og la han liten , ville han spille Øst inn på kløver ess, slik at han måtte spille inn bordet for ruterfinesse.

 

                               

God dag mann, økseskaft

Det er ikke alltid så greit med avtalene når en stiller med ny makker og har begrenset tid til forberedelser. Det er imidlertid sjelden misforståelsen er så total som i dette tilfellet fra den siste kretskampen i Vestfold  før jul - og at en kommer ned på beina!

                                    9 8 7 4 2

                                    E 8

                                    Kn 9 6

                                    Kn 9 2

D Kn 3                                                  E K 6

Kn 10 5 2                                             K D 7

5 2                                                       E K D 10

K D 10 8                                              E 4 3

                                 10 5

                                 9 6 4 3

                                 8 7 4 3

                                7 6 5

En opplagt 6 NT som da også ble meldt ved fem av seks bord. Ved det sjette gikk meldingene:

                     Ø                          V

                    2 kl                      2 ru

                    3 NT                    4  kl

                    4 NT                    5 kl

                    5 NT                    6 ru

                   pass!

2 ruter var obligatorisk og 3 NT viste 24-25 hp. Vest mente 4 kløver som Stayman, men Øst oppfattte det som Gerber og svarte 4 NT med sine 3 ess. Vest oppfattet det som Blackwood og svarte 5 kløver ( 0 ess ). Øst trodde fortsatt på Gerber og svarte 5 NT ( 3 konger )Nå meldte Vest 6 ruter som overføring til hjerter, men Øst oppfattte det som farge og sa pass!. Med ruter knekt velvillig plassert ble det 12 sikk og kun 2 imps tap. Utrolig!