Oldsaksamlingen2

Her kommer et nytt innlegg i serien Oldsaksamlingen. Dette spillet er hentet fra en turnering i Boston i 1937 der Walter Malowan fikk lurt motparten til å ta et stikk de ikke burde tatt:

 Ø/N-S                                                                                            5 3 2

                                                                                                       9 7 5 4 3

                                                                                                       D 5 4 2

                                                                                                       6

                                                                         9                                                        8 7 6

                                                                         E 8 2                                                 Kn 6

                                                                         10 8 6                                               K Kn 9

                                                                         Kn 9 8 7 3 2                                      E K D 10 4

                                                                                                       E K D Kn 10 4

                                                                                                       K D 10

                                                                                                       E 7 3

                                                                                                       5

Malowan var Syd, og meldingene gikk:                     Ø                     S                     V                      N

                                                                                  1 kl                  dobl                  3 kl                pass

                                                                                  4 kl                  4 sp                 pass               pas

                                                                                  dobl                 pass rundt

Som vi ser var ikke sperrehøyninger noe ukjent fenomen for 70 år siden heller. Øst dobling var vel av det mer hasardiøre slaget, men som vi ser er kontrakten bet med beste motspill.

Det kom kløver ut til damen, og Øst begynte vel å kjenne en viss uro, så han trodde han måtte satse på en stjeling og returnerte hjerter knekt til damen og esset. Vest spilte mer hjerter til tieren, og mister Malowan skjønte jo at ruterne satt på rygg, så her måtte noe gjøres. I stedet for å røre trumfen spilte han hjerter konge! Øst hadde jo satset på stjelingen og stakk med trumd seks. Han skjønte nok fort at det ikke var så klokt og forsøkte å reparere skaden ved å spille kløver, men det hjalp ikke. Syd trumfet høyt på egen hånd og spilte spar ess, konge og den vel gjemte spar fire til bordets femmer. PÅ bordets godspilte hjertere forsvant rutertaperne, og kontrakten var i havn.

                              

Oldsakssamlingen 1

Meldeteknikken er uten tvil den delen av bridgen som har hatt den mest markante utviklingen, spesielt fra 50-tallet og utover da italienerne introduserte sine kløversystemer. På spill- og motspillsiden er imidlertid de gamle heltene fullt på høyde med dagens aktører.


I en serie som jeg har valgt å kalle ”Oldsakssamlingen”, vil jeg sette søkelyset på spill- og motspillsprestasjoner, særlig fra 30- og 40-årene. Jeg vil legge ut et nytt spill ca hver tredje eller fjerde uke, og det er absolutt tillatt for alle som ønsker det, å bruke spillene i sine spalter. Jeg starter med en slem fra en parturnering i Brüssel i 1936 der Finkelstein som Syd ga bort et stikk for å tjene to:

V/alle
5 3
5 4 3
E K 8 6 2
Kn 10 3
 
E K D Kn 10 8 4 2
E 8
E K 5 
 
Etter to pass åpnet Øst med 4 hjerter, og det vel ikke mye å si på at Finkelstein tok sjansen på 6 spar. Vest spilte ut hjerter to, og selv om blindemann kunne varte opp med to stikk, var kontrakten absolutt ikke sikker. Syd stakk Østs nier med esset og tok en god pause for å planlegge.  Øst la en hjerter på den første trumfen, og dermed hadde Finkelstein planen klar. Etter meldingsforløp og utspil måtte Vest ha singel hjerter, og dermed fikk han komme inn på den tredje trumfen. Denne gaven var helt nødvendig, i det alle kortene var:

  5 3  
  5 4 3  
  E K 8 6 2  
  Kn 10 3  
9 7 6    
2   K D Kn 10 9 7 6
D 5 4   Kn 10 9 7 3
D 9 8 7 6 2   4
  E K D Kn 10 8 4 2  
  E 8  
  -  
  E K 5  

Vest måtte spille en minorfarge, og dermed var slemmen i havn.