Et innlegg fra bloggen Norsk Bridgepresse Norsk Bridgepresse

EM start i Italia

 Det åpner EM i Montecatini i Italia startet i dag med mix-lag, og dette var det aller første spillet:

  K Kn 10 4 2  
  7  
  K 6 5  
  K 8 5 3  
9 7 6   E D 3
K Kn 8   E D 4
D 9 8 4   E 7 3 2
Kn 9 6   E D 2
  8 5  
  10 9 6 5 3 2  
  Kn 10  
  10 7 4  

Ingen i sonen og Nord giver. Meldingene ble enkle: Øst åpnet med 2 NT og endte i 3 av den sortenSyd spilte ut hjerter til Østs dame, og ruter ess og mer ruter avslørte at den fargen ordnet seg greit. Det kom spar knekt i retur fra Nord, og damen beholdt stikket. Nå skulle en tro at veien til 11 stikk er ganske grei. Etter ruter til bordet, prøves kløverfinessen, og når den holder, er det bare å ta de røde stikkene. Nord blir innspilt etter hvert og må spille kløver fra kongen. Enten har spillerne bare gitt seg og sagt ni stikk, eller så må vygraphoperatøren ha sovnet, for det ble notert 400 ved begge bord.I spill 2 har du som Syd:

E K 3
Kn 7 3 2
D Kn 3
9 6 3
Meldingene gikk:

Ø                    V

2 NT             3 kl

3 NT             pass

Hva spiller du ut?

En skulle kanskje tro at en av dem ville funnet på å løfte på en sparhonnør, men ingen var i det lune. Hjerter ved det ene og ruter dame ved det andre. Slik så det ut:

 

  D 8 7 5 4 2  
  9 6  
  10 5  
  Kn 10 5  
10 9   Kn 6
D 8 5 4   E K 10
E 8 7 2   K 9 6 4
8 4 2   E K D 2
  E K 3  
  Kn 7 3 2  
  D Kn 3  
  9 6 3  

 

Hjerter ut ga 10 stikk direkte, mens en skulle tro ruter dame ville holdt kontrakten på ni. I sluttspillet lot imidlertid Syd en ruter gå, og dermed ble det 11 og ett imp inn!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.