RANIK HALLE prisen 2013 til Alf Helge Jensen

Alf er en bauta i nord-norsk bridgejournalistikk. Han har vært ansatt i avisa Finnmarken i Vadsø siden 1977, de siste 20 årene som redaksjonssjef, og startet bridgespalte i avisa samme år. Nå har spalten vært på plass hver fredag, unntatt i et par sommermåneder, sammenhengende i 37 år! Det er ikke mange som kan skilte med noe tilsvarende. Spalten brukes også i i Finnmark Dagblad i Hammerfest. Alf legger alltid vekt på det lokale bridgemiljøet i Finnmark, og han er også nøye med å intervjue de han skriver om, ikke bare synse. I tillegg skriver Alf en god del for Bridge i Norge og har blant annet dekket to store mesterskap, EM i Dublin og VM på Bakli, på en utmerket måte. Han har i mange år vært en sentral person i Norsk Bridgepresse, mange år som leder og fremdeles med i styret. Han er dessuten en av organisasjonens æresmedlemmer.

Bridgemessig hører Alf  til toppsjiktet i Norge. Han er stormester m/stjerne med god margin og er norgesmester for klubber med Tromsø. Han har også sølv i samme trunering med Vadsø. Han har deltattt i et utall parfinaler med bronse som beste resultat. Samme vaør ha han også i Seriemesterskapet med Tromsø.

Aftenposten trakk seg i fjor som sponsor for RH-prisen, men heldigvis har ABAX i Larivk kommet inn, et firma som er verdensledende på elektroniske kjørebøker.

Vi gratulerer Alf med en velfortjent pris!

Finn en mulighet

Når du har driti deg skikkelig ut, gjelder det å se om du kan finne et halmstrå å klamre deg til:

D 10 9 3 2

E K 7 6 5

10

8 2

 

E K 6 5

9 8

E Kn 8 5

D 10 6

Vest åpnet med 1 ruter og makker i Nord gikk inn med 2 hjerter. Jeg hadde klart å glemme at det betydde begge major og meldte 3 NT i stdet for 4 spar. Vest spilte ut ruter konge som han fikk for og hjerter dame fikk han også beholde. Hjerter knekt stakk jeg i bordet, og nå gjelder dte - finnes det en noenlunde brukbar sjanse? Jeg tror du må satse på at Øst har honnør, knekt i kløver, spille kløver fra bordet og håpe han ikke stikker høyt. Slik satt det:

4                                      Kn 8 7

D Kn                                10 4 3 2

K D 9 6 4                         7 3 2

E 9 5 4 3                         K Kn 7

Hvis ikke Øst stikker med kløver konge, legger du tieren og er herre på teppet. Jeg må med skam bekjenne at jeg ikke klarte å liste ut det ved bordet og fikk som eneste i salen betale ut til Ø-V

VISMA-PRISEN for beste norske spill i junior-VM for lag 2014

Juryen, bestående av Allan Livgård, Erlend Skjetne og Peter Marstrander har kåret Kristoffer Hegges spilleføring i 3 NT i semiifinalen mot Polen som vinner. Prisen sponses av  VISMA SERVICIES NORGE AS og er på kr 2.500

Her er artikkelen som ble publisert i Dagbladet:

  D 5 3  
  E Kn 6  
  D 8 3 2  
  K 4 3  
8 6   K Kn 9 2
10 8 4   D 9 7 2
Kn 10 5 4   E 7
D Kn 9 8   10 5 2
  E 10 7 4  
  K 5 3  
  K 9 6  
  E 7 6  
Øs/Alle

Meldingene:             

Jassem           Grude             Wojcieszek           Hegge

     V                    N                        Ø                       S

                                                    pass                 1 NT

pass                 3 NT                   pass rundt

Vest splller ut kløver dame som han får for, og kløver åtte går til Østs tier og kløver ess. Syd spiller nå spar til damen som blir stukket med kongen, og alle følger på en ny kløverrunde til kongen ( knekten er igjen hos Vest ). Hvordan planlegger du spillet?

På dette tidspunktet må det være riktig å prøve en ruter til kongen slik Kristoffer Hegge gjorde. Dersom Vest har ruter ess, må de andre fargene sitte pent, men Øst kan komme under press når Vest tar det siste kløverstikket. I dette tilfellet tok ruter konge stikket, og Kristoffer spilte  ruter seks fra hånden som gjør at et ekstra ruterstikk kan godspilles hvis Vest har 10 x eller Kn x i ruter. Når Vest fulgte med liten ruter, la Syd åtteren, og Øst kom inn på ruter ess. Øst spilte spar tilbake til tieren. Så fulgte ruter til damen som Øst kastet hjerter på. Spar til esset viste at den fargen ikke satt jevnt. Kristoffer Hauge tok deretter for hjerter kong, og nå kunne han sikre kontrakten ved å spille Øst inn på den siste sparen uavhengig av hvor hjerter dame satt.

                                             

Storeslem på få poeng

Som regel trenger en godt opp på 30- tallet i honnørpoeng for å driste seg opp i storeslem, men fordeling er heller ikke å forakte. På BBO nylig fant makker Per Bryde Sundsethe og jeg en storeslem på 24 hp:

E K 8 7 3

K 6 4 2

-

E D 9 3

 

6

E D Kn 9 7 3

9 7 6

Kn 10 4

Vi var i sonen og meldingene gikk:

S                  V                  N                    Ø

2 ru            pass            2 NT              pass

3 kl            pass             3 ru              dobl

3 sp           pass             5 NT            pass

7 hj            pass rundt

3 kløver fortalte om en god svak 2-åpning, og 3 spar sa at hjerter var fargen. 5 NT var naturligvis STore Frie. Det kom ruter ut og etter spar es og spar til sjeling, ruter til stjeling, hjerter til hånden og siste ruter til stjeling var det bare å stjele en spar og parkere to kløvere på spar konge og liten. Kløver konge satt for øvrig i kutt.

Glimt fra KM lag i Vestfold

De innledende rundene i KM lag i Vestfold er godt igang. Det spilles i to puljer, Nord og Syd , med 6 lag i hver, og de tre beste i hver pulje går til fin alespill i mars. I mandagens kamp var dette dte mest spektakulære spillet
                               

                                                              E K D 10 9 2

                                                              8 3 2

                                                              D 2

                                                              D 4

                           8 6 4 3                                                      Kn 7 5

                           4                                                               E K Kn 10

                           Kn 10 8 3                                                  9 6 5

                           9 8 7 5                                                      E K 3

                                                            -

                                                            D 9 7 6 5

                                                            E K7 4

                                                            Kn 10 6 2

Alle var i sonen, og meldingene gikk:              S               V              N                 Ø

                                                                       1 hj            pass          1 sp            1 NT

                                                                       pass          pass           4 hj             dobl

                                                                       pass rundt

Vest var litt uheldig og valgte spar ut. Jeg tok fire ganger spar og kastet alle kløverne nmine. Øst stakk den fjerde med hjerter ti og spilte kløver som jeg stjal. Ruter til damen og hjerter som Øst stkk med esset og prøvde seg med en kløverhonnør til. Da kunne jeg imidlertdi trumfe, ta ruter konge og ruter til stjeling, pg med stående spar fra bordet, kunne ikke Øst få mer enn ett stikk til. Et enda pussigere trekk ved spillet var at det ble spilt hjerterkontrakt også ved det andre bordet - men denne gang Ø-V!  Der åpnet NOrd med 1 NT, Øst gikk inn med 1 NT og ble doblet av Syd. Øst tok jut i 2 hjerter, ble selvfølgelig doblet igjen, men klarte å karre seg unna med to bet - 7 imp til oss.

 

IBPA-priser 2014

Den internasjonale presseorganisasjon har bestemt årets priser undr VM i KIna, og jeg har allerede skrevet om Geir Olav Tislevoll som sammen med nederlenderen Onno Eskes vant prisen for å skrive om beste juniorspill. Her er de andre:

 Thje Master Point Press Book of the Year

er skrevet av Tim Bourke og Justin Corfield og heter The Art of Declarer Play og har etter juryens mening skilt seg ut som den klart beste boka i år. Den kan bestilles fra Amazon.com og med porto til NOrge kommer den på noe over 30 dollar.

 

The Alan Truscott Award

er en hederspris som i år gikk til amerikaneren Frank Stewart. Alan TRuscott var en meget lkjent bridgejournalist med blant annet spalte i New York Times, og prisen går til en person eller organisasjon som har gjort noe innen bridgen som Alan ville satt stor pris på. Stewart er journalist, forfatter, utgiver og  bridgelærer og er også en meget god spiller.

 

The IBPA Personality of the Year

Partick Huang fra Taiwan har vært en kjent skikkelse i det internasjonale bridgemiljøet siden begynnelsen av 70-tallet, og er en av de som har bidratt absolutt mest når det gjelder å framme bridgen i Asia.

 

The Margaret Parnis England Youth Sportmanship Award

gikk til junior- og jentelaget fra Botswana som deltok i årets VM for junior i Tyrkia. Det bel tidlig klart under mesterskapet at kompetansen deres lå ganske langt under resten av feltet men de sto på ufortrødent og prøvde å samle så mye teoretik og praktisk erfaring som mulig. Det ble i etterkant av mesterskapet opprettet et fond som skal bidra til å heve det afrikanske bridgenivået.

 

Keri Klinger Memorial Declarer Play of the Year

Detter prisen for årets spill og den gikk til Marc Jacobus fra USA med svenske Mick Melander som journalist.

                                                                                             K 10 3

                                                                                             10 6

                                                                                             K 10 9 8 5

                                                                                             7 5 4

                                                             D 7 5 2                                                 Kn 9 6

                                                             E 7 5 4                                                 K 2

                                                             D Kn                                                     E 7 6 3 2

                                                             K Kn 9                                                  E 10 6

                                                                                            E 8 4

                                                                                            D Kn 9 8 3

                                                                                            4

                                                                                            D 8 3 2

Han satt Øst og fikk hjerter dame ut , og den fikk beholde stikket. Ruter fire gikk til knekt og konge, og den ble også lasjert. En ny ruter til damen, og en spar gikk til nieren og esset. En ny spar til knekten, og Jacobus tok for hjerter konge før han spilte spar til Nords konge. Stillingen var da slik når Øst behøver resten av stikkene:

                                                                                            -

                                                                                            -

                                                                                            10 9 8

                                                                                            7 5 4

                                                                        D                                        -

                                                                        E 7                                     -

                                                                        -                                         E 7 6

                                                                        K Kn 9                                E 10 6

                                                                                            -

                                                                                            Kn 9

                                                                                            -

                                                                                            D 8 3 2

Ruter til esset, og Marc spilte kløver til bordets konge. Etter spar dame og hjerter ess måtte begge motstandere ned på dobbel kløver, og dermed spilte det ingen rolle hvor kløver dame befant seg.

 

Gidwani Family Trust Defence of the Year

er årets motspillspris og gikk til polakken Pszczola med Brent Manley fra USA som skribent:

                                                                                           Kn 10

                                                                                           9 5

                                                                                           6 5 4

                                                                                           E K Kn 7 3 2

                                                                9 7 5                                               D 6 2

                                                                7                                                     D Kn 10 8 3 2

                                                                K D 10 8 3                                      E 7 2

                                                                D 9 8 6                                           4

                                                                                          E K 8 4 3

                                                                                          E K 6 4

                                                                                          Kn 9

                                                                                          10 5

Syd var i 4 spar og fikk hjerter ut til esset. KLøver til kongen og spar knekt dekket polakken med damen. Etter en kløver til esset med stjeling og trumfretur ble det to bet. ( Jeg har litt vanskelig for å forstå et dette skal kvalifisere til årets motspill, men det er kanskje noe jeg ikke har forstått, eller at det var få kandidater )

 

Yeh Bros. Best Bid Deal of the Year

Årets meldesewrie ble utført av Thomas Bessis som Øst sammen med farne Michel som Vest:

                                                   V                           Ø

                                          D 9                                E 4

                                          E 9 7 6 3 2                    K D 8

                                          9 8 5 3                          E K D 10

                                         8                                    E Kn 7 5

 

Meldingene:                              V                                                    Ø

                                                                                                      2 kl

                                                2 ru                                               2 NT( 23-24)

                                                3 ru ( overføring)                           3 hj ( 3-kort)

                                                3 sp ( en singelton)                       3 NT ( hvor er den?)

                                                4 kl                                                4 sp ( Key Card spørsmål)

                                                5 kl  ( ett KC )                                7 ru

                                                pass

Thomas visste at faren ikke hadde fire spar og fem hjerter, for da hadde han brukt Stayman. Derfor forslaget til sluttkontrakt som ble akseptert. 

                                   

                                                                                       

 

                                 

Bridgepris til GEO

Vår New Zealand-boende Geir Olav Tislevold har , sammen med en nederlands bridgejournalist, fått årets pris for å ha skrevet om beste juniorspill i verden. Dette var det den unge nederlenderen Bob Donkersloot så:

                                                                                                E Kn 7 4

                                                                                                K 5

                                                                                                K D 6 5 4

                                                                                                E K

                                                                                                  N

                                                                                                  S

                                                                                                D 10 9 8 6

                                                                                                6 2

                                                                                                10 8 7 3 2

                                                                                                 D

Han spilte 4 spar som Syd og fikk ruter ni ut fra Vest. De aller fleste av oss ville, uten å tenkt iss særlig om, lagt en honnør fra bordet. Un ge Donkersloot, derimot, så en fare hvis Øst skulle ha hjerter ess. Vest ville stjele den andre ruteren og spille hjerter gjennom. Derfor la han liten ruter fra bordet! Øst fikk for knekten, og Vest greide ikke å stjele makkers ess. Meed spar konge i saks ble det ti stikk. I det virkelige liv satt riktig nok  hjerter ess foran, men en utrolig sikkerhetsforanstaltning som virkelig fortjener prisen.

EM-research i Tromsø

Underteikna har i ein periode residert i Tromsø, det såkalla Nordens Paris som neste sumar blir åstad for den største bridgehendinga i Noreg på ein mannsalder, Ope EM. Grundige psykoanalysar har overtydd meg om at mi eiga bridgeforståing neppe er eit våpen sterkt nok til å ha den ringaste sjanse mot den europeiske eliten; di viktigare blir det for meg å stille maksimalt førebudd på andre omkverve: Når meisterskapen byrjar, vil fåe kjenne vegen til spelelokalet så godt som meg. Eg vil vera van med klimaet og lysforholda. Eg vil vita av dei beste restaurantane og barane. Vona er at dette skal gje meg eit lite fortrinn trass alt, at nokre motstandarar til dømes trør feil og ramlar på sjøen, så eg vinn på walk-over. Dette viktige forarbeidet tek eg på rammaste alvor, det er her mine sjansar ligg.

Men sjølvsagt har eg òg byrja undersøkje den lokale bridgen, for i det minste å bli kjent med dei av motstandarane i EM som har lokal tilknyting. Bridgen i Tromsø er konsentrert kring to klubbar, den sosiale Mixklubben (der ein heldigvis ikkje er tvungen til å forme mixpar) og den noko sterkare BK 1933. Klubben som berre heiter Tromsø BK ser ikkje ut til å eksistere anna enn på papiret, og det same gjeld Tromsøstudentenes BK. Altså kan ein spela to kveldar i veka om ein vil, pluss at diverse meir lyssky bridge stadig går føre seg heime hjå privatpersonar. Oppslutninga i dei aktive klubbane er så som så, men bra i Mixklubben ein del kveldar. For så vidt spelar det ikkje så stor rolle kor mange motstandarar ein har; interessante kortfordelingar kan dukke opp uansett. Vi skal sjå på nokre spel for å få eit lite inntrykk av det som går føre seg her i EM-byen.

Fylgjande kasus dukka opp under ei simultantevling nettopp, og er vonarleg altfor lett for dykk alle. Men ser ein på resultata på landsbasis, er det openbert at mange må ha gjort noko dumt. 

            ªKQ2

            ©A985

            ¨Q1093
           
§83

ªJ863             ª9

©J104             ©KQ762

¨4                   ¨K65

§J9754           §AQ106

            ªA10754
           
©3
           
¨AJ872
           
§K2

Meldingane går vel gjerne noko slikt som 1 hjarter i aust, 1 spar inn, pass i vest og 2 hjarter som ein god løft i nord. Sør hoppar til 4 spar og vest spelar makkers opningsfarge ut. Dette ser komfortabelt ut: Ofte sit både ruter konge og kløver ess på rett side, og ein kan få så mykje som tolv stikk viss trumfen oppfører seg. Den normale sparhandsaminga er å leggje ned konge og dame for å få teke kutten på tiaren om aust har knekten fjerde. Så det er kanskje ein god start? Men vent no litt: Korleis skal ein koma seg inn att i bordet viss ein er på handa etter tri sparrundar? Ein skal jo helst både få teke ein ruterkutt og spela kløver mot kongen, men ein vil ikkje røre ruteren medan for mange trumf er ute. I dette spelet bør ein gje blaffen i den tekniske sparhandsaminga: Hugs at om sparen sit 4-1 er lengda klårt oftast i vest, der den korte hjarteren er. Riktig spel er spar konge, spar til esset og spar til dama. No får ein teke ruterfinessen og har eit garantert andre ruterinntak til også å spela kløver mot kongen. Skulle sparen sitja 4-1 og vest ha ruter konge, er ein riktig nok trumfmatt og vil ikkje få for kløver konge, men då var gode råd dyre uansett. Om ein fyrst tek konge, dame i spar og så skifter til ruter dame, legg aust lågt. Ein må ta ruterkutten på nytt, men no kan vest stela, spela kløver til esset og få nok ei rutersteling. Det skal seiast at sitsen i diagrammet er fingert, aktuelt sat ruteren unekteleg 2-2. Korleis mange likevel greidde å få berre ti stikk, går over min forstand. I Tromsø BK 1933 tok alle elleve, eit godt teikn.

Her er eit interessant spel der sør sat så lenge og grubla og forsinka heile klubbkvelden, at dei andre spelarane nesten gjekk heim. Passande nok vart det feil val til slutt.  

            ªK3

            ©942

            ¨KQ73
           
§A983

ª8                   ªAJ104

©QJ872          ©AK105

¨J9542           ¨108

§104               §J75

            ªQ97652
           
©6
           
¨A6
           
§KQ62

I fyrste hand gunstig sone opna sør 1 spar, og i staden for ein tung 1 grand valde nord å melde 2 kløver, som i praksis var utgangskrav. Sør støtta til 3 kløver, nord sa 3 ruter for å høyre om 3 grand kunne vera aktuelt, men sør avslo den ideen med 3 spar. Nord måtte lette til 4 spar, ein god kontrakt. Hjarter dame kom ut, og no var aust lur då han stakk med kongen for å halde fram med esset. Sør stal og spela en spar til kongen og esset, før hjerter ti kom opp att til ny steling. Mange ville vel no daska ned spar dame, for ei beit direkte, men sør hadde merkt seg åttaren i vest, og drog ein kløver til esset og ein spar mot handa, med plan om å leggje niaren om aust fylgde lågt, ei forsikring mot 4-1-sits. Men aust rekna med at dette var sørs plan, og la i spar ti. Då vest kasta ein hjarter på spar dame, måtte sør gjera eit vegval her. Han har to trumf igjen, like mange som aust, som framleis har spar knekt og krav på eit stikk der. Utfordringa er å halde aust frå eit stikk på spar fire. Det er to alternativ: Ein kan ta konge, dame i kløver og spela ruter ess, konge, dame, som set knekt, fire i spar på mellomhand. Om aust då fylgjer, kastar eit kort eller stel høgt, kastar sør sin siste kløver, og stel aust stel sør over og spelar ståande kløver. Men dette går jo gale med ein gong om aust frå start hadde dobbel eller singel kløver eller singel ruter. Den andre moglegheita er at aust berre hadde tri hjarter frå start, då kan ein halde fram med spar ni som pressar ut knekten, og aust har ikkje noko tilbakespel som trumfmattar sør. Det som fekk sør til å velja sistnemnde variant, den tapande slik det sat, var at aust stakk over hjarteren i fyrste stikk. Det vil ein som planlegg trumfmatt veldig fort gjera med trikorts hjarter, medan det er fort gjort å gløyme det med firekorts. Kanskje feil spela, men sør ville neppe gått i baret om ikkje aust hadde prøvd å tåkeleggje spelet for han.

I siste spel i dag låg mykje i meldingane. Nord vart latterleggjort både av makker og motstandarar, og han måtte då òg notere ein botn, men var det fortent?

            ª43

            ©6

            ¨KQJ42
           
§KQ1092

ªQ96              ªAJ108

©1092             ©873

¨A863            ¨75

§A75              §J863

            ªK752
           
©AKQJ54
           
¨109
           
§4

Sør var gjevar med alle i sona, og opna 1 hjerter. Vest sa pass. Kva melder du i nord no? Det er ei hand som nok var lettare å melde i gamaldagse system: Nord kunne seia 2 ruter, sør for eksempel 2 hjerter, og om nord no melde 3 kløver, hadde han vist handa si utan å krevja til mer enn 3 ruter. Men i dag bruker mange 2 over 1 som utgangskrav med mindre ein etterpå gjenmelder minoren sin, og det kan ein ikkje godt gjere med femkorts. Mange ville nok likevel meldt 2 ruter på farten i nord, men det store spørsmålet ein egentlig må ta stilling til allereie før si fyrste melding, er om handa er verd å krevja til utgang med. I lagkamp er vel svaret kanskje ja, handa er spelesterk mot nokre nøkkelkort hjå makker, men i parturnering er eg skeptisk. Hadde ein i det minste hatt dobbelton hjarter og singel spar, då kan 4 hjerter fort vera aktuelt. Men heilt utan tilpass i makkers farge, utan stoggar i spar og med to fargar som båe manglar esset og som dimed kan bli svært vanskelege å få henta i 3 grand, trur eg ein bør nøye seg med 1 grand over 1 hjerter. I ein del tilfelle vil sør koma attende med ei oppmuntrande melding, men i dette tilfellet seier han 2 hjarter. Kva no? Det er eigentlig lite som har endra seg; grand verkar motbydelig og hjertertilpasning har ein ikkje. Nord valde pass og alle lo av korta som kom på bordet, men med greitt motspill fekk sør berre ni stikk. Nord var nøgd med meldingane sine, då 3 grand frå hans hand bør være ei enkel beit med det sannsynlege sparutspelet: Ein kan ikkje stikke korkje fyrste eller andre spar, for då har forsvaret kommunikasjon til å ta tri sparstikk og to ess, men dukkar ein to gonger kan dei ganske enkelt ta for spar ess, ruter ess og kløver ess. Diverre hadde nesten alle i Tromsø BK 1933 meldt noko slikt som 1 hjerter – 2 ruter; 2 hjerter – 3 kløver; 3 grand. Dimed var kontrakten i sør, og med spar ut derifrå må aust halde attende esset for å beite. Det kan ikkje ha skjedd, for alle vann 3 grand. Men det bør vera ein tankekross at 3 grand teoretisk sett var ein elendig kontrakt, sjølv om sør med spar konge og gåande hjarter hadde ein regelrett kval. Han kan ha mykje dårlegere kort for opning 1 hjerter, og då er det iallfall langt fram til utgang. 

Konklusjonen etter desse analysane kan berre bli at det er umogleg å konkludere; i Tromsø som andre stader er bridgespelarane labile og kaprisiøse. Generelt har vel norske bridgespelarar sin styrke meir i sjølve spelet enn i meldingane, men motspela kan tidvis bli vimsete, og det hender også at dei melder betre enn dei fører korta. Med andre ord er det dumt å basere seg på at ein motstandar skal spela slik og slik; han eller ho kan når som helst koma til å gjera det stikk motsette av det ein forventa seg. Det einaste ein kan påverke, er sin eigen konsentrasjon og innsats ved bordet. Som bridgespelar er ein i sanning sin eigen beste ven eller verste fiende; diverre som oftast det siste. Men dette får vera nok filosofi for i dag. No må eg ut og granske Tromsøs arkitektur og infrastruktur, så eg iallfall ikkje manglar slike kunnskapar til sumaren. Kven veit, kanskje eg faktisk kan greie å koma på middels i EM?

Oldsaksamlingen2

Her kommer et nytt innlegg i serien Oldsaksamlingen. Dette spillet er hentet fra en turnering i Boston i 1937 der Walter Malowan fikk lurt motparten til å ta et stikk de ikke burde tatt:

 Ø/N-S                                                                                            5 3 2

                                                                                                       9 7 5 4 3

                                                                                                       D 5 4 2

                                                                                                       6

                                                                         9                                                        8 7 6

                                                                         E 8 2                                                 Kn 6

                                                                         10 8 6                                               K Kn 9

                                                                         Kn 9 8 7 3 2                                      E K D 10 4

                                                                                                       E K D Kn 10 4

                                                                                                       K D 10

                                                                                                       E 7 3

                                                                                                       5

Malowan var Syd, og meldingene gikk:                     Ø                     S                     V                      N

                                                                                  1 kl                  dobl                  3 kl                pass

                                                                                  4 kl                  4 sp                 pass               pas

                                                                                  dobl                 pass rundt

Som vi ser var ikke sperrehøyninger noe ukjent fenomen for 70 år siden heller. Øst dobling var vel av det mer hasardiøre slaget, men som vi ser er kontrakten bet med beste motspill.

Det kom kløver ut til damen, og Øst begynte vel å kjenne en viss uro, så han trodde han måtte satse på en stjeling og returnerte hjerter knekt til damen og esset. Vest spilte mer hjerter til tieren, og mister Malowan skjønte jo at ruterne satt på rygg, så her måtte noe gjøres. I stedet for å røre trumfen spilte han hjerter konge! Øst hadde jo satset på stjelingen og stakk med trumd seks. Han skjønte nok fort at det ikke var så klokt og forsøkte å reparere skaden ved å spille kløver, men det hjalp ikke. Syd trumfet høyt på egen hånd og spilte spar ess, konge og den vel gjemte spar fire til bordets femmer. PÅ bordets godspilte hjertere forsvant rutertaperne, og kontrakten var i havn.

                              

Motspill

Jeg fikk ikke med detaljene om det fine motspillet tilTor Eivind Grude og Kristoffer Hegge i turneringens siste spill, så her kommer det:

Ruter ess og konge ut fra Tor Eivnd, og skift til kløver til konge, ess og stjeling. Spar konge og spar til dame og ess før den fjerde kløveren sikret en uppercut og stikk for hjerter ni. Fem bet altså.

VISMA-prisen

Som nevnt tidligere har firmaet VISMA også stilt opp med en pris for beste norske juniorspill under VM-finalen i Istanbul i forrige måned der Norge gikk helt til topps. Fire spill er plukket ut som kandidater.  Det ene er Kristoffer Hegges såpilleføring i 3 NT som Erlend Skjetne har skrevet om på bloggen her tidligere. Her er de andre tre:

                                                                                              Kn 10 5

                                                                                              9 7 5

                                                                                              K D 10 9 6

                                                                                              8 2

                                                                    K 4                                               E D 9 7

                                                                    E D 6 2                                         K Kn 10

                                                                    8 4                                                Kn 7 3

                                                                    K Kn 7 5 3                                    D 6 4

                                                                                              8 6 3 2

                                                                                              8 4 3

                                                                                              E 5 2

                                                                                              E 10 9

Harald Eide og Kristian Barstad Ellingsen satt Ø-V, og mens nederlenderne stoppet i 3 kløver, meldet våre gutter:

                                                              Ø                    S                       V                    N

                                                             1 kl                 pass                 1 ru                 pass

                                                             1 hj                pass                  2 ru                 dobl

                                                             2 sp               pass                  3 kl                 pass

                                                             3 hj                pass                  4 hj                 pass rundt

Etter at de var blitt advart mot ruteren, tok de seg altså til den eneste utgangen som hadde sjanser, og spilleføringen fulgte opp de gode meldingene. Det kom tre ganger ruter ut til stjeling, og en kløver til damen satt Syd over. Nå tok Harald den sjansen han hadde: Ut med trumfen og så mer kløver. Std kom inn , men hadde ikke flere ruter, og dermed gode imp til gullgutta.

Her luktet Espen Flått sitsen og klarte å utligne 3 NT-kontrakten ved det andre bordet:

                                                                                             E 9

                                                                                             E K D Kn 3

                                                                                             D Kn 3

                                                                                             K Kn 8

                                                             3                                                                Kn 7 6 4

                                                             10 7 6 5                                                     8 2

                                                             E 9 8 5                                                       K 76

                                                             E 9 6 2                                                       D 10 7 5

                                                                                            K D 10 8 5 2

                                                                                            9 4

                                                                                            10 4 2

                                                                                            4 3

Espen endte i 4 spar som Syd etter 2 kløver åpning fra Nord og fikk hjerter ut til esset. Spar ess og konge avslørte trumfsitsen, og nå fortsatte Espen med hjerter fra bordet. Øst måtte stjele, og trumfen ble tatt ut. På ruter mot bordet stakk Vest opp med esset og fortsatte med en liten kløver. Espen lot seg imidlertid ikke lure og føk opp med kongen. Dermed ble det 11 stikk og et imp inn i stedet for stor utbetaling.

I det aller siste finalespillet spilte Tor Eivind Grude og Kristoffer Hegge perfekt motspill.

                                                                                           K 8 2

                                                                                           E 9 6 5 2

                                                                                           E K D 2

                                                                                           7

                                                            10 7 6                                             Kn 5 4 3

                                                            D 10 8 7 3                                      K Kn

                                                            8 4                                                  10 7 5

                                                            Kn 10 8                                           D 6 5 3

                                                                                          E D 9

                                                                                          4

                                                                                          Kn 9 6 3

                                                                                          E K 9 4 2

Den nederlandske Vest åpnet med 2 hjerter som ble passet rundt til Kristoffer som doblet opplysende. Tor Eivind hadde ingen grunn til å ta ut den, og perfekt motspill ga fem bet. 1100 og 10 imp inn siden det blw 3 NT med 10 stikk ved det andre bordet.

Nå blir det opp til juryen som består av Peter Marstarnder, Allan Livgård og Erlend Skjetne å bestemme seg for vinneren som kan innkassere de 2.500 kronene.

 

Norsk Bridge som elektronisk medlemsblad

Styret i NBF har bestemt seg for å legge ned Norsk Bridge som papirutgave. Det er meget forståelig ut fra økonomiske grunner, selv om jeg som "oldtimer" gjerne skulle sett at medlemmene fortsatt hadde fått det i posten. Vi må nok bare akseptere at flere og flere har et økende ønske om elektronisk kommunikasjon.

Det ser interessant ut med et samarbeid mellom Norsk Bridge og BIN, men jeg håper unge, dyktige Erlend Skjetne får anledning til å være med og videreføre den gode jobben sin i elektronisk utgave.

Gratulerer, Tommy!

Først og fremst er vi svært fornøyd med at Aftenposten har bestemt seg for å videreføre sin lange tradisjon med daglig bridgespalte. I tillegg et stort gratulerer til Tommy Sandsmark som hatt på seg den viktige jobben, Tommy er en av våre mest garvede bridgejournalister med blant annet tidligere spalte i Arbeiderbladet og mangeårig leverandør til Norpress som det het den gang. Han er også grunnlegger av Bridge i Norge på 1970-tallet, et magasin som fortsatt lever i beste velgående under ledelse av Boye Brogeland.

Tommy er dessuten et av våre to æresmedlemmer i Norsk Bridge Presse og President Emeritus ( ærespresident) i International Bridge Press Association ( IBPA)

Vi føler oss overbevist om at Tommy vil føre Jon Sveindals gode arbeid videre på en utmerket måte og ønsker lykke til!

Oldsakssamlingen 1

Meldeteknikken er uten tvil den delen av bridgen som har hatt den mest markante utviklingen, spesielt fra 50-tallet og utover da italienerne introduserte sine kløversystemer. På spill- og motspillsiden er imidlertid de gamle heltene fullt på høyde med dagens aktører.


I en serie som jeg har valgt å kalle ”Oldsakssamlingen”, vil jeg sette søkelyset på spill- og motspillsprestasjoner, særlig fra 30- og 40-årene. Jeg vil legge ut et nytt spill ca hver tredje eller fjerde uke, og det er absolutt tillatt for alle som ønsker det, å bruke spillene i sine spalter. Jeg starter med en slem fra en parturnering i Brüssel i 1936 der Finkelstein som Syd ga bort et stikk for å tjene to:

V/alle
5 3
5 4 3
E K 8 6 2
Kn 10 3
 
E K D Kn 10 8 4 2
E 8
E K 5 
 
Etter to pass åpnet Øst med 4 hjerter, og det vel ikke mye å si på at Finkelstein tok sjansen på 6 spar. Vest spilte ut hjerter to, og selv om blindemann kunne varte opp med to stikk, var kontrakten absolutt ikke sikker. Syd stakk Østs nier med esset og tok en god pause for å planlegge.  Øst la en hjerter på den første trumfen, og dermed hadde Finkelstein planen klar. Etter meldingsforløp og utspil måtte Vest ha singel hjerter, og dermed fikk han komme inn på den tredje trumfen. Denne gaven var helt nødvendig, i det alle kortene var:

  5 3  
  5 4 3  
  E K 8 6 2  
  Kn 10 3  
9 7 6    
2   K D Kn 10 9 7 6
D 5 4   Kn 10 9 7 3
D 9 8 7 6 2   4
  E K D Kn 10 8 4 2  
  E 8  
  -  
  E K 5  

Vest måtte spille en minorfarge, og dermed var slemmen i havn.

Takk, Jon!

En av våre fremste bridgejournalister gjennom mange år, Jon Sveindal har vært nødt til å avslutte spalten sin i Aftenposten på grunn av sykdom. Norsk Bridge Presse vil takk Jon for glimrende arbeid, og vi håper på det beste i kampen mot sykdommen.

Vi håper også at Aftenposten bestemmer seg for å videreføre bridgespalten med ny skribent.

Norge verdensmester i bridge for junior!

En utrolig siste sesjon brakte det norske juniorlaget til topps under VM i Istanbul. I finalen som ble spilt over 6 sesjoner a 14 spill, skiftet Norge og Nederland på å lede helt til sluttfasen. Før de siste 14 spillene ledet Nederland med 9,5 imp, og Norge ga bort 7 imp i det aller første spillet i avslutningssesjonen, men da var det slutt. Tulipanene visnet med hele 63-10 til gutta fra fjord og fjell, og sluttsifrene ble 203-159. På laget spilte Harald og Mats Eide, Kristian Barstad Ellingsen, Tor Edvin Grude og Kristoffer Hegge. Lars Eide var non playing captain , og Lars Arthur Johansen coach. Disse to spillene snudde kampen definitivt:

                                                                                       Kn 10 5

                                                                                       9 7 5

                                                                                       K D 10 9 6

                                                                                       8 2

                                                        K 4                                                       E D 9 7

                                                        E D 6 2                                                 K Kn 10

                                                        8 4                                                        Kn 7 3

                                                        K Kn 7 5 3                                            D 6 4

                                                                                       8 6 3 2

                                                                                       8 4 3

                                                                                       E 5 2

                                                                                       E 10 9

Øst gir, N-S i sonen

INederlenderne stoppet i 3 kløver som Ø-V, mens Harald Eide  og Kristian B. Ellingsen meldte slik:

                                                      Ø                  S                  V                    N

                                                     1 kl               pass             1 ru                 pass

                                                     1 hj               pass             2 ru                 dobl

                                                     2 sp              pass             3 kl                  pass

                                                     3 hj               pass             4 hj                  pass rundt

Utspillet var tre ganger ruter til stjeling i bordet, og deretter en kløver til damen og dukk fra Syd. Harald tenkte seg godt om og spilte på den eneste muligheten for hjemgang: Tre ganger trumf og kløver til Syds ess. Han hadde ingen ruter igjen, og dermed deilige 420 og 7 imp.

Det neste spillet ga enda mer:                                    K 7 6

                                                                                    E Kn 8 6 5

                                                                                    K Kn

                                                                                    10 9 2

                                                        E D 10 8                                       Kn 5 4 3 2

                                                        K 7 2                                             D 10 9 3

                                                        E 7 4                                             8 3

                                                        K Kn 8                                           D 3

                                                                                  9

                                                                                  4

                                                                                  D 10 9 6 5 2

                                                                                  E 7 6 5 4

Syd gir, Ø-V i sonen.

Syd åpnet med 3 ruter, ingen melding jeg foretrekker, men så trekker jeg da også på årene. Kristian doblet som Vest, og Harald sa plikskyldigst 3 spar. Kristian løftet til 4, noe som i alle fall er hardt nok, og kontrakten går normalt to bet med hjerter ut. Hjerter fire ble da også utspillet, men Nord nøyde seg av en eller annen grunn med knekten. Det er bare rett hvis Syd har spilt ut fra damen smått tredje eller fjerde, ikke så sannsynlig, kanskje. Nå fløt Harald ovenpå. Han spilte helt korrekt kløver dame i stikk to, og dermed var det ikke mer motparten kunne gjøre. 620 inn mot 140 ved det andre bordet ga nye 10 imp, og laget var i en ledelse de aldri siden ga fra seg.

I ungdomsklassen under 20 år ble det også medalje i det Frankrike ble slått med klare 151,5 - 78 i bronsefinalen. På dette laget spilte Christian Bakke, Espen Flaatt, Joachim Sæther og Marcus Scheie. Captain og coach var de samme som for juniorene.

Hurra for den norske bridgeframtiden!

Norsk vinnarvilje i Ungdoms-VM

 Det har vore fin underhaldning å fylgje med på Ungdoms-VM, med gjennomgåande god innsats av dei norske laga. U20-laget måtte diverre gje tapt for Söta bror i semifinalen, men eldstelaget kjempa seg fram til finale ved å slå Kina i kvartfinalen og Polen i semifinalen. I båe kampane såg det eigentleg stygt ut i dei to fyrste sesjonane, ein heil del feil som utvilsamt burde vore unngått, men i slike situasjonar må ein sjølvsagt alltid hugse at lange kampar inneheld mange spel ein kan bruke til å revansjere feila. Båe kampane snudde i tridje sesjon, og i den fjerde og siste sesjonen heldt Noreg stilen og susa inn.

Eit spel frå kampen mot Kina, inneheldt eit instruktivt poeng som diverre vart oversett av mange, mellom desse heldigvis kinesaren.  

            ªAQ6432
                       
©6
                       
¨Q952
                       
§82

ª-                       ª985            
©K92                         ©AQ1074
¨KJ83                       ¨A10
§KQJ1076                §A43

            ªKJ107
                       
©J853
                       
¨764
                       
§95

Spelet er allereie omtala hjå Snorre Aalberg med skryt av  nordmannen Kristian Ellingsen, men det er viktig også å kritisere kinesaren. Ellingsen sat i vest og opna 1 kløver. Nord gjekk inn med 2 spar, Harald Eide melde 3 hjarter, og sjølv i ugunstig sone klaska sør til med 4 spar. Ellingsen melde no 5 grand, ei god melding, for å få makker til å velja ein slem. Han hadde jo hjarterstøtte, men såg at 6 hjarter kunne vera sårbart med skeiv trumfsits. No kom nordmennene i den fine kontrakten 6 kløver, der det var 13 stikk ved å stela god hjarteren for eitt ruteravkast og trumfe ein ruter. 7 kløver er sjølvsagt heilt kanon, men i slike spel der motparten blandar seg inn, må ein til regel vera nøgd med å nå ein god lilleslem. Ikkje minst når kinesaren på det andre bordet gjekk beit i sin lilleslem! Han kom i 6 hjarter, fort gjort, og einskilde kommentatorar var snøgge med å skrive at denne med spar ut går beit i "praktisk bridge". Det er naturlegvis berre tull. Etter spar ut til steling er "praktisk bridge" i lagkamp å segle hjarter ni! Ein treng ikkje vera nokon rakettforskar for å sjå at dette spelet kan gå til skogen om trumfen sit 4-1 på ei av sidene. Det er altså livsfarleg å gjera som kinesaren gjorde, spela to store trumf. Når sør får for hjarter knekt i andre stikk har han inkje mottrekk: Ny spar stel ein med kongen, dreg seg inn på handa på ruter ess, tek ut trumfen og krev resten. 

Denne slemmen kom som den siste spelet i andre sesjon mot Kina, og la eit grunnlag for den heidundrande bridgen nordmennene presterte i tridje sesjon, som altså førde dei til semifinale. I tridje sesjon mot Polen kom fylgjande vesle venleik signert Kristoffer Hegge, på eit tidspunkt der polakkane leia 68-38. Etter dette spelet verka det som dei miste grepet.

ªQ53
©AJ6
¨Q832
§K43

ª86               ªKJ92            
©1084            ©Q972
¨J1054          ¨A7
§QJ98          §1052

ªA1074
           
©K53
            
¨K96
            
§A76

Meldingsforlaupet var det same på båe bord, 1 grand i sør og 3 grand i nord, pass rundt. På båe bord spela vest kløver dame ut til dukk, ny kløver til esset i sør, før ein spar gjekk til dama og kongen. Ny kløver gjekk så til kongen, og der vart vegane skilde. No må eg vel seia at polakken Tuczynskijs føring vekkjer sympati, spar til tiaren og ruter opp mot dama. Førebels veit ein berre at vest har lengda i kløver, så slik sett kunne han fort ha hatt ruter ess dobbel. No vann Harald Eide i aust med esset og spela spar knekt attende til esset, og Tuczynskij vona ruteren sat 3-3 då han spela ruter og meir ruter. Men Ellingsen hadde no beita i minor, som vel å merkje skviste Eide i major slik at det berre vart éi beit, ei fattig trøyst for polakken, som nok såg at han kunne vunne kontrakten. Inne i bordet på kløver konge spela Kristoffer Hegge meir aktuelt, då han drog ruter til kongen og deretter dukka ut ruter ess. Aust kom inn og spela spar attende til tiaren, og no hadde nordmannen plutseleg full kontroll her: Ruter til dama stadfeste det han allereie visste om rutersitsen, deretter ein spar til esset, og då fargen ikkje sat var det berre å ta hjarter konge og spela aust inn i spar. Som venta hadde han ikkje anna enn hjarter att å spela, opp i ess, knekt for 400 blanke. 

No kan eg diverre ikkje skrive meir, då finalen har byrja og vi alle sjølvsagt må fylgje med på Noreg der. Når Israel i år ikkje deltek, må vi seia at Polen frå start var favorittar til å vinne VM i Juniorklassa. Når våre dyktige juniorar greidde å slå ut polakkane, bør det vera gode sjansar for òg å overvinne Nederland – og ta gullet med heim til Noreg.  

VISMA-prisen

I morgen 13. august starter junior-VM i Istanbul ( spillingen starter 14.8). Det spilles i fire klasser, og Norge deltar i tre av dem. Junior opp til 25 år, ungdom opptil 20 år og jenteklasse, også opp til 25 år. Nytt av året er at det er innført en klasse for "Kids", opp til 15 år. Her stiller ikke Norge lag.

VISMA - firmaet der landslagsspiller Nils Kvangraven jobber - stiller gledelig nok igjen med pris for beste spill. 2500 kroner der hele potten går til spilleren, evt. spillerne hvis det er et motspill. Spillerne i alle tre klasser er aktuelle, og en jury bestående av Erlend Skjetne, Peter Marstarnder og Allan Livgård med meg som co-medlem,. vurderer spillene.

I junior deltar 22 nasjonslag, i ungdom 18 og i jenter 14. "Kids"-klassen regnes som en invitasjonsturnering, og der deltar 8 nasjoner.

Årets Ernst&Young pris til Boye

Ernst&Young prisen for beste norske spill i sesongen 2013/14 gikk til Boye Brogeland, og Knut Erik Ljung vant journalistprisen. På en god annenplass fulgte Geir Brekka. Der hadde Harald Gjellestad skrevet om spillet. Juniorprisen gikk i år som i fjor til Christian Bakke, og journalisten var også den samme - Jon Sveindal.

Vi gratulerer!

Boye og Espen Spingold-mestere

Finalen i årets amerikanske sommermesterskap - Spingold er akkurat over, og det ble en "rysare" på slutten. Bare 4-5 spill før slutt var det helt jevnt mellom Monaco med Tor og Geir og lag Schwartz der Boye og Espen er spydspisser. Fantuni og Nunes gjorde to fatale feil i sluttstriden. De slapp hjem 4 spar som Espen og Boye betet og stampet i 6 spar med tre doblede bet mot 6 kløver som ikke står. Dermed ble det drøyt 20 imps seier til Schwartz.