Tønsberg Blad-prisen 2015/2016 til Grude og Bakke

 Vinnerne for sesongen 2015/2016 er kåret.

På forsommeren kom meldinga om at Ernst & Young ønsket å avslutte sitt sponsorsamarbeid med Norsk Bridgepresse om den årlige prisen for beste norske spill. Letingen etter en ny sponsor gav små resultater, før tidligere leder i NBP Knut Kjærnsrød kontaktet avisa Tønsberg Blad. De stiller opp, og det er med stor glede vi kan melde at det også ble en pris for årets spill i sesongen som gikk.

Det ble bestemt at det skulle deles ut en pris i åpen klasse og en i juniorklassen, på kr. 3000 i begge i klasser. Som vanlig skal også skribenten få en belønning, kr. 1000. 

Så begynte letingen etter verdige vinnere. Juryen har bestått av Erlend Skjetne og Sverre Johan Aal, som etter vidløftige diskusjoner har funnet vinnerspillene under.

Åpen klasse: Liv Marit Grude

Spillet skriver seg fra World Bridge Games i september, og fra kampen der Norges damelag møtte Brasil. Kristian Barstad Ellingsen skrev om spillet under tittelen «Melding til 20 i stil!»


For Norges damelag satt Liv Marit Grude i nord. Da makker Bodil Nyheim Øigarden bekreftet at alle nøkkelkortene var på plass, fant hun en genial melding. Hun byttet rett og slett trumf og hoppet til 7 ruter! Hun ser at det trolig er en kløvertaper i hjerterkontrakt, man kan kaste nord kløver på den femte hjerteren i ruterkontrakt. Hele spillet så slik ut:

Det er ikke ofte man skal bytte trumf etter å ha funnet en 5–4-tilpass via Stenberg, men her ser vi altså et klassisk eksempel på at det er et stikk mer på 4–4-tilpasningen takket være et avkast.

Jeg vet ikke om Arne Scheie har greie på bridge. Men om han hadde hatt det ville han garantert gitt Liv Marit 20 i stil for hoppet til 7 ruter. Rett og slett vakkert! 

Ingen andre kopierte denne kontrakten hverken i dameklassen eller i åpen klasse. De aller fleste spilte lilleslem i hjerter, mens en håndfull ulykksalige prøvde seg i 7 hjerter, og enda noen flere stoppet i utgang.»

Juniorklassen: Christian Bakke

Det var far Tor Bakke som skrev om sin dyktige sønn Christian, under tittelen «En god vri!» Spillet forekom under VM for juniorlag nå i sommer.

«I Norges kvartfinale mot Sverige i juniorklassen i Ungdoms-VM dukket følgende 3 grand opp.

Utspillet var spar tre til knekt og ess. Spar til tieren og ruterfinesse fulgte. Inne på ruter konge skulle Christian Bakke finne en fortsettelse. Med åpne kort er det jo lett, men Christian fant vrien ved bordet: Hjerter konge!

Dermed ble det en bet og 10 IMP til Norge.» 

Pål sin bridge

 Pål Haga var en meget talentfull spiller som dessverre døde så alt for tidlig, såvidt rundet 40. Jeg hadde gleden av å spille med ham flere ganger, og du kunne alltid stole på at Pål hjalp deg til en god plassering.  Her tryller han hjem en kontrakt som i utgangspunktet ser helt håpløs ut:

  E 7 6  
  D 9 5 4  
  Kn 9 3  
  K 6 4  
Kn 10 2   D 9 5
K 7 6 2   3
10 6 5   K D 7 2
D 10 2   Kn 9 7 6 3
  K 8 4 3  
  E Kn 10 8  
  E 8 4  
  E 5  
S/alle

Meldingene gikk med PÅl som Syd:

S                      N

1 NT              2 kl

2 hj                4 hj

pass

Vest spilte ut en trumf til bordets dame, og tre runder spar brakte Øst inn. Han skiftet til ruter konge som han fikk for, kløver skiftet gikk til bordets konge og hjerter derfra avslørte sitsen. Opp med esset, kløver ess, og da var sluttposisjonen:

  -  
  9 5  
  Kn 9  
  6  
-   -
K 7   -
10 6   D 7 2
D   Kn 9
  8  
  Kn 10  
  E 8  
  -  

Når Pål nå spilte den stående spar åtte, fikk Vest et dilemma han ikke kunne løse. Kaster han et kort eller stjeler med kongen, forsvinner en ruter i bordet, og en ruterstjeling gir det tiende stikket. Vest gjorde sitt beste ved å stjele lavt og bordet stjal over. En kløver ble stjålet, og Vest satt inn på trumf konge.Han måtte spille ruter, og Pål la nieren i bordet. Dermed ble det inkke flere rutertapere og utgangen hjemme.

 

Tønsberg Blad-prisen for beste norske spill

Etter lang tids leting har vi endelig funnet en ny sponsor til prisen for årets beste norske spill. Vi er meget glade for at Tønsberg Blad stiller opp og sponser det som i år vil hete Tønsberg Blad-prisen! Takk også til Knut Kjærnsrød for å ha frontet det nye samarbeidet.

Førstepremien er på 3.000 kr. til spilleren og 1.000 kr. til journalisten, med tilsvarende store beløp i en egen juniorklasse.

Nå håper vi bare at publikum er på hugget og nominerer mange gode kandidater. Etter som prisen gjelder sesongen 2015/2016, er det på høy tid å komme til en avgjørelse. Frist for innsending til erlend@gammagrafisk.no er derfor satt til fredag 21. oktober. Husk at kandidater tidligere må ha vært publisert i avis, bulletin eller på nett.

Festivalprisen til Øyvind Saur

En kreativ spilleføring signert Gjøviks Øyvind Saur får prisen for beste spill under Norsk Bridgefestival 2016. Skribenten var Nils Kåre Kvangraven.

Juryen har bestått av Erlend Skjetne og Åsmund Forfot. Prisen er på 1.500 kr. til spilleren, 1.000 kr til skribenten, utdelt av henholdsvis Norsk Bridgeforbund og Norsk Bridgepresse. Vinnerspillet ble publisert på Nils Kåre Kvangravens eminente nettside www.kvangraven.no.

Etter meldingsforløpet 3 hjerter fra Saur i sør, 4 hjerter fra Geir Brekka i nord, går det pass rundt. Så er oppgaven din, og vi sakser videre fra Kvangravens tekst.

«Nå er du inne som vest i Åpent NM lag, som motspiller til den fargerike Øyvind Saur som ble spillefører i 4 hjerter. 

Spar konge var et naturlig utspill, og Saur ber om spar tre fra blindemann, makker følger med åtteren og syd med femmeren. Hvordan kan det sitte her for at vi skal klare å hente fire stikk i motspill?

 

Vi kan anta syd har sjukorts hjerter og minst to spar, ettersom han lasjerte utspillet. Det betyr at vi må hente to stikk til i minorene.

 

Eller hva om syd har trekorts spar? Da kan vi spille ny spar til blindemanns knekt, og når vi kommer inn på trumf ess kan vi spille nok en spar som makker kan stjele. Vest tenkte nok dette ved bordet, og spilte ny spar til knekt, seks og ruter fra syd. Nå fulgte trumf fra blindemann til vårt vårt ess, men som dere ser av hele spillet under, hadde Saur nå fått sine ti stikk. 

 

Kreativt av Saur å lasjere utspillet med singleton på hånden!»

Magne P. Søvik i aksjon

 Her kommer et nytt spill fra min journalistvirksomhet. Denne gangen dreier det seg om tannlegenes svar på Morgan Kane, Magne P. Søvik som dessverre gikk bort så altfor tidlig. Spillet er fra 3. divisjon i 1996.

  E 7 4  
  K 8 5  
  E K 9  
  Kn 7 6 3  
10 6 5   K D 9 3
Kn   7 3
7 6 3   Kn 10 4 2
E K D 9 8 2   10 5 4
  Kn 8 2  
  E D 10 9 6 4 2  
  D 8 5  
  -  
Med  ingen i sonen åpnet Vest med 3 kløver. Erik Syvertsen i Nord doblet, og Magne i Syd trakk lynraskt 6 hjerter fra hoften. Kløver ess kom ut til stjeling, og for en rutinert ringrev gikk det nå som en helt problemfri tannuttrekking. Hjerter til kongen, kløver til stjeling, hjerter ess, ruter til esset, kløver til stjeling, ruter dame og ruter til kongen. Dermed fikk vi denne sluttposisjonen:

  E 7 4  
  8  
  -  
  Kn  
10 6 5   K D 9 3
-   -
-   Kn
K D   -
  Kn 8 2  
  D 10  
  -  
  -  

Nå fulgte liten spar fra bordet, og Øst var trengt opp i et hjørne med tom seksløper. Et sparstikk var det eneste han kunne få med seg.

 

 

Ut av labyrinten

 Framover vil jeg presentere noen av de gode spillene jeg har fått lov å skrive om gjennom mine mer enn 40 år som bridgejournalist. Hvis noen av dere andre journalister har lyst til å bruke stoffet er det fritt fram. Jeg starter med et fantastisk spill av Astrid Steen Lybæk ( Tulla ) fra 1986:

Hvis det skulle sitte igjen noen dunkle minner fra historietimen, blir Kreta antakelig forbundet med Minotaurus, den grådige oksen som bodde inne i labyrinten og hvert år forlangte å få ofret syv unge menn og det samme antall ungmøer. Heldigvis gjorde mix-paret Tesevs og Ariadne en glimrende jobb med å kvitte seg med uhyret, og dermed var det ingen fare for St.Halvard BK å legge feiringen av sitt 20-års jubileum til øya. Tulla Risnæs , som hun het dengang, viste spill av verdensklasse da hun tråklet seg ut av labyrinten på dette spillet:

  E K 10 6 4  
  Kn 10 5 4  
  -  
  K D 10 4  
Kn 8   D 9 7 2 
K D 6   9 7 3 2
10 8 7 3 2   D 9 5
6 5 3   E 2
  5 3  
  E 8  
  E K Kn 6 4  
  Kn 9 8 7  

Hun satt Syd og fikk kløver ut til esset mot kontrakten 6 kløver. Øst skiftet til hjerter til esset, og Tulla tok ess , konge i spar og spar til stjeling. Vest begynte å få det vondt allerede og kastet hjerter dame. En ruter ble stjålet med bordets dame, og en fjerde spar tok håndens kløver ni seg av. Dermed var stillingen:

  10  
  Kn 10 5  
  -  
  K 10  
-   -
K   9 7 3
10 8 7 3   D 9
6 5   2
  -  
  8  
  E K Kn 6  
  Kn  

Vest har et kort for mye, men han har ikke råd til kaste noen av dem. Hvis hjerter konge får gå, tar Syd simpelthen en gang ruter, trekker trumf og har resten på bordet. Lemper Vest en ruter, tar spillern for kløver knekt og pøser på med ruter, og er det en trumf som får reisepass, tar Tulla kløver knekt og saker tre hjertere på ruter. Dermed står bordet.

Spill ikke ut!

 I den aller første runden av gårsdagens klubbkveld på Nøtterøy kunne du få et utspillsproblem. Du sitter Syd , Ø-V i sonen og har disse kortene:

8 7 6 3 2
10
9 7 4 2
7 5 4
Svært nær en ekte Yarborough, altså, og meldingene går i valsetakt:

S                V                    N                    Ø

pass         1 ru                2 ru                 2 hj

4 sp          5 hj                5 sp                 6 hj

pass         pass              dobl                 pass rundt

What to lead?

Det er neppe spar makker ønsker, og den andre fargen hans må være kløver - så da er det vel der du bør begynne?

Ja, det var sånn jeg tenkte, men det var helt feil:

  E K Kn 10 5 4  
  5 2  
  -  
  K D Kn 10 9  
D   9
E D 7 3   K Kn 9 8 6 4
E K D 10   Kn 8 6 5 3
8 5 3 2   E
  8 7 6 3 2  
  10  
  9 7 4 2  
  7 5 4  
         Det skulle vært ruter til stjeling, og det burde jeg nok ha skjønt - Vests først meldte farge. 6 hjerter doblet med 13 stikk ga naturlig nok ren bunn, men det gikk bedre siden, og vi sluttet kvelden på 70 %        

 

Ja, hva er best?

 Aktuelt spilte spilte Espen ess, konge i ruter og gikk en bet, men finnen ved det andre bordet spilte dårlig og gikk to bet. Dermed en forsiktig pluss til Norge. Motpartens kort var:

Kn 8 5 4 2 10 6
D 5 4 8 2
5 4 D 10 6 2
Kn 6 4 K D 9 7 5 

Vi kan fort bli enige om at det ikke spiller noen rolle hvis ruterfargen sitter 3-3. Har Vest D,10,x,x - vinner du ikke uansett, og hvis Øst har samme, må du spille honnør pluss liten mot bordet. Ess, konge tar alle fordelinger  der tieren eller damen sitter dobbel. Valget kommer når Øst har damen eller tieren fjerde. Hvis det etter ruter ess og liten kommer liten på fra Øst, må du gjette. Det kan altså se ut som om det er to sjanser mot en for å toppe. Jeg sitter likevel med en følelse av at det gir litt bedre odds å spille honnør etterfulgt av liten. Du kan selv gjette riktig eller motparten kan gjøre feil ved å gå opp med damen.   Det ville vært interessant å høre hva dere synes.

Hva er beste sjanse?

 I gårsdagens EM-kamp mot Finland endte Espen Lindqvist og Boye Brogeland i 6 hjerter på disse kortene:

D
K Kn 10 9 7 3
E K 7 3
10 3
 
E K 9 7 3
E 6
Kn 9 8
E 8 2
Øst spilte ut kløver konge. Espen stakk med esset, spilte spar til damen, hjerter til esset og kastet kløvertaperen på spar konge. Hjerter til finesse og ut med trumfen. Nå er kontrakten hjemme hvis du gjetter ruteren. Hva er beste sjanse?

 

Fant du utspillet?

 Så var det tid for å avsløre svaret på "båtoppgaven"

  -  
  K D Kn 9 7 5  
  E Kn 4 2  
  D 8 3  
10 5 3   K D 8 7 2
-   8 3 2
10 9 8 7 6 3   -
K 10 9 7   E Kn 5 4 2
  E Kn 9 6 4  
  E 10 6 4  
  K D 5  
  6  

Jeg spilte uinspirert ut spar konge mot 6 hjerter, og da snellet Tor Walle uten problemer hjem 12 stikk. DEt må som du ser liten kløver ut til makkers konge og ruter igjen til stjeling

 

Og så var det dette utspillet, da

 Tjøme Golf og Gammel Dansk har hatt sin årlige utflukt med bridge og golf. Vi bodde på Pejsegården i Brædstrup nedenfor Silkeborg, og vi anbefaler alle en utflukt dit. Meget imøtekommende personale, og eventyrlig lav pris. Golfen forbigår vi i stillhet denne gangen, men bridgen var full av morsomme utfordringer. Du får denne utspillsoppgaven på den avsluttende turneringen hjemover med SuperSpeed.

K D 8 7 2
8 3 2
-

E Kn 5 4 2

Du sitter Øst med alle i sonen, og meldingene går:

S                    N

1 sp              2 hj

4 hj               6 hj

pass

Hva velger du å spille ut? Du får en dag eller to å fundere på før jeg avslører det hele. 

Lag Eide til World Bridge Games

Av økonomiske årsaker kan ikke NBF sende sitt vanlige landslag til World Bridge Games, populært kalt Bridge-OL, i Wrocław i Polen i september. De fire siste dagene er det derfor blitt spilt en åpen kvalifiseringsturnering i Bridgehuset i Trondheim, om retten til å representere Norge i Polen. Sju lag deltok, alle svært sterke. Etter grunnspill alle mot alle, gikk fire lag til semifinale. Der vant lag Eide knepent, 114–106. I finalen ble det også meget spennende, men seiersmarginen var grei til slutt, 141–108.

Norsk Bridgepresse gratulerer det sympatiske lag Eide med seieren, og ønsker dem lykke til i Polen. På laget spiller Lars Eide fra Hamar med sin sønn Harald, mens enda en sønn, Petter Eide, spiller med Bård Kåre Græsli fra Singsås. Græsli har innrapportert til oss et spill fra innledende fase i turneringen, der Petter Eide viser sin klasse som spillefører.

Øst var giver og passet i åpning, før Petter i sør åpnet 1 grand. Etter en overføringssekvens ble han spillefører i 4 hjerter, en god kontrakt som også var standard i salen på dette spillet. Det ser imidlertid vanskelig ut å vinne den med den ekle sitsen i begge rødfargene. Eide fikk spar seks ut til esset, spar knekt til damen og kongen, og en tredje spar til stjeling. Nå fulgte hjerter ess og hjerter ni til kongen, som avdekte hvordan trumfen satt. 

Det norske utspillet hadde fortalt at vest begynte med fire spar. Når han også har fire hjerter, er det klar odds for at øst har lengde i ruter. Derfor dro Eide nå ruter ti fra bordet, som gikk til knekten og esset. Så fulgte kløver ess og kløver til stjeling, og liten ruter til sjueren! Ruter dame kunne vest stjele, men flere stikk fantes ikke for forsvaret. Det krever mot å spille på denne temmelig spesielle måten, for man må nok belage seg på sjikane om det blir feil. Men det skal man ikke bry seg om, det er alltid rett å gjøre det rette. Aktuelt var Eide én av bare to spilleførere som vant 4 hjerter. Den andre fikk kløver ut, så der forløp spillet annerledes.  

Kvitte seg med en vinner

 Det er ikke så ofte en må kvitte seg med en tilsynelatende vinner. I dette spillet fra årets KM for par måtte du imidlertid være på vakt:

  9 8 2  
  E D Kn 9 8 2  
  E Kn 3  
  7  
     
  E K 10 7 6 3  
  -  
  8 7 6 5 4  
  6 2  

Med alle i sonen gikk meldingene:

N            Ø                 S               V

1 hj      pass            1 sp          2 kl

dobl     3 kl               4 sp         pass rundt

doblingen viste 3-kort spar.'Vest spiller ut kløver ess og skifter til ruter konge som du stikker med esset. Hva nå?

Det hele ser greit ut. Du spiller spar til esset, stjeler en kløver og spiller mer spar. Med sparen 2-2, burde alt være greit? Ja, tilsynelatende, men nå skal du få se sitsen:

  9 8 2  
  E D Kn 9 8 2  
  E Kn 3  
  7  
Kn 4   D 5
K 7 6 4   10 5 3
K   D 10 9 2
E K Kn 9 5 4   D 10 8 3
  E K 10 7 6 3  
  -  
  8 7 6 5 4  
  6 2  

Øst kommer inn på ruter og spiller kløver som du må stjele på bordet. Nå må Øst få tre stikk i ruter som sammen med kløver ess gir beten. I stikk tre må du ta for hjerter ess og sake kløveren din før du tar ut trumfen og spiller ruter. Nå kan du bruke trumfen din i bordet til å stjele god ruteren.

Kunne du ha klart den?

 I den avsluttende kampen i forrige helgs lagmesterskap for damer, veteran og bedrift var dette ett av spillene:

  E 9 5 2  
  10 7 4 2  
  E 10 8  
  K 9  
D Kn 8   7 6 3
D Kn 9 3   -
7 5 2   D Kn 9 4 3
10 4 2   D Kn 8 6 3
  K 10 4  
  E K 8 6 5  
  K 6  
  E 7 5  

11 av lagene havnet i 6 hjerter og uten dobling eller spar dame ut, er det vel i praksis umulig å vinne. To spilleførere ble imidlertid doblet og fikk spar dame ut! Dermed kunne/burde det vært en mulighet. Hva annet kan Vest ha doblet på, uten fire trumf? Da tar du spar konge, spiller spar ti og tar tre stikk i den fargen. Tre ganger kløver med stjeling og tre ganger ruter med stjeling fører deg til denne sluttposisjonen:

  5  
  10 7 4  
  -  
  -  
-   -
D Kn 9 3   -
-   D Kn
-   D Kn
  -  
  E K 8 6  
  -  
  -  

Når du nå spiller liten trumf fra hånden, har ikke Vest noe mottrekk.

Opp igjen

 Følelsen er svært god etter at vi i helgen tok steget direkte opp igjen i 2. divisjon og dermed reparerte fjorårets miss raskest mulig.

Dette spillet var ikke avgjørende for opprykket, men er et eksempel på at noen ganger må en spåille på en helt spesiell sits for å lykkes. 

Meldingsforløpet har gått med Vest giver og ingen i sonen:

V N Ø S

pass 1 ru 2 kl dobl

pass 2 hj pass 3 NT

pass rundt.

Vest spiller ut spar dame, og du ser:

E 8 2
9 5 4 3
E K 5 2
5 4
 
 
K 9 4 3
E Kn 10
10 3

E 9 8 7

 

Makker hadde selvfølgelig minimum og ingen av de kløverne du ønsket for å gi dobbelt hold i fargen. Hva tenker du om sjansene?

Hjerterne må gi tre stikk, du må få et ekstra i spar, og Vest må spilles inn på et gunstig tidspunkt. Ikke særlig sannsynlig, men jeg gikk på med krum hals. Etter spar ess fulgte hjerter til knekten og damen. Nå vred Vest kløver, og Øst fikk beholde for kløver ti. Jeg stakk andre kløver, Vest fulgte. Ruter ti, vest nølte litt men la liten, og kongen tok stikket. Hjerter til tieren, hjerter ess, og fargen satt som den skulle. Ny ruter mot bordet, og Vest la liten igjen.Etter ruter ess tok jeg for den godspilte hjerteren. Den eneste sjansen er nå å spille ruter slik at Vest kommer inn og må spille spar. Det stemte da kortene var:

  E 8 2  
  9 5 4 3  
  E K 5 2  
  5 4  
D Kn 10 6 5   7
D 6 2   K 8 7
D 9 7   Kn 8 6 4
6 2   K D Kn 10 3
  K 9 4 3  
  E Kn 10  
  10 3  
  E 9 8 7  

Vest kom inn på ruter dame, fikk beholde for spar knekt men måtte så spille spar opp i min saks.

 

Bevar Dagbladets daglige bridgespalte

Norsk Bridgepresse registrerer med beklagelse at Dagbladet har besluttet å omgjøre sin daglige bridgespalte til en ukentlig spalte. Våre medlemmer Boye Brogeland og Peter Marstrander er to av Norges ledende bridgespillere og bridgejournalister, og gjør et glimrende arbeid med den tradisjonsrike spalten i Dagbladet. Både de og leserne fortjener at den videreføres som daglig innslag i avisen.

Vi har selv sendt en anmodning til Dagbladet om å revurdere avgjørelsen, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme. Redaksjonssjef Rolf Fiske har adresse rfi@dagbladet.no, og ansvarlig redaktør John Arne Markussen har adresse jam@dagbladet.no.

Løsning på oppgaven

 Håper at noen av dere har satt av litt tid til oppgaven jeg presenterte i romjula. Her er i hvert fall løsningen:

  8 5  
  E  
  -  
  E Kn 8 5 4 3  
10   D
8 5 4   K 10
9 8   K Kn 10 7 6 5
    -
  K  
  Kn 9 3  
  E D 4 3 2  
  -  

Syd var spillefører, skulle spille ut og skulle få syv stikk i NT.

Du begynner med hjerter knekt til esset og spar tilbake til kongen. Du spiller så hjerter ni til Østs konge, og han må spille ruter opp  i din saks. Deretter spiller du hjerter tre til Vest, og han må i sin tur spille kløver opp i bordets saks. Et lite fikst problem , synes jeg.

Historietime

 I mange år hadde Johannes Brun, den første presidenten i NBF bridgespalte i Aftenposten. Her skal du få presentert en oppgave som han hadde i jula 1937:

  8 5  
  E  
  -  
  E Kn 8 5 4 3  
10   D
8 5 4   K 10
9 8   K Kn 10 7 6 5
D 10 9   -
  K  
  Kn 9 3  
  E D 4 3 2  
  -  

Syd spiuller ut og skal ha syv stikk i NT. Ta en titt på oppgaven og se om du kan finne svaret. Jeg publiserer svaret på lørdag 2.1

Simultansuksess

 Novemberbridgen på Tenerife er inne i sin siste uke, og oppslutningen er stadig rundt 7 bord. Tirsdag deltok vi i NBF`s simultanbridge, og min makker Per Bryde Sundseth og jeg hadde  skikkelig flyt og gikk helt til topps på landsbasis blant 374 par med 70,2 % score. For å oppnå en slik score må en naturligvis ha drag så det holder, men litt finspill må også til. her hentet makker hjem alle stikkene i 6 NT:

  Kn 8 7 4 3  
  7 6 5  
  9 7 3  
  3 2  
D 10 6   E
K D 10 4   E Kn 9
10   E K D 8 5 2
E 9 6 5 4   D 8 7
  K 9 5 2  
  8 3 2  
  Kn 6 4  
  K Kn 10  

N/alle

Makker åpnet som Øst med 2 kløver, og etter 3 kløver fra meg som viser 5+ og 8+ hp, var han naturlig nok interessert i å høre om mine kløverhonnører så han meldte et direke 4 NT Etter at jeg bare viste en honnør, foreslo han 6 kløver som jeg naturlig nok konverterte til 6 NT. Ruter ut til tieren og etter fire ganger hjerter, spar til esset og resten av ruterne, måtte Syd med sine to svarte konger kaste inn håndkledet. 13 stikk i 6 NT ga 169,5 poeng av 191,9 mulige.

Ketil i form

 Vi trives i sol og varme her på Tenerife, og bridgen går sin gang. Ketil Andre Olsen hevder seg stadig i toppen, og her hentet han seg en ren top ved å siplle hjem 4 hjerter:

  Kn 7 6  
  E D 6 5  
  -  
  E D 9 7 6 3  
D 10   K 5 4 2
7   K 8 3 2
D 7 6 4 2   E K Kn 5
Kn 10 5 3 2   8
  E 9 8 3  
  Kn 10 9 4  
  10 9 8 3  
  K  

Ketil satt Syd, og med ingen i sonen gikk meldingene:

N                   Ø                     S                    V

1 kl              dobl                1 hj                2 ru

3 hj              pass               4 hj                pass rundt

Vest spilte ut spar dame som ble stukket med esset. Kløver konge ble innkassert, og en hjerter fulgte til esset. Kløver dame trumfet Øst, og Ketil trumfet over. En ruter ble trumfet på bordet, kløver eaa kastet Øst ruter på, Og han kastet en ruter til på en kløver som Ketil trumfet. Ruter til trumf på bordet og en kløver til trumf på hånden. Ruter til trumf dame stjal Øst over og kunne innkassere hjerter åtte og spar konge men måtte så gi bordet det tiende stikket på spar knekt.