Et innlegg fra bloggen Norsk Bridgepresse Norsk Bridgepresse

Ja, hva er best?

 Aktuelt spilte spilte Espen ess, konge i ruter og gikk en bet, men finnen ved det andre bordet spilte dårlig og gikk to bet. Dermed en forsiktig pluss til Norge. Motpartens kort var:

Kn 8 5 4 2 10 6
D 5 4 8 2
5 4 D 10 6 2
Kn 6 4 K D 9 7 5 

Vi kan fort bli enige om at det ikke spiller noen rolle hvis ruterfargen sitter 3-3. Har Vest D,10,x,x - vinner du ikke uansett, og hvis Øst har samme, må du spille honnør pluss liten mot bordet. Ess, konge tar alle fordelinger  der tieren eller damen sitter dobbel. Valget kommer når Øst har damen eller tieren fjerde. Hvis det etter ruter ess og liten kommer liten på fra Øst, må du gjette. Det kan altså se ut som om det er to sjanser mot en for å toppe. Jeg sitter likevel med en følelse av at det gir litt bedre odds å spille honnør etterfulgt av liten. Du kan selv gjette riktig eller motparten kan gjøre feil ved å gå opp med damen.   Det ville vært interessant å høre hva dere synes.

Kommentarer

Det er klart best å fortsette med liten etter esset til knekten. Om man bruker 9 eller kn spiller ingen rolle (Tx og Qx bak er like sannsynlig).

Mulige fordelinger som skiller (I alle øvrige varianter så blir resultatet det samme) etter f.eks 3'er fra øst og 6'er fra vest er:
A) QT543 - 6
B) QT43 - 65
C) QT43 - 64
D) T543 - Q6
I A, B og C vinner liten mot knekten, i D å legge ned kongen.

Á priori sannsynlighet for disse sitsene er:
A) 7,3%/6 = 1,22%
B, C og D) 24,2%/15 = 1,61%

Disse sannsynlighetene må imidlertid korrigeres. Motspillerne har på dette tidspunktet full oversikt og vil legge småkortene i hytt og pine. I A og D har øst 3 kort å velge mellom og Øst 1, i B og C kan de velge mellom to kort hver. Sannsynligheten for A og D må dermed deles på 3 og for B og C med 4.

Det gir da (som relative faktorer) 0,54 for å legge ned kongen og 1,75 for liten til knekten.

I teorien skulle man også ta hensyn til at Vest har vist 3 kort og øst 2 kort i trumf, men det utgjør ingen vesentlig forskjell. Jeg kjenner ikke meldingsforløpet og motparten har meldt eller ikke (eller kunne gjort det på et fornuftig trinn), men også dette vil kunnet påvirke beregningen.

Om vi gjør samme øvelse på alle mulige fordelinger etter at essset er lagt ned, så får vi at man vinner i 68% av tilfellene ved å legge ned kongen og 77% ved å spille liten mot knekten.

Opprinnelig var forøvrig sjansen for 3 ruterstikk hhv 70% for å toppe og 78% for liten.

Hva så med å spille 3 runder med spar? Man bør da selvsagt ta én runde ruter først for å se om T/Q faller (Det er 8% sannsynlighet for det mens kun 1,5% for 6-0). Etter to runder spar er sannsynligheten for 4-3 67%. Det gir i utgangspunktet 8,1%+ 0,9*67%=68,4%. Man vinner imidlertid også dersom det er Vest som er kort og ruteren ordner seg. Vi kan derfor legge til om lag 0,9*33%/2*76% slik at man totalt kommer opp mot 80%. En nøyaktig beregning her må imidlertid ta hensyn til at skjevfordeling i spar og ruter (og hjerter) ikke er uavhengig av hverandre. Man kan heller ikke se bortifra "table feeling" her og som tidligere nevnt meldingsforløp, så dette er en betydelig mer komplisert analyse.

http://www.eurobridge.org/repository/competitions/16budapest/microsite/Asp/BoardAcross.asp?qboard=024.18..1210

Jeg sa vel akkurat det på det første innlegget. Med den aktuelle fordelingen så kan Øst se at spillefører velger "riktig" uansett, og vil vel gå opp på damen, og alle sorger er over.

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.