De dummeste bøndene....

 Som de fleste vet, fortsetter uttrykket med en beskrivelse av potetstørrelse, og i SM 3. divisjon sist helg, må jeg finne meg i at jeg kan få merkelappen:

  K 10 8 3 2  
  E K 9  
  K D Kn  
  E 7  
D 7   E Kn 9
2   D 8 7 6 3
10 9 8 7 5 4 2   6
Kn 10 4   D 9 8 5
  6 5 4  
  Kn 10 5 4  
  E 3  
  K 6 3 2  

Nord åpnet med 2 NT og viste etterhvert 5-kort spar. Makker spilte ut hjerter tre til spillerens nier. Han vant stikk med spar ni, og spilte mer hjerter som jeg "stjal" med spar dame. Da jeg ville spille kløver knekt opp igjen, protesterte hele bordet, og det ble avslørt at kontrakten var 3 NT og ikke 4 spar som jeg trodde. Vel, vel, mer spar til makkers knekt, og han godspilte hjerteren sin. Spar ess var inntak, og dermed måtte det bli bet. Det hadde det ikke blitt hvis jeg ikke hadde "avblokkert" spar dame. Kommer jeg inn på den, har jeg ikke hjerter å gi igjen!  Bønder er bønder, og poteter er poteter!!

Ranik Halle prisen 2014 til Tore Farbrot

Ranik Halle prisen for 2014 fikk en meget verdig vinner i Tore Farbrot fra Fredrikstad. Han har gjennom en årrekke gjort en utrolig journalistisk innsats på det lokale plan med bridgespalter i avisene Demokraten og Fredrikstad Blad der han legger stor vekt på lokale spill og spillere, i tilegg til å referere fra nasjonale og internasjonale bvegivenheter.

Han samler inn og publiserer resultater fra samtlige bridgeklubber i Fredrikstad og omegn og skriver opplæringsartikler både for nybegynnere og viderekomne. Det det ikke er plass til i spaltene, publiserer han på egen hjemmeside. Han er en ildsjel for bridgen på alle mulige måter og stiller opp forklubben uansett. Han sier aldri nei til å spille med, veilede eller undervise nybegynnere.


Fra utdelingen i Fredrikstad Bridgeklubb på spillekvelden 6. okt, den dyktige vinneren til venstre sammen med Knut Kjærnsrød fra styret i Norsk Bridge Presse.

GRATULERER MED PRISEN, TORE!

 

Svar på motspillsproblemet

 Forrige uke presenterte jeg et motspillsproblem fra en lokal turnering. Dette var alle kortene:

  8 7 6 3  
  K 10 7 4  
  -  
  E 8 6 5 4  
E K D Kn 9   10 5 3
8   E D Kn
E K 4 3   Kn 10 9 8 6
Kn 7 2   10 3
  4  
  9 6 5 3 2  
  D 7 5 2  
  K D 9  
Etter meldingsforløpet: 1 sp - 2sp - 4 sp spilte Nord ut kløver fire til din dame og spillerens toer. Jeg håper du klarte å følge opp makkers briljante innledning ved å returnere ruter til stjeling, få kløver tilbake til kongen og bete kontrakten med en ny ruterstjeling.

Ernst & Young-prisen sesongen 2014 – 2015

I samarbeid med det internasjonale selskapet Ernst & Young – i denne sammenhengen representert ved bridgespiller Olve Gravråk – deler Norsk Bridgepresse hvert år ut en pris for beste norske spill, kalt Ernst & Young-prisen.

Aktuelle spill må ha blitt publisert i en offentlig tilgjengelig bridgepublikasjon på papir eller nett, og må deretter innrapporteres til NBP. Førstepremien er kr. 5000, kr. 3000 til journalist. Det utdeles også en andreplass, og en egen juniorpris. Juryen i år har bestått av Alf Helge Jensen og Kristian Barstad Ellingsen, med Erlend Skjetne som en joker.

 

Etter grundig vurdering har juryen kåret Boye Brogeland og Espen Lindqvist til vinnere av 1. premien for årets beste norske spill. Det aktuelle spillet skriver seg fra Åpent EM par i Tromsø, og er ført i pennen av Knut Erik Ljung under tittelen “Mesterlig motspill”.

Hva spiller du ut fra denne hånden etter det gjengitte meldingsforløpet?

 

Boye trodde at det kunne være fem hjerterstikk og seks kløverstikk å hente for motparten. Hvis en motspiller hadde ruter ess, og det i tillegg fantes stjelemulighet i ruter hos blindemann, var det ikke utenkelig at spillefører kunne hanke inn alle stikkene.

Boye valgte derfor å spille ut spar ess, og kunne deretter vurdere om det ville være riktig å gå tilbake til ruterfargen.

Etter utspillet av spar ess var dette hva han så:

 

Espen la spar fire, styrke, under esset. Hvordan fortsette?

Her kunne det være avgjørende å cashe ruter ess om Espen hadde det kortet. Etter meldingene ville spillefører trolig ha to av tre nøkkelkort (hjerter konge, ruter ess og kløver konge), mens Espen hadde det siste. Med ruter ess ville han lagt svakhet i spar for å oppfordre til å skifte farge. Styrkekastet sa ikke stort annet enn at han ikke hadde ruter ess.

Spillet så slik ut:

Boye fortsatte med en liten spar som spillefører stakk med kongen. På hjerter ess la Boye hjerter ti som lavinthal, for å fortelle Espen at det var i spar og ikke ruter sidestikket deres lå.

Gunev spilte hjerter ni til knekten, fulgt av kløver til damen. Boye la kløver sju for å vise trekortsfarge; fra ti, åtte, sju, liten ville han lagt åtteren. Den lasjerte Espen med konge, ni blokk! 

Spillefører hadde nå to muligheter for tolv stikk. Med 3 – 2-sits i kløver kunne han ta for kløver ess og stjele god kløveren, og ha hjerter dame som inntak til tre kløverstikk og tolv stikk totalt. Men med 4 – 1-sits i kløver kunne denne spilleføringen føre til bet, hvis Espen stjal kløver ess.

Alle indikasjoner – Espens sperremelding, sparutspill istedenfor mer normale ruter, Espens styrkekast i spar og det at kløver dame holdt stikk – tydet på at kløver konge var hos Boye. Gunev spilte derfor hjerter dame som han stakk over med kongen, for så å ta en ny kløverfinesse. Da denne tapte til kongen, var bordet dødt! Espen skiftet ruter til Boyes dame. Etter å ha tatt for spar dame var riktig nok Boye innspilt, men én bet ga 90 % score, 45 av 50 mulige poeng.

Boye var den eneste i feltet som spilte ut spar ess, og 18 av 19 andre spilleførere i 4 hjerter fikk enten elleve eller tolv stikk!

 

Andrepremien går til Kristoffer Hegge for et flott motspill som skriver seg fra en landslagstrening, omtalt av Nils Kåre Kvangraven på hans nettside www.kvangraven.no.

Terje Aa – Allan Livgård meldte seg frem til en fin lilleslem på dette spillet. Ved første blikk står kontrakten på sparkonge foran ess, dame, eller at ruteren sitter 3 – 3 slik at den fjerde ruteren gir avkast for spar.

 

Kløver dame i utspill ga ikke spillefører noe gratis, men Terje Aa kombinerte sine muligheter på glimrende vis da han stakk med esset og stjal en kløver på returen. Hjerter til kongen ble så fulgt av nok en kløver til stjeling. Dermed var eliminasjonen gjennomført, og neste trekk var ruter til esset fulgt av liten ruter fra blindemann.

 

Planen var å legge liten hvis øst fulgte lavt. Da er vest innspilt med damen, knekten eller tieren dobbel i opprinnelig beholdning, samtidig som man selvsagt vinner kontrakten med ruteren 3 – 3 eller om sparfinessen går.

 

Men i øst satt det en våken motspiller i Kristoffer Hegge. Han la ruter dame da det ble spilt liten ruter fra blindemann! Dermed ble ikke vest innspilt på sin single knekt! Spillefører stakk med kongen og spilte ny ruter. Den kunne Kristoffer stikke, og spille spar for en bet!

 

Hadde spillefører lest sitsen korrekt, kunne han ennå vunnet kontrakten da ruter dame kom på, ved å spille spar ess og spar dame! Men det var nesten ikke mulig å spille på den sitsen.

 

Et fantastisk motspill av Hegge, jeg bøyer meg i støvet!

 

Juniorprisen går til Christian Bakke for et spill omtalt av hans far Tor Bakke under tittelen “Guttungen vinner 7 spar”. Det skriver seg fra årets Trondheim cup, og ble lagt ut på Snorre Aalbergs blogg.

Flere spillere kom i 7 spar, som er forholdsvis hardt meldt, men juniorspilleren Christian Bakke var den eneste som spilte hjem storeslemmen. Etter hjerter ut til esset fulgte spar konge og ess som, avslørte 4 – 1-sitsen i trumf. De fleste spilte nå på 3 – 3-sits i ruter, men ble overtrumfet og gikk opp til to, tre beter. Christian fant imidlertid en mer sjanserik spilleføring.

Det er like sannsynlig at kløverfargen sitter 3 – 3 som at ruterfargen gjør det, så han fortsatte med tre toppstikk i kløver. Hadde farget sittet jevnt, kunne han ha kastet hjerter i bordet og stjålet en hjerter, som ville sikret tretten stikk. De som spilte på ruteren 3 – 3 hadde ingen tilleggssjanse på kontrakten, men Christian så muligheten om kløveren ikke satt jevnt. Han godspilte kløveren med en stjeling, tok spar knekt og spilte seg hjem på ruter, og trakk ut den siste trumfen. Ikke uventet hadde sør konge, dame i hjerter etter sin innmelding, og også lengden i ruter siden han var kort i begge de svarte fargene.

Da femte kløver ble innkassert, var sør skvist. Han måtte kaste sine hjerterhonnører for å hindre at bordet tok to ruterstikk til slutt, men da sikret hjerter knekt det nødvendige ekstra stikket. 

Festivalprisen 2015 til Fredrik Helness

Det er fast takst at det under Norsk Bridgefestival deles ut en pris for beste spill. I år var Bridgefestivalen erstattet av Åpent EM, men tradisjonen holdes i hevd med en “festivalpris” til beste spill under Åpent EM og Ungdoms-EM.  

Juryen har bestått av Vegard Brekke og Erlend Skjetne. Etter gjennomgang av en rekke kandidater, der de fleste var noen lunde tradisjonelle skviser, innspill og lignende, bestemte juryen seg for å at en ganske type spill for en gangs skyld fortjente en pris: I vinnerspillet stod junior Fredrik Helness – sønn av en ikke ukjent far – for et genialt lavinthalsignal!

Spillet skriver seg fra EM mix par. Med alle i sonen åpnet sør 1 ruter. Vest valgte naturlig nok å melde inn 2 kløver, og nord sa 2 hjerter. Helness i øst støttet makkeren til 3 kløver, og sør gjentok ruteren. Vest hoppet til 5 kløver, men nord avsluttet meldingsforløpet med 5 ruter. Ut kom kløver ess. Når det ligger singelton i utspillsfargen i bordet, er regelen at man skal gi makker et lavinthalsignal, altså indikere med høyt eller lavt kort hvilken farge man ønsker skift til. Her ville nok de fleste lagt den mellomstore femmeren, for å si at man ikke har noen preferanse mellom spar og hjerter. Vest kan ikke vite annet enn at makker ikke har spar ess, og skifter vel dermed til en hjerter eller kanskje trumf. Men Helness i øst tenkte dypere: Han så selv på fire små hjerter, hvilket betyr at fargen må være tilnærmet løpende for spillefører, så hvor skal beten komme fra? Har vest spar ess er jo beten opplagt, men har hun spar konge, er den eneste betesjansen at spillefører gjør et feilvalg i spar. Dermed la Helness kløver knekt under esset, en klar oppfordring til sparskift. Vest skiftet lydig spar to, og man kan ikke klandre spillfører for å legge liten i bordet, i håp om motsatt fordeling av sparhonnørene. Da knekten krevde esset var det over og ut; forsvaret hadde beten på spar konge idet de kom inn på ruter ess. Det å finne påspillet av kløver knekt i høyt tempo ved bordet, er imponerende. Bare en liten tenkepause i første stikk vil fort kunne avsløre hele svindelen.

Prispengene til spilleren er kr. 1.500, gitt av Norsk Bridgeforbund. Egentlig er det også en journalistpris på kr. 1.000, gitt av Norsk Bridgepresse. Men da Erlend Skjetne var med på å velge ut vinnerspillet, samtidig som det var han selv som omtalte spillet i lokalavisene Gaula og Gauldalsposten, utdeles ikke journalistprispengene i år. 

Test motspillet ditt

 Du skal få et motspillsproblem som forekom i Tønsberg Bridgeklubb nylig. Du sitter Syd med Ø-V i sonen, og meldingene går:

N                  Ø                    S                       V

pass          pass             pass                  1 sp

pass          2 sp              pass                  4 sp

pass rundt

Din makker i Nord spiller ut kløver fire, og du ser:

  10 5 3
  E D Kn
  Kn 10 9 8 6
  10 3
4  
9 6 5 3 2  
D 7 5 2  
K D 9  

Du legger damen, og spilleren bidrar med toeren. Hva spiller du i stikk to?

Tenk litt på saken, så publiserer jeg svaret om noen dager

Oldsaksamlingen 7

 Av og til må en ty til ekstraordinære tiltak for å få et godt resultat. Fra en parturnering i USA på 30-tallet fant Syd et trekk som betet en kontrakt alle andre klarte å få hjem:

  Kn 7 2  
  9 7  
  K D Kn 8 4  
  6 5 3  
K D 9 8 3   E 10 6 5 4
E K   D 10 6
10 6 5   7 3
Kn 9 8   K D 2
  -  
  Kn 8 5 4 3 2  
  E 9 2  
  E 10 7 4  

Kontrakten var 4 spar hos Vest, og Nord startet med ruter konge. Syd stakk over med esset og returnerte ruter to! Da den tredje ruteren kom, var Vest overbevist om at Syd måtte ha dobbelto og trumfet med spar ess. Dermed måtte NOrd få for spar knekt og med kløver ess ble det bet og ren topp i selskapet.

Oldsaksamlingen 6

De fleste bridgespillere kjenner til Goren som videreutviklet Culbertsons meldesystem og ga ut flere bøker. At han også var en svært dyktig spiller er hevet over tvil, og dette spillet fra Philadelphiamesterskapet i 1937, er et godt eksempel på den saken:

Ingen/Syd AQJ4  
  763  
  AK2  
  854  
10975   K3
52   J984
107   QJ986
KQJ102   93
  862  
  AKQ10  
  543  
  A76  

 
Ingen i sonen, og Goren åpnet med 1 hjerter som Syd. Nord svarte 1 spar, Syd 1 NT, og ble hevet til 3. Vest spilte ut kløver konge, etterfulgt av kløver dame og skiftet så til ruter ti som Goren stakk med bordets konge. Inn på hjerter og spar til knekten og kongen. Øst fortsatte med ruter dame som han fikk beholde for å få orden på fordelingen. En tredje ruter ble tatt med esset, og Vest kastet en kløver. Goren tok nå for en hjerterhonnør og kløver ess og testet sparfargen, men nå var sitsen avslørt. Vest hadde vist fem kløver, fire spar og dobbel ruter og måtte derfor ha dobbel hjerter. Dermed kunne han med 100 % sikkerhet ta hjerterfinessen for det niende stikket.

Oldsaksamlingen 5

I en stor turnering i New York i 1936 utførte Edward Perry et klassisk lurespill:

                                                   8 7 2

                                                   E D 10

                                                   E 8 7 2

                                                   D Kn 10

                       E D 9 6                                               Kn 10 5

                       Kn 8 5                                                 K 9 7 6 3

                       6                                                         K 4

                       9 7 6 4 3                                             8 5 2

                                                 K 4 3

                                                 4 2

                                                 D Kn 10 9 5 3

                                                 E K

S/ingen

Syd åpnet med 1 ruter og Perry meldte 2 NT som Nord og ble hevet til 3. Øst spilte ut hjerter seks, fjerde høyeste, Vest la knekten og Perry - esset ! Bordet fikk komme inn på en kløverhonnør, og ruter dame løp til kongen. Øst klarte ikke å gjennomskue bløffen og returnerte hjerter makkers formodede dame. Dermed ble det 10 stikk på den oppfinnsomme yankeen.

Undersøk nok!

Horten BK arrangerte sin årlige turnering lørdag 7. mars, og gledelig var det at den var fulltegnet - ikke helt vanlig i dagens bridge-Norge. I dette spillet midtveis i turneringen fikk jeg informasjon fra motparten som jeg prøvde å undersøke etter beste evne, men evnen var ikke bra nok.

            D 10 7                     K

            K 6                          E Kn 3 2

            E 9 7                       K Kn 8 6 3

            E 10 8 7 6               K D Kn

Alle var i sonen,  og medlingene gikk:

Ø            S              V                 N

1 ru        2 ru          3 NT             pass

6 NT      pass rundt

Syds 2 ruter viste begge major. Spar seks kom ut tile esset og mer spar tok jeg med damen, Nord la fireren. Med minimum ti kort i major var jeg interessert i å finne ut minorfordelingen og tok to ganger kløver, Syd hadde singelton. På to ganger kløver til la han hjerter, og kort fortalt spilte jeg på ruter dame dobbel hos Syd og gikk bet da kortene var:

                     Kn 8 6 4

                     5

                     D 10 4 2

                     9 5 4 2

Etter to ganger kløver skulle jeg selvfølgelig spilt ess, konge i hjerter og funnet ut at Syd hadde 6-kort. Dermed er det helt safe å ta ruter ess og la nieren seile.

 

 

     
     
     
   

 

Gode meldinger

Finalen i kretsmesterskapet for lag i Vestfold er i full gang, og i den andre kampen klarete to av parene å melde en medget god storeslem på ikke alt for mange honnørpoeng , men med god tilpasning.

                                                                                    7 5 3

                                                                                    D 8 7 6 4

                                                                                    Kn 7 6 3

                                                                                    7

                                                   E 10 9 8 6 2                                             Kn

                                                   K 5                                                           E 10 3

                                                   10                                                            E D 9 4

                                                   E K 4 2                                                    D Kn 10 9 8

                                                                                    K D 4

                                                                                    Kn 9 2

                                                                                    K 8 5 2

                                                                                    6 5 3

Ingen var i sonen, og Odd Frydenberg som Vest og Geir Egil Bergheim som Øst meldte som følger:

                                                               V                     Ø

                                                              1 sp                 2 kl

                                                              4 kl                  4 ru

                                                              4 hj                  4 sp

                                                              4 NT                5 sp

                                                              7 kl                  pass

4 ru, hj og sp var selvfølgelig cuebids, og da Odd fikk greie på to ess og trumfdame hos Geir Egil var veien kort til storeslemmen. Sigmund Bakke og Svein Harald Riisnæs meldte osamme kontrakt, men der har jeg ikke meldingsforløpet.

Grand Old Aksel

En av de virkelige oldtimerne i norsk bridge har nådd tresifret. Den 27. januar rundet Axel Mathisen 100 år. Aksel er ført i Stavanger og opplevde en svært turbulent krigstid, men lærte også bridge på den tiden, en hobby han har praktisert både med glede og høy kompetanse gjennom et langt liv. Axel har i mange år bodd på Hamar, og selv husker jeg ham godt fra mange turneringer. Han spilte aktivt i klubb til han var langt opp i 90-årene, og etter at han flyttet på eldreinstitusjon, fikk han ukentlig besøk av venner til en robber. Dessverre har han nå måttet legge bridgen på hylla for noen måneder siden, men takk for innsatsen fro bridge, Axel!

Etterspill

De aller fleste deltakerne på bridgefestivalen på tenerife satte kursen hjemover i løpet av søndag 25. januar, men noen ble igjen, og som de dedikerte kortspillere de fleste er,  gir de ikke så lett slipp på kortstokken. Det ble spilt en del spill mandag kveld, og dette var et av de mest interessante:

                                                                E 8 6 5

                                                               9 3

                                                               7 6 2

                                                               E 7 5 4

                                  10 9 3                                                D Kn 4 2

                                  K 8 5 4                                              D 6 2

                                  Kn 3                                                  K 10 9 8 5

                                  D 9 8 3                                             10

                                                             K 7

                                                             E Kn 10 7

                                                             E D 4

                                                             K Kn 6 2

Kontrakten var 3 NT hos Syd etter at Øst hadde vært inne med en rutermelding på 2-trinnet. Ruter knekt ble lasjert, og mer ruter stukket med damen. KLøver til esset, og når tieren kommer fra Øst er detvgrunn til å bli mer skeptisk enn den aktuelle spillefører ble som foirtsatte med kløver og gikk bet.. Hvis du nå iu stedet spiller hjerter ni fra bordet, m,å Øst dekke, ellers er det ni lette stikk med ny hjerterfinesse.. Du stikker med esset, spiller hjerter knekt til Vests konge, og han kan fri seg med spar til denne stillingen:

                                                            E 8 6

                                                            -

                                                           7

                                                           7 5 4

                            9 3                                                        D Kn 4

                            8 5                                                        6

                            -                                                            K 10 9

                           D 9 8                                                     -

                                                           7

                                                           10 7

                                                           E

                                                           K Kn 6

Syd skal ha fem stikk til, og se hva som skjer hvis du tar for ruter ess. Vest kan ikke kaste hjerter og heller ikke kløver, for da godspiller du et stikk der.. Han må derfor gi slipp på en spar, men da tar du for spar ess for å fjerne frikortet hans. Deretter kløver til kkongen, og nå kan du velge om du vil spille han inn på hjerter eller kløver. Det niende stikket kommer i en av fargene.

With a little help from my friends

I simultanturneringen mandag 19.1 her på Tenerife ble dette spillet interessant i sluttposisjonen:

                                                    10 7 3

                                                    D 10 9

                                                    6 4

                                                    E D 9 5 4

                         E Kn                                                D 6 2

                         K 7 3                                               Kn 8 5 4

                         D 7 5 3                                            E K Kn

                         10 8 7 3                                           K 6 2

                                                  K 9 8 5 4

                                                  E 6 2

                                                  10 9 8 2

                                                  Kn

Med Vest giver og ingen i sonen åpnet makker Per B. Sundseth som Øst i 3. hånd med 1 kløver, og min 1 NT avsluttet meldingsforløpet:

Spar ut til kongen og esset, tre ganger ruter og en liten kløver til Syds knekt. Han fortsatte med spar til knekten, ruter dame og kløver mot bordet tok Nord mes esset og spilte hjerter ti til esset. Med Syd inne, var dette sluttposisjonen::

                                                -

                                                D 10

                                                -

                                                D 9

                     -                                                  D

                     K 7                                              Kn 8

                     -                                                  -

                     10 8                                            K

                                                9 8

                                                6 2

                                                -

                                                -

Når Syd nå spilte mer spar, kastet jeg hjerter syv på hånden, og Nord ble utsatt for en criss-cross skvis. Morsomt å få til.

En avslørende dobling

I dette spillet fra onsdag 14. januar her på bridgefestivalen på Tenerife utnyttet Paul Lind Andersen motpartens iinformasjonen fra motpartene på en glimrende måte:

                                                     Kn 9 4

                                                     10 7 6 4

                                                     9 7

                                                     E K D 8

                   K D 6 3                                                     10 9 7

                  8 3                                                             Kn

                  K Kn 8 5 2                                                 D 10 6 4

                  9 3                                                            Kn 7 5 4 2

                                                   E 5 2

                                                   E K D 9 5 2

                                                   E 3

                                                   10 6

Ø/Alle , Meldingene gikk med Paul i Syd:

                       Ø                      S                    V                     N

                     pass                  1 hj                pass                 3 hj

                    pass                   3 sp               dobl !                4 hj

                    pass                   4 NT              pass                 5 ru

                    pass                   6 hj                pass rundt

Vest spilte ut hjerter åtte , og etter to ganger trumf la Paul ned ruter ess, tre ganger kløver og bort med en ruter. Ruterstjeling, trumf til bordet og en kløverstjeling. Liten spar, og nå sprellet Vesty i garnet. Enten spar til spilttet saks eller ruter til dobbel renons. Well done, Paul!

 

Oldsaksamlingen 4

Josephine Culbertson var gift med legenden Ely Culbertson og matchet nok ektemannen rent bridgemessig. I dett spillet fra lagfinalen i det amerikanske mesterskapet i 1937 foretok hun en manøver som egentlig er svært så enkel men ofte litt vanskelig å få øye på:

                                                            

  E 5 4  
  K 7 2  
  D 6 5 3 2  
  9 5  
9   Kn 10 9
E 10 5   Kn 9 6 4
10 7 4   K Kn 9 8
K D 10 7 3 2   Kn 6
  K D 7 6 3 2  
  D 8 3  
  E  
  E 8 4  
     

Hun åpnet som Syd med 1 spar, Vest meldte inn 2 kløver, og Ely støttet med 2 spar. Det var nok for Josephine til å avslutte med 4 spar. Vest spilte ut kløver konge som hun tok med esset, Øst la knekten. Hun spilte mer kløver til Vests tier, og han fortsatte med en tredje runde i fargen. Nå gjorde Josephine det geniale trekk å kaste en hjkerter i bordet. Der med kunne hun stjele en hjerter, og utgangen var i havn.

Verdensstjernene Espen og Boye

Boye Brogeland og Espen Lindqvist har hatt en utrolig sesong med seire i de  store lagturneringene  i de sisste nationals i USA. De spiller på lag Schwartz og for bare en uke siden tok de hjem board-a -match i høstmesterskapet. Seieren var overbevisende, og mye av seiersmarginen skapte de ved å melde bedre enn motstanderne, særlig på slemsiden. Vi starter med et spill fra matchen mot lag Fleischer:

                                   E 8 6

                                   -

                                   D Kn 9 7 4 3

                                   K Kn 6 4

        K Kn 9 5 4                                       D 10 7 3

        K 9                                                  E D Kn 10 8

        E 10 6 2                                          5

        D 9                                                  E 8 3

                                   2

                                   7 6 5 4 3 2

                                   K 8

                                   10 7 5 2

Med N-S i sonen, Espen Øst og Boye i Vest gikk meldingene:

           N                Ø                S                  V

          1 ru            1 hj             pass             1 sp

          pass           4 sp           pass              5 ru

         pass            6 sp           pass rundt

En liten trumf kom i utspill og Boye kunne claime allerede etter stikken. Ved det andre bordet åpnet også Nord 1 ruter, Syd hoppet til 2 hjerter, og Vest til 4 spar der det tok slutt.

I nest siste runde møtte de lag Nickel som de kjempet om seieren med, og dette spillet var med på å avgjøre:

                                  8

                                  Kn 9 5

                                  Kn 8 5 4 3 2

                                  10 7 3

          -                                               E Kn 10 7 3

          E 10 6 4 2                                K D 8

          10 7                                         E D 6

          E Kn 8 6 4 2                            K 5

                                  K D 9 6 5 4 2

                                  7 3

                                  K 9

                                  D 9

Med samme oppstilling på våre gikk medlingene med Ø-V i sonen:

             Ø                S                 V               N

          2 NT            3 sp              5 sp          pass

          5 NT            pass             6 kl           6 ru

          6 hj             pass rundt

Det kom singen spar ut, og med den snille sitsen i mykfdargene le det 13 stikk. Ved det andre bordet åpnet også Øst med 2 NT, og Syd gikk inn med 3 spar. Vest doblet negativt, og Øst sybtes naturlig nok at det var greit å passe. Fem bet og 1100 kunne imidlertid ikke matche 1460.

Så en storeslem som kun ett par til klarte å melde:

                            10 8 6 5 4

                            E K 7 4

                            E 7 5

                            K

      K Kn 9 3                           D 7 2

      Kn 10 9 8 6                      5

      10 4 2                              9 6

      4                                      D 10 9 8 7 5 2

                           E

                           D 3 2

                           K D Kn 8 3

                           E Kn 6 3

N-S i sonen, Boye Syd, og meldingene gikk:

              V             N             Ø               S

            pass         1 sp         3 kl            3 ru

            pass         4 ru          pass          4 NT

            pass         5 hj          pass          5 NT

           pass          6 kl          pass          6 ru

           pass          6 hj         pass           7 ru

           pass rundt

Det kom kløver ut, og Boye kunne stjele to kløver i bordet og innkassere 2140 og gevinst på spillet.

Vi avslutter med et spill der Boye sikrer seg et overstikk i 4 spar og vunnet spill:

                                    Kn 3

                                    E 6 5 4

                                    D 10 8 7

                                    K 4 2

             10 8 7                                 9 4

             D 10 7 3 2                          K Kn 9 8

             5                                         K 6 4 3

             D 9 8 6                               E 7 3

                                   E K D 6 5 2

                                   -

                                   E Kn 9 2

                                   Kn 10 5

N-S i sonen, Boye Syd, og meldingene gikk:

             S                     V                      N                        Ø

           1 sp                pass                  1 NT                   dobl

           redobl             2 hj                    dobl                   pass

           2 sp                pass                  4 sp                   pass rundt

Vest spilte ut sin single ruter, Boye fristet med damen fra bordet, men Øst lot seg ikke lokke til å bruke kongen. Som det sitter, kunne Boye ha fått 11 stikk ved å kaste en klø ver på hjerter ess, men han fant en vei til 11 selv om Øst skulle hatt ess, dame tredje. Etter ruter dame tok han ut trumfen og spilte kløver knekt. Vest dekket, han fikk beholde stikket og spilte mer kløver, men Boye la liten i bordet, og Øst kunne ikke hindre at han kom inn på bordet. Hvis han stakk med esset, var kongen inntak, og la han liten , ville han spille Øst inn på kløver ess, slik at han måtte spille inn bordet for ruterfinesse.

 

                               

God dag mann, økseskaft

Det er ikke alltid så greit med avtalene når en stiller med ny makker og har begrenset tid til forberedelser. Det er imidlertid sjelden misforståelsen er så total som i dette tilfellet fra den siste kretskampen i Vestfold  før jul - og at en kommer ned på beina!

                                    9 8 7 4 2

                                    E 8

                                    Kn 9 6

                                    Kn 9 2

D Kn 3                                                  E K 6

Kn 10 5 2                                             K D 7

5 2                                                       E K D 10

K D 10 8                                              E 4 3

                                 10 5

                                 9 6 4 3

                                 8 7 4 3

                                7 6 5

En opplagt 6 NT som da også ble meldt ved fem av seks bord. Ved det sjette gikk meldingene:

                     Ø                          V

                    2 kl                      2 ru

                    3 NT                    4  kl

                    4 NT                    5 kl

                    5 NT                    6 ru

                   pass!

2 ruter var obligatorisk og 3 NT viste 24-25 hp. Vest mente 4 kløver som Stayman, men Øst oppfattte det som Gerber og svarte 4 NT med sine 3 ess. Vest oppfattet det som Blackwood og svarte 5 kløver ( 0 ess ). Øst trodde fortsatt på Gerber og svarte 5 NT ( 3 konger )Nå meldte Vest 6 ruter som overføring til hjerter, men Øst oppfattte det som farge og sa pass!. Med ruter knekt velvillig plassert ble det 12 sikk og kun 2 imps tap. Utrolig!

Oldsaksamlingen 3

Det er tid for et mytt kapitel i Oldsaksamlingen. Denne gang ser vi hvordan Frank Bubna fra USA elegnat spilte hjem en

5 kløver kontrakt i det amerikanske parmesterskapet i 1938:

                                                      9 4

                                                      E 9

                                                      E Kn 10 9 5 3

                                                      10 8 2

                    7 4 2                                                          K D Kn 5 3

                    K D Kn 10 7 5                                            3 2

                    K 8 4                                                          7 6 2

                    Kn                                                              K 5 4

                                                     E 10 8

                                                     8 6 4

                                                     D

                                                     E D 9 7 6 2

Meldingene gikk med Ø-V i sonen:

S                       V                       N                         Ø

1 kl                  1 hj                    2 ru                     pass

3 kl                  3 hj                    4 kl                     pass

5 kl                  pass rundt

Vest spilte ut hjerter konge som ble tatt med esset, og  BUbna spilte kløver ti fra bordet. Den stakk han med damen, og da knekten falt, var fordelinge i trumf klar.

Nå lot han ruter dame løpe, og fortsatte med hjerter. Vest stakk med tieren og fortsatte med damen, men Frank var på høyden. Han kastet spar fra bordet. Nå kom spar som ble stukket med esset, en spar ble stjålet og den siste sparen forsvant på ruuter  ess. Etter det var det bare å ta ny trumffinesse, og kontrakten var i havn.

 

 

Joar Haugseth tok prisen for beste NM-par spill

NM-par  ble avviklet i septemebr med Lyngdal BK som  god arrangør. Prisen for beste spill var det JOar Haygseth som stakk av med for denne utrolige prestasjonen:

                                                              10 9 2

                                                              D 10 9 6 3

                                                              Kn 4 3 2

                                                              3

                          E 8 7 6                                                      K D Kn 5 3

                          E 7 4 2                                                      Kn

                          8 6                                                            K D 9 5

                          D 8 2                                                        9 6 5

                                                              4

                                                              K 8 5

                                                              E 10 7

                                                              E K Kn 10 7 4

Ingen var i sonen, og meldingene gikk:

                                     N                      Ø                       S                    V

                                    2 ru ( Multi )      2 sp                  dobl                4 sp

                                    pass                 pass                  pass                5 kl

                                    dobl                 pass rundt

Vest spilte ut spar ess og en spar til som JOar stjal. Nå la han ned en snedig kløver ti, og Vest gikk på limpinnen og la lavt. Ess og konge renset trumfen og hjerter konge skyndte Vest seg å stikke. Knekten fra Øst var et vakkert syn, og dermed føk kontrakten hjem, en kontrakt som er  tre bet med beste motspil!! Det ga ikke uventet 100 % score