Et innlegg fra bloggen Norsk Bridgepresse Norsk Bridgepresse

Oldsaksamlingen 7

 Av og til må en ty til ekstraordinære tiltak for å få et godt resultat. Fra en parturnering i USA på 30-tallet fant Syd et trekk som betet en kontrakt alle andre klarte å få hjem:

  Kn 7 2  
  9 7  
  K D Kn 8 4  
  6 5 3  
K D 9 8 3   E 10 6 5 4
E K   D 10 6
10 6 5   7 3
Kn 9 8   K D 2
  -  
  Kn 8 5 4 3 2  
  E 9 2  
  E 10 7 4  

Kontrakten var 4 spar hos Vest, og Nord startet med ruter konge. Syd stakk over med esset og returnerte ruter to! Da den tredje ruteren kom, var Vest overbevist om at Syd måtte ha dobbelto og trumfet med spar ess. Dermed måtte NOrd få for spar knekt og med kløver ess ble det bet og ren topp i selskapet.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.