Et innlegg fra bloggen Norsk Bridgepresse Norsk Bridgepresse

Etterspill

De aller fleste deltakerne på bridgefestivalen på tenerife satte kursen hjemover i løpet av søndag 25. januar, men noen ble igjen, og som de dedikerte kortspillere de fleste er,  gir de ikke så lett slipp på kortstokken. Det ble spilt en del spill mandag kveld, og dette var et av de mest interessante:

                                                                E 8 6 5

                                                               9 3

                                                               7 6 2

                                                               E 7 5 4

                                  10 9 3                                                D Kn 4 2

                                  K 8 5 4                                              D 6 2

                                  Kn 3                                                  K 10 9 8 5

                                  D 9 8 3                                             10

                                                             K 7

                                                             E Kn 10 7

                                                             E D 4

                                                             K Kn 6 2

Kontrakten var 3 NT hos Syd etter at Øst hadde vært inne med en rutermelding på 2-trinnet. Ruter knekt ble lasjert, og mer ruter stukket med damen. KLøver til esset, og når tieren kommer fra Øst er detvgrunn til å bli mer skeptisk enn den aktuelle spillefører ble som foirtsatte med kløver og gikk bet.. Hvis du nå iu stedet spiller hjerter ni fra bordet, m,å Øst dekke, ellers er det ni lette stikk med ny hjerterfinesse.. Du stikker med esset, spiller hjerter knekt til Vests konge, og han kan fri seg med spar til denne stillingen:

                                                            E 8 6

                                                            -

                                                           7

                                                           7 5 4

                            9 3                                                        D Kn 4

                            8 5                                                        6

                            -                                                            K 10 9

                           D 9 8                                                     -

                                                           7

                                                           10 7

                                                           E

                                                           K Kn 6

Syd skal ha fem stikk til, og se hva som skjer hvis du tar for ruter ess. Vest kan ikke kaste hjerter og heller ikke kløver, for da godspiller du et stikk der.. Han må derfor gi slipp på en spar, men da tar du for spar ess for å fjerne frikortet hans. Deretter kløver til kkongen, og nå kan du velge om du vil spille han inn på hjerter eller kløver. Det niende stikket kommer i en av fargene.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.