Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Noen tanker om tofargehender

 Av Thor Simonsen

Hei Snorre,

 
Et par melde-tanker som du evt kan ta med i bloggen hvis du vil. Det handler litt som oppfølging til to-fargemeldinger. (Morsom historie du forteller fra Fredrikstad i fjor.)
 
1. Over 1ru/1hj/1sp er det jo greit med overmelding/2nt/3kl som visende to spesifikke farger.  Over 1 kl kan det være greit å avtale tydelig. F eks slik:

2kl = Sp+ru
2nt= hj+ru
3kl=sp+hj    (Noen bruker 2ru som sp+hj for å spare melderom, det tror jeg er klokt.)

 
Men hvilken grense skal man sette for åpnerens kløverlengde for denne avtalen? 

Hvis man benytter transfer-kløver så kan man faktisk bruke tofargemeldingene som over nevnt for alle lengder på motpartens kløveråpning.  Det blir faktisk også ganske morsomt.  Se pkt 2 for dobling av 1kl-åpning for de som bruker transfer-kløver.
 
2. Åpner motparten med 1 kl så viser dobler hos oss at vi selv skulle ha åpnet med 1 kl. Altså at vi har en balansert hånd med 12-14/18-20 eller ubalansert med kløver.  Og så melder vi bare videre som om det var vi som hadde åpnet med 1 kl. 
 
Etter (1kl)-X-(1ru) nå viser 
X=hj
1hj=sp
1sp=benekter spar (noen kan bruke det som kløver evt, det gjør ikke jeg)
1nt=samme som etter 1kl-(1ru), jeg bruker 1nt som svar på 1kl-åpning som utg-krav uten major.
Osv  avtaleavhengig - transferbud eller ikke.
 
Etter (1kl)-X-(1hj) så viser

X=spar
1sp=benekter spar
1nt=som over
osv (avtaleavhengig)

 
Den som nå doblet kl-åpningen melder nå som uforstyrret hvis det er rom for det, så 2kl i andre melderunde viser nå bare en ubalansert 11-15 åpning med kløver.  (Så dette viser at man ikke trenger å "bekymre" seg for at man ikke får meldt inn 2kl som naturlig kløverfarge over en ikke-naturlig kløveråpning.)
 
Ekstra morsomt kan disse sekvensene bli dersom begge parene benytter transferkløver.  
 
Mvh
Thor 
 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.