Svar på motspillsproblemet

 Forrige uke presenterte jeg et motspillsproblem fra en lokal turnering. Dette var alle kortene:

  8 7 6 3  
  K 10 7 4  
  -  
  E 8 6 5 4  
E K D Kn 9   10 5 3
8   E D Kn
E K 4 3   Kn 10 9 8 6
Kn 7 2   10 3
  4  
  9 6 5 3 2  
  D 7 5 2  
  K D 9  
Etter meldingsforløpet: 1 sp - 2sp - 4 sp spilte Nord ut kløver fire til din dame og spillerens toer. Jeg håper du klarte å følge opp makkers briljante innledning ved å returnere ruter til stjeling, få kløver tilbake til kongen og bete kontrakten med en ny ruterstjeling.