Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

NM Klubber 2014 - Kamp 1 og 2

 

 


KAMP 2

Denne gangen var det arrangøren, Bridgekameratene, som skulle vise sine kunster mot Skien. Bridgekam hadde tippet seg selv som et av bunnlagene, mens Skien var tippet som mulig medaljekandidat. Begge lagene gikk på et lite tap i første kamp.

STILLINGEN ETTER KAMP 2
RESULTATER KAMP 2
FØRSTE HALVRUNDE
LITEN VIDEOSNUTT FRA ÅPENT ROM 

VIDEOSNUTT FRA LUKKET ROM

Den første runden på BBO var ingen suksess for arrangøren, men vi lar det gå som oppstartsvansker og gir dem en sjanse til for å få teknikken på plass.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeg starter med et spill fra kampen mellom Stavanger og Vikersund. Jan Fjælberg skulle spille 3NT etter av øst-vest hadde meldt og støttet spar. Den fargen satt jo 4-4, så da kan du prøve å finne ut hvordan rogalendigen gikk beit?

     


Det er da tre stikk i hjerter, fire i ruter med kappen og EK i kløver. Selv vi tilskuere kommer fram til ni stikk vel?

Lars Allard skulle spille ut og startet med ruter dame (!). Jeg synes det er vanskelig å kritisere Jan Fjælberg for å ta esset, knekten og så kappe på nieren hjemme?

Ei beit
     

 
                                                                             Jan Fjælberg ble lurt av Lars Allard.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg kan ikke bare skrive om gode prestasjoner. Når eliten dummer seg ut, får de tåle å få på pukkelen for det.
Det var noen som i presentasjonen sin av laget før turneringa sa omtrent følgende. "Det er et mål at når vi er spillefører, skal vi tilsammen ha flere trumf enn motparten". Jeg vet ikke om Kai og Ronny Jørstad har dette prinisppet i sitt system, men det burde de hatt. Etter kampen la far seg flatere enn flat og tok på seg 100% av skylda, men da lagkameratene for tredje gang ba om forklaring på meldingsforløpet sa Kai klart i fra om at "Nå setter vi oss ned, dere. Så snakker vi resten av kvelden om dette spillet." Da ble det stilt i fjøset. .-)1400 kosta moroa..

_________________________________________________________________________________________________     
Dette er sikkert ikke Ronny Jørstad sitt største kunstverk, men småfint.

Pappa Kai spilte ut spardame til esset og Ronny avblokkerte med kongen. Så hjerter til ti og knekt, spar knekt og skift til ruter.

Tommy stakk med kongen og tok nok en hjerterfinesse. Det holdt, men på esset viste det seg at vest skulle ha et hjerterstikk til.

Nå handlet det om å bli kvitt ruteren, så Sandsmark spilte en liten kløver til damen. Ronny hadde ingen problemer med å lasjere den og da ble spillefører hengende med ruteren sin. EI beit.

Du ser helt sikkert at hvis Ronny stikker kløverdamen, forsvinner rutertaperen på den fjerde kløveren siden vest må følge tre ganger.
     

 

 

     

Denne utgangen var lettere å spille hjem enn å melde. 2ru er MULTI (en svak majoråpning eller en sterk NT). 2sp viste litt hjerter og sannynligvis minst innvitt.

Da var ikke Andre Øberg tung å be.

Ruter konge til esset og hjerter til kongen. Når knekten falt, var det bare å prøve spar mot kongen og kløverkappen. Satt ett av kortene rett, var det +620 å bokføre.

10 IMP til Skien da kontrakten på det andre bordet var 4sp Ø , 8 stikk.
     

 


KAMP 1


RESULTATER FØRSTE KAMP
 RESULTATER FØRSTE HALVRUNDE

1  7 16,29 Heimdal BK 1     Livgård - Helgemo - Berg - Grøtheim - Aa - Johansen         
2 8 11,14 Stavanger BK Skimmeland - Heskje - Fjælberg - Larsen - Bårdsen - Olsen
3 5 10,92 Vikersund BK Allard - Røren - Jensen - Smith - Evjen - Saur
4 3 10,47 Topbridge BC Lillevik - Ludvigsen - Hansen - Schjelderupsen - Furunes - Mikkelsen
5 6 9,53 Bridgekameratene Sandsmark - Wang - Stabell - Stabell - Larsen - Wilt
6 4 9,08 Skien BK Øberg - Hogstad - Jørstad - Jørstad - Bergheim - Frydenberg
7 1 8,86 Bergen Akademiske BK Høyland - Eide - Bakke - Bakke - Høyland
8 2 3,71 Heimdal BK 3 Nilssen - Tøsse - Fiplingdal - Paulsen

Når det er to lag fra samme klubb, er det vanlig at de møtes innbyrdes. I andre idretter kan det hende at et lag vil kunne bli beskyldt for å hjelpe et annet lag fra samme klubb. Det ler vi av i bridge. Er det noen vi virkelig ønsker å slå, så er det de fra vår egen klubb.

Heimdal 1 er store favoritter til å vinne turneringa, men det viser seg gang på gang at i NM klubber så slår alle lagene hverandre. Heimdal 1 er forsterket med Geir Helgemo og Erik Berg, og når de andre på laget er Terje Aa, Allan Livgård, Lars Arthur Johansen og Glenn Grøtheim skjønner dere sikkert favorittstemplet. Heimdal 3 stiller med et sterkt lag, men noe mindre merittert, Steinar Nilsen, John Arthur Paulsen, Øystein Fiplingdal og Ole Johnny Tøsse.

Det ble tust i oppsettet på BBO første runde. Det er ikke vanskelig å sette opp riktige innstillinger, men det må trenes på. Lagkamp uten sammenligning mellom rommene er rimelig meningsløst, så vi både tror og regner med at dette er ordnet til andre halvrunde.

    Allerede i det første spillet, viste Allan at han hadde tenkt å finne gode utspill denne helga.

Fiplingdal og Tøsse var på vei på ruterslem, men oppdaget at de manglet sparkontroll. Den informasjonen ga de også til motparten og spar 3 var et rimelig opplagt utspill fra Allen.

Cuebid er no herk? :-)

Lars Arthur og Glenn kom kjapt i 3NT i det andre rommet og en utgangssving for Heimdal 1.
     

 

 

    Her kan det se ut som Terje Aa var flink, men han ble "reddet" av systemet sitt. 2ru viser en god løft til 3kl, så det kunne han ikke melde. Derfor ble det pass.Kontrakten endte med ni stikk, men på det andre bordet kom Heimdal 3 i 3kl da vest meldte 2ru over 2kl. 

Med korrekt motspill var det ikke så vanskelige å holde spillefører nede på åtte stikk og en liten sving til Heimdal 1
     

 

 
Andre halvrunde
 
 

     Her var John Arthur Paulsen både dyktig og heldig. 5kl viser krutt og kanoner, så da mente Paulsen at et ess og en konge var nok til å melde slem.

En god start for Heimdal 3.

På det andre bordet åpnet syd med søppelmulti og det var nok til å hindre Grøtheim - Johansen å komme i slem.
     
   

 

 
 

     Her var Geir Helgemo flinkere til å spille ut enn Ole Johnny Tøsse på det andre bordet. Meldingsforløpet var ikke identisk, men begge måtte trekke et kort, en kløver eller en hjerter.

Geir og Erik tok de fire første stikkene etter hjerter til konge og ess, to ganger ruter og hjerter knekt.

I lukket kom det kløver ut etter

          1sp
2NT     3ru
4sp

11 lette stikk.
     

 

       

     Så en katastrofe av Grøtheim - Johansen. Syd åpnet med svake to spar og så vet vel ingen hva som skjedde videre. 3spx kosta ikke mindre enn -1400.

(Mente øst at de spilte samme forsvar som etter 1NT inn kanskje? Da betyr redobler at han har en langfarge, mens dirkekte melding viser fargen + en overliggende)
     

 

  

 

     
     
Her var Ole Johnny Tøsse veldig dyktig som spillefører i 3NT. Glenn Grøtheim spilte ut ruter konge og skifta til hjerter til esset i bordet. Så en liten spar til tieren, kløver til kongen og mer spar. Øst stakk med kongen og spilte hjerter knekt (en liten hadde aktuelt være bedre)

Nå var Tøsse sjef i det han stakk med kongen i bordet og spilte spar til damen sin i posisjonen til høyre. Kløver ess og hjerter til vest. Han kunne ta to hjerterstikk, men måtte så spille ruter og gi bort to ruterstikk. 3 + 2 + 2 + 2 = 9.

GLIMRENDE!!!

 

 

 

Her hadde jeg sympati for Lars Arthur sin avgjørelse. Han vet at makker har hjerteress, men mangler kløvercuebid og de mangler spardamen.

Han vet at han kommer inn i bordet på hjerter ess, men så er det meget sannsynlig slutt på inntakene der. Da kan det blir tungt å løse svartfargene uten taper, i alle fall hvis makker ikke har minst en av tierne.

Steinar Nilsen og John Arthur Paulsen meldte slem og vant et tolver da begge de svarte nøkkelkortene satt dobbel foran.
   
     

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.