Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Melder du eller ikke?

Jeg har hatt et par spill der poenget mitt har vært forskjellen på lag og par. I lag er en gjerne mer forsiktig, men en kan aldri passe seg til seier.
Hva med dette spillet hvor alle er sonen?

K7
987
EKKn
Kn10954


Du sitter i 4de hånd.

V       N      Ø      S
p       p      1ru    p
2sp  p       p        ?

2sp viser 4-7 og sekskort spar.

Tenker du å balansere?

__________________________________________________

 

Kommentarer

Je kjenner folk som trolig hadde balansert :)

Med bare 1 hp i umeldte farger og med makker som har passet i åpning velger jeg pass her.

Edit :)

Vi har nok informasjon, og det er korta våre.

Til Espen: Det var sånn det gikk. Mangelfullt eller ikke.

Hvorfor åpna ikke Vest.? Bruker de svak multi?
Informasjonen er mangelfull.
Pass er mitt bud.

Her ville jeg aldri i verden ha balansert verken i par eller lag...

Pass

Totalt 8 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.