Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

5.plass til Gan Bei i Chairmans Cup

Det holdt ikke helt inn for Erik Berg, Karl Morten Lunna, Marius Bartnes, Ove Arvid Andersbakken, Even Morken og Åsmund Forfot , men femteplass blant 166 startende lag er mer enn godkjent. De tapte semifinalen mot svenske "Renons Rimstedt", og det ble også tap i Bonusserien om å få spille om 3. og 4.plass. Litauens lag "ERA" vant turneringa

Hvorfor?

Når Petter Nordthug ikke vinner skirenn, er jeg 100% sikker på at han setter seg ned og analyserer hvorfor det ikke gikk slik han ønsket. Når han så finner ut det, så endrer han på de faktorene som han tror gjorde at han ikke lyktes. Massiv trening med et spesielt fokus på svake sider, vil da forhåpentligvis gi resultater på sikt.

På disse områdene tror jeg de fleste bridgespillere i Norge på toppnivå har masse å gå på. Vi taper og vinner omtrent med samme sinn. I alle fall tror jeg det er få par som setter seg ned i etterkant og analyserer prestasjonen. "Hva var det som gjorde at vi tapte den viktige kampen?" og "Hva må vi gjøre for at vi skal være bedre rustet neste gang?"

I bridge er det langt flere faktorer en ikke rår over enn i f.eks langrenn. Det vil alltid være en porsjon flaks, uflaks, drag og motdrag. Min påstand er likevel at i det lange løp får den enkelte bridgespiller som fortjent. I Sverige var det ikke faste makkerpar som spilte for det beste norske laget. Det er helt sikkert forklaringen på mye, men det er ting å lære av også nye makkerskapskonstellasjoner. Jeg fikk se to av de fire halvrundene på BBO og i de spillene var svenskene et hakk bedre enn oss. Erik Berg sier selv at "I første halvrunde burde vi greit leda med 30 IMP. I stedet lå vi 20 bak etter flere dårlige vurderinger"

Et annet poeng som kanskje er like viktig, er at for flere av de norske var en hard og alvorlig EM akkurat over. Det svenske mesterskapet var kanskje med noe mer senkede skuldre? En blir sliten etter mange dager med lite søvn og mye rødbrus.

Her er et spill hvor det ikke lyktes og det har en enkel forkaring etter min mening.


Ingen i Norge melder kløver eller ruter, men det har jeg sagt så mange ganger nå at dere sikkert er lei. 2kl viser minst fire(oftest fem vel?) og minst invitt til utgang. 2ru viser to eller tre kløver hvis jeg forstår rett, mens 2hj ber om mer opplysninger. Nå burde det vært 2NT, og ikke 3NT, som viser 18-19 hånda. Da kunne syd få mer plass til å komme med en sleminvitt. Enten 3sp som kortfarge eller 3ru som naturlig. Flytt EJ i spar over til ruteresset og hjerterknekten. Da går Norge beit i 3NT mens Sverige vinner minorslem. På den annen side er det mange 18-19 NT'er i nord hvor det ikke står slem, så mine kommentarer er sikkert preget av at jeg ser alle kortene.

Erik Berg og Karl Morten Lunna er ikke faste makkere, så avtalene stopper noen ganger for tidlig. Kanskje er det bedre i nye makkerskap å begrense konvensjonsbruken?

Svenskene meldte slik:

Nord har vist en 18-19 NT, mens 3sp er sleminvitt med begge minor. 4sp vet jeg ikke hva er.


Enda et avtalespørsmål?

men dette går mer på generelle prinsipper. Når Erik Berg dobler 1NT og motparten tar ut, virker det rart at de skal få spille en kontrakt udoblet. (1NT sto vel i åtte stikk aktuelt, uten at det har noe med saken å gjøre) Jeg er sikker på at Erik mente passen sin over 2ru som krav, men det gikk pass rundt og ni stikk. Svenskene meldte og vant 4sp på det andre bordet.

Sterke jenter

Marion Michalsen og Cecilia Rimstedt er to av verdens aller beste kvinnelige bridgespillere, sin unge alder til tross. Her finner de en glimrende ruterstamp og går bare en beit mot +650 i hjerterkontrakt på det andre bordet. 4sp kan beites med hjerterutspill, men det er vel umulig i praksis. (3ru er invitt med sparstøtte, tror det viser bare trekort)

Svenskene melder slik:
1sp - (2ru) - 2sp -  pass
3hj -  (pass) - 4hj - p.r

Ulik vurdering om syd har til en invitt i første melderunde. Interessant.

Men selv svenske jenter misser i motspill

Hjerter konge i utspill. Jeg vet ikke noe annet enn at de spiller lavt som styrke, men i stikk to kom skift til spar.

Svenske gutter melder også hardt

En ok kontrakt som vinnes lett når det sitter greit. På det andre bordet får de norske melde i fred og etter 1ru - 1sp får Karl Morten Lunna et gjenmeldingsproblem. Han har ingen gode meldinger. En revers i 2hj ser hardt ut, men alternativene er vel verre med 2ru, 2hj eller 3sp? Han faller ned på en forsiktig 2sp og utgangssving til Sverige.

_______________________________________________________________________

Kanskje det var dette som forstyrra konsentrasjonen?