Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

men alle de andre er der!!

Det norske landslaget kommer ikke opp og fram uten at de beste spiller med hverandre i de største internasjonale turneringene. I det pågående VM er det kun Espen og Boye som er på plass som par. Ellers er Thor Erik Hoftaniska innhentet som reserve på Tislevoll sitt lag. Jeg vet at Boye og Espen sponses og Hoffa har vel også tilgang til pengebinger, hvis jeg ikke tar feil.

Skal Norge få et landslag tilbake i verdenstoppen, må det gjøres grep fra NBF. I Kina burde Norge stilt med to lag. Norge A: Espen-Boye-Terje Lie- Nils Kvangraven og Norge B: Hoftaniska- Charlsen- Terje Aa - Allan Livgård. 

Jeg skjønner 100% at de fleste av disse ikke har økonomisk ryggrad til å prioritere som de i utgangspunktet hadde ønsket. Reise og opphold er en side av saken, tapt arbeidsinntekt er den andre.Familiære forpliktelser er en tredje. Skal vi komme tilbake må NBF skjønne at vi må delta der de andre nasjonene har sine spillere, nemlig i VM, EM, Cavendish og Nationals. 

Det er ikke alle som er enig med meg i at forbundet må bruke penger på landslaget, men da må de samme ikke klage når resultatene i mesterskap uteblir. For det komme de til å gjøre om det ikke taes grep. Det er ingenting som tilsier at de parene jeg nevner over skal bli nevneverdig bedre i framtiden uten at det satses. Det holder ikke å spille SM og noen lokale parturneringer. 

Kommentarer

Hei Harald

og takk for svar. Jeg tror det du sier sannsynligvis dessverre er sannheten og i det ligger også erkjennelsen av at ambisjonsnivået for landslagsbridgen må justeres. De resultatene vi har levert de siste årene er bra ut fra rammebetingelsene. Et norsk lag i VM vil være en stor prestasjon.

Mitt poeng er like mye å skape blest om landslaget og at en sponsor gjennom det kanskje kan se interessen i å bidra.

På den annen side bruker alle særforbund penger på landslagene sine, sånn at hvis forbundet mener at utgifter i sin helhet må dekkes av spillerne selv er de nok i utakt med mange andre.

Snorre, du tar feil i innledningen her.
Langt fra "alle de andre" er der. Og de aller fleste av "de andre" (jeg går ut fra at du mener landslagsspillere eller -kandidater i andre land) har sponsorer som betaler kalaset.

Og så er faktisk Glenn og Ulf der, men de prioriterer ikke landslaget, så vidt jeg vet.

NBF har en veldig begrenset økonomi, og jeg tror nok det er en svært utbredt oppfatning i medlemsmasssen at de begrensede midlene vi har IKKE skal prioriteres til landslagskandidatene våre.

Så hvis vi skal kunne sende landslagstroppen til slike mesterskap - og det er det ingen tvil om ville vært bra for landslagets prestasjoner - trenger vi penger fra andre kilder enn NBFs budsjett. Det vil i praksis si fra sponsor(er), og disse står som kjent ikke i kø.....

Å sende to lag til Sanya koster penger - mange penger. Det dreier seg ikke bare om startkontingent, reise, opphold og diett. De fleste er i jobb, og må enten kjøpes fri eller bruke av egen ferie. Vi snakker trolig om minst kr 150.000..... pr. lag.

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.