Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Var du for god her, Tor Helness?3NT gikk hjem på mange bord fordi det er "bare" å dukke spar to ganger, så kommer ikke syd inn for å hente beita. 1 + 3 + 1 + 4 = 9 stikk. Tor Helness gikk to dobla beiter. Kan han virkelig ikke en så elementær ting som å lasjere med et ess?

Jeg er ganske sikker på at forklaringen er slik. Tor vet at nord har tre spar for sin dobling og når syveren (norske) komme ut til ti og konge, er det 50% sjanse for at fargen er blokkert. (D97 blokkerer, mens D87 bokkerer ikke) . Syd er favoritt til å ha hjerteresset etter sin innmelding i sonen, så derfor stakk Tor den første sparen og spilte hjerter. Han var sikkert skuffet når nord gikk straks opp med hjerteresset, men ble glad igjen når nord virkelig hadde spar ni. Spar dame og spar ni vant begge stikkene. Mer hjerter.

Nå stod det jo igjen!!

Tor tenkte videre. Nord har doblet med Dxx i spar og hjerteresset. Han har maks en ruterhonnør og den sitter ofte i kapp. Kløveren kan være stikkpotensiale, så der har sikkert Peter Fredin knekten fjerde. Derfor kløver til kongen og kløver til tieren. 

To beit, -500 og totalt 15 IMP ut når Jørn Arild Ringseth på det andre bordet lasja sparen og toppa kløveren. Bridge er moro!!

_____________________________________________________________________________

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.