Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

To flott spill fra Åpent NM B-pulja

 Av Per Helge Hansen

 

Hei Snorre

Ser du etterlyser bidrag – så her kommer et par spill fra B-finalen for par i Fredrikstad om du vil bruke dem. 

Spill 15 så slik ut (S/NS):

                    JT97
                    KJ3
                    K4
                    T985
A63                             KQ84
T87                             Q9542
QJ                               986
AK764                        Q
                    52
                    A6
                    AT7532
                    J32

Meldingene var raskt unnagjort  - 1KL i vest, 1HJ i øst og 1NT i vest avsluttet meldingsforløpet uten innblanding fra NS.

Utspillet var spar J, og jeg konstaterte raskt at vi burde vært i en annen kontrakt (2HJ). Utsiktene til å få tak i mer enn 6 stikk så ikke særlig gode ut, men kanskje kunne motparten hjelpe til? Et godt gammelt triks er å angripe motpartens farge, så jeg bestemte meg for å prøve dette. Utspillet ble stukket i bordet, og en optimistisk ruter til J i stikk 2 ble fortsettelsen. En for meg heldig lay-out, gjorde at det ble vanskelig for motparten å fortsette i fargen. For nord så det nå ut som mitt svake punkt var i hjerter, og han fortsatte med liten hjerter. Denne ble stukket med esset i syd, som heller ikke syntes ruterfortsettelse så attraktiv ut. Syd fortsatte med ny hjerter til tier og konge. Nord fant nå ut at kløver måtte være spilleførers svake punkt, og fortsatte med kløver 10. Jeg kunne nå ta hjerterstikkene og kvitte meg med en ruter dame og en kløver.

Nord derimot fikk det nå tungt, og ble skvist i de svarte fargene. Han valgte å slippe en kløver, og kløver 7 ga 10 stikk i en i utgangspunktet håpløs kontrakt, og god score på spillet.

Så et motspill (Spill 60 – V/NS):

                        T973
                        98
                        Q9875
                        T3
AKJ86                               52
K                                       QJ76432
T32                                   6
Q874                                A65
                        Q4
                        AT5
                        AKJ4
                        KJ92

Jeg satt syd, og hørte meldingene starte med 1SP – pass – 1NT. Jeg syntes ikke soneforholdene tilsa at jeg skulle delta i meldingsforløpet, og min pass ble etterfulgt av to til. 1NT ble forklart som naturlig 6-10, så jeg valgte ruter A ut for å kunne vurdere neste stikk. Etter at blindemanns kort ble lagt i bordet, var det åpenbart at spillefører måtte ha kløver ess og noe godt i hjerter. Med mindre spillefører hadde T9 dobbel i spar, så makker ut til å stoppe den fargen. Makker la styrke på utspillet, sånn at ruter dame så ut til å kunne være hans eneste honnør. Med kløverskift fra makker, så det ut til at vi kunne hente 4 (5?) ruterstikk, 1 stikk i hver av majorfargene samt kløver konge. Men – hva om makker hadde kløver 10? Kanskje kunne spillefører ledes til å tro på en annen sits enn den jeg så? Freidig valgte jeg å teste muligheten, og spilte kløver J. Spillefører lasjerte denne, og jeg kunne fornøyd fortsette med liten kløver til makkers tier og spilleførers ess. Nå fulgte spar til J og tre nye runder spar. Makker spilte så ny ruter, og sitsen i den fargen var avslørt. En noe slukøret spillefører måtte konstatere at jeg kunne cashe kl K (!) og hj A før ny ruter ble spilt slik at makker kunne ta de siste stikkene.

3 bet ga ren topp på spillet.


Med vennlig bridgehilsen
Per Helge Hansen

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.