Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Økonomiske muskler i Kristiansandsregionen

For et par år siden mista vi en av våre gode bridgevenner her i byen, Per Ove Schei. Han var mye syk den siste tida og ikke så aktiv på bridgefronten. Vi var mange som hadde noe kontakt med Per Ove og han var alltid interessert i det som skjedde med oss. Han klarte ikke alltid å følge med på nettet, så oppdateringer var han glad for.

Per Ove var på mange måter en bridgens gentleman og ville at ting skulle foregå etter reglene. En revoke var en revoke og hadde du vist et kort, var det ingen bønn. Da ble det straffekort. Vi prøde å si at det var ikke så farlig på en klubbkveld, men der var han ikke enig. Han kunne være sær. Jeg husker da han kom i klubben etter å ha vært borte i lang tid. Da hadde noen i tiden som hadde gått bestemt at nord skulle være en annen vei enn det som var magnetisk korrekt. "Nord skal være mot nord!", var en klar melding fra Per Ove.

Per Ove hadde ingen nære pårørende som han hadde kontakt med, så da han døde testamenterte han hele arven sin til Kristiansand BK. I det siste året har klubben med Tom Høiland i spissen jobbet med å opprette et fond med statutter som ivaretar Per Ove sin ønsker. Dette er nå på plass og etter Per Ove sitt ønske er det Tom og brødrene Mæsel som skal styre fondet. Det ligger noen begrensinger i hva det kan brukes penger på, i alle fall på kort sikt.

SIB (Sørlandets Internasjonale Bridgeklubb) er ikke aktiv lenger og SIB hadde også et betydelig overskudd etter tjue vellykkede turneringer. I forrige uke ble det bestemt at SIB sine penger overføres til Per Ove sitt fond for at de skal være med å støtte bridgefremmende tiltak i regionen. Dette betyr at vi på Sørlandet har mange hundre tusen å bruke i de kommende årene. Det hviler et ansvar på de som er satt til å bestyre midlene. Da tenker jeg ikke bare på å passe på at pengene ikke sløses bort, men kanskje enda mer å la dem få føtter å gå på. Penger i banken er vel og bra, men der skaper de ingen aktivitet. Jeg håper å komme tilbake til en samtale med Tom Høiland hvordan han sier noe om hvilke planer fondet har, både på kort og på lang sikt.

HER ER ET SPILL MED PER OVE

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.