Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Norge - Sverige U26

Dette er en svært viktig kamp for om mulig både å knappe inn på England og sikre medalje. Vi ligger likt med svenskene og har sjansen til å stikke fra dem.

Kampen åpner med tre flate spill, men i nummer fire meldte de norske bedre enn svenskene.Jeg har sett gjentatte ganger at de norske åpner med svake to eller MULTI, og på den måten forstyrrer motparten. Her hadde Kristoffer og Tor Eivind bedre avtaler enn svenskene og fant ruterkontrakten. Dobler på 3sp viser enda mer kort enn det første doblingen og 4NT er for minorpreferanse. Godt meldt!
6ru står faktisk på å finne kløverdamen, men i 5kl sliter en tungt etter to ganger spar ut. Svensken stjal på bordet og tok kløverkappen gjennom vest uten at det var nok. Han ble hengende med en spar på hånda og måtte gi bort tre stikk. (to i spar og kløverdamen). Fint motspill ved å presse i spar.

12 IMP til Norge som leder 14-0 etter fire spill.
Som sagt åpner de norske på 2-trinnet med dårlige, mellomgode og gode kort. Helt sikkert en bevisst avtale for at motparten skal måtte begynne ofte på tretrinnet. Svake to er også en egen offensiv konvensjon som gir et greit bilde av hånda. Ikke noe kunstverk å komme i 4hj og uavgjort spill.

I spill 6 er svenske litt heldige og vinner en kontrakt som står på ruteresset foran og ingen spartapere. Hegge - Grude meldte 1sp - 2sp og var der de skal være, selv i lagkamp utenfor sonen.