Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Kan du vinne åtte stikk i kløverkontrakt?

 

etter ruterdamen i utspill til stjeling på hånda? Logg deg inn og forklar hvorfor/hvorfor ikke..

Det er et voldsomt mas fra FlakseBerg og LA om hvordan kontrakten kunne bli 3kl dobla. Nord åpna med 3kl, to passer, jeg dobla opplysende og lurningen passet.

Kommentarer

Are x har helt rett. Med kl Ess og ny kløver ut er det kun 7 stikk. Vest vrir spar dame inne på hjerter honnør, og får dermed etablert 2 spar stikk før nord får dukka hjerter 2 ganger.
Med ruter ut får nord 8 stikk uansett motspill. Nord trumfer ru og spiller spar mot tieren. Den må øst stikke med esset for å hindre at essen blir pressa ut mot trumf senere. Inne på esset må øst spille 2 x trumf. Da kan nord dukke hjerteren 2 ganger og kaste spar J på 13.hjerteren. ØV kan ikke spille mer spar.

Første gang jeg har hørt om Åpningstamp Erik :)

Åtte stikk er mulig med ruter dame ut.
Liten spar i stikk 2, vil du enten få en stjeling i bordet, + 5 stikk i trumf ett i hjerter og ett i spar, eller om øst stikker vil en av spillerne bli innspilt og måtte gi deg stikk for konge-knekt i spar.
Eneste som holder nede på syv er kløver ess fulgt av liten kløver.

Ikke med riktig motspill!

Stamp i 3klX?

Jeg er kritisk til meldingsforløpet. Det er sjelden lurt å stampe i ugunstig.

Selvsagt kan jeg det. Forresten fin oppgave til kaffepausen på jobb :)

Katastrofalt utspill av øst da :)

Totalt 7 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.