Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Kan du dette?

I bridge er det mange ting som er rett en gang og feil en annen gang. Noen ting er bare rett. Så som dette spillet.

Syd spiller 3NT etter at syd har vist 20-21, og vest starter med hjerter 3, norske utspill, til makker ess. 

  Spillefører legger knekten under esset og stikker neste med kongen. Vest følger på med toeren. Så kløver til bordets tier og øst er inne på kongen. Han spiller mer hjerter, men siden makker har bare fire stykker er toget godt.

Hva gikk galt her?

Logg deg på og svar med, er du grei.

Kommentarer

Klask i kløverdame! Jeg åpnet jo 1 kløver i øst så makker vet jeg ikke har kongen singel.

Jeg må også lasjere kløver 10, i tilfelle spillefører er en liten luring med Qx på hånd :)

Bortsett fra det lurer jeg på hvor hjerter 5 er, slik at makker slipper å tro at jeg har spilt hjerter 7 tilbake fra 4 kort, i stedet for hjerter 5 fra trekort :)

Hjelper ikke for øst å lasjere nå... Da har spillefører fått 1+2+4+2 stikk... det blir 9 og hjemgang. I par er det viktig å lasjere dette stikket som øst. Han vet jo ikke om syd har Qx i kl... Ikke lasj gir masse masse overstikk.

Vest må gå i med kløver dame på den første kløveren. Det dreper bordet. Klassisk motspillsvariant.

Totalt 3 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.