Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Kamp 1 - "Denne spilles lett hjem"

Av Tarjei Ech Hansen

Hei Snorre!

Denne spilles lett hjem, (Nord åpnet med 1kl og ØV kom i 3NT):

                                x

                                KQJx

                                Jxxx

                                AJ10x        

 KQx                                                 A10      

Axx                                                  10xx

A109                                                KQxx

Kxxx                                                 Qxxx

                                Jxxxxxx  

                                xxx

                                xx

                                x


Med Nords åpning, er det bare å spille kløver mot Damen, ta tre ganger spar, og så følge med hvor mange spar og kløver Nord kaster. Før eller siden ser man hjerteren, ruteren og evt singel kløver Ess!

 

Tarjei

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.