Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Ja, du kan vinne åtte stikk i 3kl!

Jeg ser på sjakk på TV hver gang det er turnering. Å si at jeg kan sjakk, vil være en sterk overdrivelse. Likevel har jeg glede av å følge spillet, men jeg frustreres over at jeg ikke ser det som er opplagt for kommentatorene. "Nå er det bare noen trekk igjen før sort strekker fram hånda og erkjenner tapet", sier de. Jeg ser prosentene på TV, men selv 75%-25% gjør ikke at jeg oppdager hvordan den ene kan avgjøre kampen. Selv når det er slutt, klarer jeg ikke alltid å se hvorfor det er meningsløst t å fortsette. Irriterende.

Sånn innbiller jeg meg at nybegynnere og mindre erfarne bridgespillere har det. Noen klarer ikke å se langt nok fram i spillet og når det sies at "Jeg tar for kløver kongen, ruterdame og den trettende ruteren. Så putter jeg deg inn på dama. Da må du enten spille opp i hjerterkappen eller til dobbeltrenons", folder de hendene under bordet og ber om at de selv en gang kommer til slike erkjennelser. Ikke tør de spørre heller, fordi det er bedre å tie og la folk tro du er en dust enn å åpne kjeften og avsløre en hver tvil.

Jeg påstår ikke at særlig mange som leser denne siden sliter med oversikten, men jeg har fått tilbakemeldinger på at jeg noen ganger fatter meg vel kort. Derfor skal jeg bruke litt plass på å fortelle hvorfor det står åtte stikk i kløver med ruterdamen ut. Noen innsendere har sett den "riktige" spilleplanen.


Syd åpner med 3kl og etter to passer dobler øst opplysende med pass rundt. Ruterdamen ut til stjeling på hånda.

99% av alle bridgespillere vil nå spille hjerter til esset og spar mot hånda. De fleste vil la tieren seile til esset. Vest ønsker å hindre stjelinger i bordet, så han fortsetter med kløver ess og mer kløver. Dette ser kanskje litt rart ut fra ess og dame, men vest ødelegger ikke noe stikk for seg selv. Han vil fremdeles få for kløverdamen. Det han har oppnådd er å hindre syd å stjele sparknekten sin i bordet. Syd ender opp med to spartapere, to i hjerter og to kløver. Det blir to beit og -500.

Det finnes imidlertid en annen plan som gir et stikk til. I praksis ved bordet tror jeg svært, svært få ville funnet den, men i ettertid er det slettes ikke ulogisk å spille slik. Det er mye som tyder på at kløveren sitter 4-0, i alle fall "vet" en at ED sitter bak. 

Løsningen er å spille en liten spar mot tieren i stikk 2. Det er nå to muligheter:

A: Øst kommer inn på damen, men har ikke trumf å spille. Han fortsetter sikkert med hjerter kongen. Bordet vinner og en ruter stjeles. Så spar konge fra hånda og du ser sikkert at vest ikke kan få flere sparstikk.

B: Vest stikker opp med esset og forsetter med kløver esset og mer kløver. Syd vinner lavt hjemme og tar for kongen. Nå er stillingen:
Nå spiller syd hjerter og legger liten i bordet. Øst vinner og spiller f.eks ruter til stjeling på hånda. Syd gir bort også det andre hjerterstikket, men tredje gang vinner bordets ess og på den trettende forsvinner spar knekt på hånda. Vest må stjele med et orginalstikk. Hvis motparten prøver seg å spille spar, bruker syd knekten.

Moral: Det er normalt helt feil å spille fra KKn, men noen ganger er det gale riktig!

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.