Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Island

 RESULTATER LAG

Lag De Botton vant etter en dramatisk innspurt. Det så ut å gå Danmarks vei med to spill igjen, men først slo De Button tilbake i sin kamp mot Gillis med en steinhard 3NT som kunne vært beita, men i praksis ikke var så lett å finne rett motspill. + 7 IMP.

Så tok lag Sinclair 18 IMP på Danmark i de to siste spillene og dermed en flott seier til Janet De Botton, Arthur Malinowski, Thor Erik Hoftaniska og Thomas Charlsen. Vi gratulerer. 
Her er de to avgjørende spillene.
I stedet for en normal hjerter fra lengste og beste farge, starta Kamil- Sinclair med kløver 10 til dame og ess. Så skift til ruter. Nå måtte dansken ha løst sparfargen, men det klarte han naturlig nok ikke. Det var ikke så lett å komme fram og tilbake, men hadde han hatt en liten ruter i stedet for damen i bordet, tror jeg han hadde vunnet. Da ville han stukket med esset og dobbelkappa sparen. Nå slapp han ruteren til bordet og la ned sparesset for beit.Danmark stoppa i 5kl og tapte dermed en soneslemsving når sparen satt 3-3. 

Gratulerer tli lag De Botton!!


Gratulerer til Torhild Heskje og Siv Thoresen med seier på bulteren!


___________________________________________________________


Skille mellom 4/5 og seks spar

Det er mange par som har valgt at overmelding av motpartens innmelding 1ru/1hj etter makkers åpnng, viser hhv seks hjerter og seks spar. Dette fordi det sjette majorkortet ofte er så viktig, både for å vurdere egen kontrakt og når det skal spilles motspill. Jeg har forståelse for at Thomas ikke klarte dette motspillet når makker viste 4+ spar med sin dobling.Thor Erik fant et godt utspill med kløverdamen, men Thomas stakk og skifta til sparkonge. Spillefører vant og nord la fireren. Så to ganger trumf og ruter til knekten. Hadde du klart å skifte tilbake til kløver nå? Det tror jeg er nesten umulig, men hvis nord kunne vist sekskort spar ved å melde 2hj første gang hadde motspillet sagt seg selv. Thomas prøvde å ta et sparstikk til, men da rakk dansken å godspill ruter 9 til et kløveravkast.

_______________________________________________________________________________________


Sånne lagkamerater vil jeg også ha

  Når jeg bakspiller de beste, ser jeg hvor ulike vi er i tankegangen. Vest sperrer med 3sp og lager et ekkelt problem for nord, men jeg ville ikke tenkt på noe annet enn 3NT. Aldri.

Jeg vet ikke hvordan Hoffa tenker, men 5NT ber makker melde en eller annen slem. Ikke spør meg hvorfor han i det hele tatt tenker tanken og selv om makker hadde kløverfarge, rutertilpass og ruterkappen gikk, var det ikke mulig å vinne 6kl. 

I slike spill måtte jeg ha betalt ut 14-15 IMP, men ikke hos DeBotton. Der passer syd og Arthur åpner med 4sp i vest, får spille kontrakten og vinner ti stikk, + 620 og 12 IMP inn!!
     
     Tyskland kom i en normal 4sp, men når du ser sitsen ser du at det ikke er mulig å vinne ti stikk.

Thomas og Hoffa kommer i 3NT, en kontrakt som i utgangspunktet er langt dårligere enn 4sp. I 4sp må både sparen sitte 4-1 og sitsen må være slik at rutertaperen ikke rekker å forsvinne på kløverdamen. Jeg tipper 4sp har en vinnersjanse på 80%, minst.

I 3NT må man ha fire hjerterstikk, selv uten ruter ut. 3-3 sits er 33% sannsynlig, men hjerter 9 gjør at oddsen er noe bedre. Kløver 9 gjør også at det er muligheter for fire stikk der (Kn10x). Likevel ikke særlig mer enn 50% sannsynlig, vil jeg tror.

Don't argue with success og nye 12 IMP til De Botton.

Kommentarer

Jeg lot også motparten vinne 4hj der poenget i omtalen av spillet er å vite om makker har 4/5 eller 6 spar. Det hadde selvfølgelig vært en fordel å vite dette, men å ikke beite 4hj er et stålegg. Poenget er å prøve å telle spillefører sine stikk. En vet om 5 stikk i hjerter og når en har lagt ned spar K som bli stukket med A vet en om et stikk i spar og et stikk i kløver. I ruter har spillefører 2 stikk om han har 98xx (makker har nok kongen). Dette blir 9. Eneste måten å få 10 stikk på er da å kaste en kløver på den godspilte ruteren slik at en kløverstjeling blir det tiende stikket. Derfor skal en spille kløver inne i ruter første gang. Om spillefører får kastet en spar på den godspilte ruteren vil en fortsatt få sparstikket.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.