Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Ikke appellutvalg i EM

Så vidt jeg vet er det første gangen at par ikke kan be om en bredere vurdering av turneringsleders avgjørelser. Det er i følge Harald Skjæran mulig å be om en "second opinon", men slik han forstod det er ikke det noe mer enn at en (flere?) av de andre tilstedeværende turneringslederne ser på saken. 

Jeg har ikke sterke meninger om dette, men det ligner på andre idretter. I f.eks fotball og håndball vet vi at det blir tatt feil avgjørelser av dommerne på banene, men det er en del av gamet. Spillere kan få personlilg straff i etterkant for forseelser som ikke ble oppdager underveis, men oppnådde resultater blir alltid stående.

Noen som har mening om dette?

______________________________________________________________________________

Kommentarer

Slik jeg har forstått dette så jobber TL mer i team enn tidligere. Når TL tilkalles noterer de ned fakta, så går de og drøfter med kollegaer om det er tvilstilfeller før man gir svar. Mitt inntrykk er at det er svært god kompetanse hos TL på lover/regler og hvordan man håndterer diverse hendelser.

Om det er situasjoner hvor man må vurdere spill/motspill hører TL med noen utvalgte toppspillere og igjen får man veldig god kvalitet og vurdering bak avgjørelsen.

Tidligere så tok TL avgjørelser med bordet i større grad og behovet for å etterprøve var større.

Jeg følger meg i alle fall ganske trygg på at dagens løsning er vel så god som tidligere hvor appell-systemet trakk ut avgjørelser i tid og var mer krevende å håndtere.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.