Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Et aldri så lite dementi angående EM og Norge

Jeg skreiv i min kommentar til uttaket av landslagstropper at NBF ikke kommer til å stille med norske landslag i EM. Dette har jeg forstått ut fra blant annet siste intervjuet med Christian Vennerød der jeg oppfatter at han sier det er urealistisk på annen måte enn "Norge Choice" eller "Norge Codan", altså sponsorlag. "Det er nok tungt å svelge for NBF", sier han. Vi vet også av erfaring av sponsorer i bridge heller ikke vokser på trær.

I kveld ringte styremedlem Eva Flått og ønsket at jeg skulle skrive at NBF slettes ikke har bestemt at det ikke skal sendes landslag til EM i Tromsø. Det skal besluttes i styremøte 28.februar. Hun ville ikke forskuttere utfallet av saken før møtet. Når jeg spurte om hvilke betingelser som eventuelt vil følge landslag, ville hun ikke si noe om det heller. "Det må vente".

Eva sier også at styret har hatt et ønske om et mer profesjonellt opplegg rundt landslagene. Ansettelsen av sportsjef og opprettelse av sportslig utvalg var tiltak for å starte den jobben, men sykdom har gjort at prosessen ikke har kommet så langt som de hadde håpet. 

Jeg beklager at jeg har tolket denne saken feil, men jeg kan ikke annet enn å undre meg over hvorfor NBF skal vente til 28.februar med å bestemme om vi skal stille med landslaget i vårt første egenarrangerte EM på femti år. Selvsagt bør vi det og det burde etter min mening vært bestemt for lenge siden. Vi fikk tildelt EM for snart et år siden og det kunne vært det første som ble vedtatt. Ikke minst det at landslagskaptein Christian Vennerød har vært så tydelig på at han ønsker å stille med to lag, burde gjort bestemmelsen lettere. 

Det er enda god tid, så det kan kanskje se ut som dette ikke er så viktig. Det stemmer ikke. Jeg vet at flere av parene i den nyuttatte landslagstroppen allerede har inngått avtaler med egne sponsorlag eller gjort avtaler med andre par. Å forvente at de som enda ikke har gjort avtaler skal vente enda en måned og så kanskje få beskjed om at det blir ikke noe landslag likevel, er nesten verre enn noe. Da kan aktuelle lagkamerater allerede ha parret seg på andre lag. 

Jeg har ADHD-light, men likevel spør jeg. "Hvorfor må alt gå så innmari seint?". I alle fall i saker der beslutningsgrunnlaget overhode ikke endrer seg og det kunne like godt vært bestemt i september 2014 som  28.februar 2015.


_____________________________________________________________________________

Kommentarer

Der er intet VEDTAK om deltagelse under saken EM-2015 i styrereferatet av august-14, referatet sier:
"Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning, med følgende innspill fra styret:
Markedsplanen oppdateres med mål, aktiviteter, fremdrift og ansvarlig. Ansvar: Generalsekretær.
Det utarbeides et sponsorprospekt som mal for fremtidige møter med potensielle samarbeidspartnere. Ansvar: Prosjektleder.
Oppfølging og videre påvirkningsarbeid av søknad til Kulturdepartementet i henhold til foreslått arbeidsdeling mellom prosjektleder og generalsekretær."

Jeg fikk denne informasjonen fra Terje Lie.


Hei Snorre

Jeg spurte Brinkman i august 2014 om Norge stilte egne landslag i EM

Han svarte (pr mail) at det skulle Norge ikke (styrevedtak 29-30 august 2014)

hilsen Terje

Totalt 2 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.