Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Dramatiske videoer

Jeg hadde ikke tenkt å si noe om innholdet i det Boye viser, men spesielt den første og den tredje videoen gjør at den kan ikke få stå ukommentert. Det er kun fakta jeg sier noe om, men dette er krutt og kanoner.

Video 1.
Fisher kikker i kortene til motstanderen mens han som blindemann venter på utspillet. (egentlig uhørt). Så gjør han to bevegelser med genseren som jeg ikke kunne se noen gang i resten av kampen. Husk at skjermene er slik at de kan ikke se ansiktet til hverandre, men de kan se nedkanten av genserer. To ganger til og med!!

Schwartz skal løse ruteren med ED109x mot Kxx og tar for esset og seiler tieren!! Det er rett fordi fargen sitter 4-1. Vel hadde han med Jxxx i trumf tatt for et ess i utspillet, men det var den eneste fargen motparten ikke hadde cuebidda. Hvordan kan en toppspiller spille på 4-1 framfor 3-2? Den siste er jo mer enn tre ganger så sannsynlig. Han spiller altså på en tre ganger så dårlig variant og makkeren hans vet at fargen sitter 4-1 fordi han fikk se motstanderens hånd.

Video 3.
Fisher forlater bordet som blindemann  når makker skal spille 6hj (også uhørt egentlig. Jeg kunne ikke se at han forlot bordet i andre spill og dette var det nest siste) . Vi ser tydelig på videoen at han kikker mot kortene til motstanderen han passerer, men vi kan ikke se hva han gjør i det han kommer tilbake i det makker skal løse KJx mot E10x. Fisher gjør to håndbevegelser jeg heller ikke kunne se andre steder enn akkurat i dette spillet. Hans bevegelser var mot den sida som hadde spardamen. Ja, makker fant dama og vant slemmen.


I video 2
Skal Fisher spiller ut fra 109xx,Kxx,10xx,xxx og bruker lang tid før han spiller ut hjerter (!) og finner makker med EJxxx(!). Legg merke til at Schwartz har flyttet stolen bakover og trekker den fram i det makker sitter og tenker på utspillet. Jeg har spolt gjennom kampen og ikke sett at det skjedde andre ganger.

____________________________________________________________________

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.