Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Dere ler vel av meg igjen?

når jeg for attende gang sier at jeg vil åpne syds hånd med 1ru i "Norsk standard"


Min makker satt i syd og gjorde som alle dere eksperter har lært bort, nemlig å starte med 1kl. Det viser 3+ i de fleste systemer, kun dobbelton hos de som spiller 5-5-4-2 i åpning. Som vanlig fant vi ikke rutertilpassen og lot motparten spille 2hj. Hadde vi hatt  tilpass i kløver, ville vi neppe funnet den heller og sannsynligvis fremdeles solgt ut i 2hj.

Å melde 1ru naturlig etter 1kl-åpning, er jo HELT avlegs. Bare nisser som Helgemo - Helness som gjør det!

Er det bare jeg ser poenget med å åpne med 1ru, så kan vi kanskje en og annen gang finne en delkontakt i minor? Skulle makker være sterk, er det vel ingen større skade skjedd? En må nok ta inn i systemet at

1ru -  1hj
1sp - 2ru (XY)
3kl                      

kan være 4-1-4-4 og ikke nødvendigvis 4-0-5-4. Evt kan en velge å gjenmelde 2NT over 2ru, og at det enda kan være denne fordelinga._____________________________________________________________________

Kommentarer

Med 1-4-4-4- er det vel normalt å åpne med 1ru fordi du har et gjenmeldingsproblem etter 1kl-1sp.
Med 4-1-4-4 har du normalt ikke problemer med gjenmeldingen.
1kl-1nt-2ru er ikke revers!!. Eneste problemet er da at du kommer på 3-trinnet. Er det bet på 3-trinnet så har ofte motparten major kontrakt.

Hvis jeg velger å åpne med 1ru på 1-4-4-4 og makker svarer 1sp, må jeg gjenmelde 1NT, ikke 2kl fordi det vil vise fem ruter. Nå finner vi hjerteren hvis vi har tilpass der.

Går det derimot 1ru -1NT, kan jeg melde 2kl med 4-4 fordi jeg vet at makker har fire kort i minst en av minorfargene.

Hei Snårregutten.

Nå tror jeg du ikke vil forstå du heller... du glemmer at det finnes andre hender og tilpasser der ute
Top of my head:
1. 1ru-1sp-2kl
Da forsvinner 4-4 i hj på lavt nivå siden 2 hj er utg krav i min verden. 1444 mot 5422 feks
2. havner i 2 ru på 4-3 og 4-2
3. Havner ikke i 1NT mange ganger da det er rett. 5332/3532 osv mot denne 1444 hånda
4. Nokså vanskelig å havne i 3 kl på 4144 mot 2425 (Her ville jeg meldt 1kl-1hj-1NT-3kl)

Koz og klemz fra en som gjerne vil forstå, men som nok har begrenset med kapasitet

Hei Snorre

Enig med deg her. Vi åpner 1ru med 1444 og 4144

Ser ikke helt hvorfor dere ikke kan melde 3 ruter etter kløveråpning. Hvis motparten melder 3 hjerter er det vel galskap å doble etter 1 ru åpning, mens det er mulig etter 1 kløver åpning (hardt selvfølgelig)

Nå vil du ikke forstå, Alexander Flagstad.Jeg sier ikke at det jeg prøver å diskutere er rett, men det å prøve å finne tilpass er ofte rett.

Etter 1ru-1hj-1sp-1NT passer du selvsagt. Poenget er at hvis makker har ruter, så har dere fått en sjanse til å velge å spille ruterkontrakt framfor NT. Har dere kløvertilpass, så kan dere (som oftest) ikke finne den under utgang.

Har vi nok hp til å spille utgang, spiller det ikke noen rolle hva vi åpner med. Skulle motparten melde seg på, er det fint å ha vist en farge tidlig.

Dette tror jeg du egentlig er enig i hvis du vil, men du henger fast i ting som noen har (vrang)lært deg. Som sagt påstår jeg ikke at dette er noen sannhet, men tror det er lurt å tenke over.

Skjønner ikke... så skal vi melde 2kl etter

1ru-1hj-1sp-1nt?
Hva skjer da når makker har kjedelige 3433? Eller 3532?

Og etter 1ru-x-1hj-x-1sp så er vi vel like langt? Makker melder 1NT også sitter vi der igjen... skal vi melde 2 kl nå?

1kl-(dbl)-1sp(!ru)- (2hj)-2nt(minor)/3ru- 3ru/pass-............

Gi makker : Jx-Txxx-xx-KDTxx. Kanskje 1kl åpning er bedre enn 1 ru da???

Logg inn for å skrive kommentarer.