Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Dag 3 - NM par

TOR EIVIND GRUDE OG HÅKON KIPPE TIL TOPPS!!
Vi gratulerer så mye!!


Denne artikkel blir oppdatert fra toppen, sånn at det nyeste ligger øverst. Bla deg nedover for å få med det som har skjedd fra starten, men jeg er ikke på plass før etter spill 30.

 
De fleste vet det sikkert allerede, men i år er det "bare" 52 par på startstreken. Tre spill i runden og 153 totalt. De fleste parene er kvalifisert gjennom kretsene, men det er også en del som har kommet med gjennom sterke resultater i andre nasjonale turneringer. Det spilles til klokka 20.15 i dag og i morgen, mens på søndagen er turneringa ferdig kl. 14. Premieutdelingen er rett etterpå.
 
 
NILS KVANGRAVEN LAGER BULLETINER
 
De finner du oppe til høyre. Glimrende arbeid av mannen som leder turneringa etter dag to. Jeg er kjent for å ha et høyt aktivitetsnivå og et aldri så lite snev av ADHD-light. Når tror jeg at jeg har funnet min overmann.

_______________________________________________________________________________

Grude - Kippe i siste runde
Før de tre siste spillene har Tor Eivind Grude og Håkon Kippe en klar ledelse, men 55 poeng er langt fra nok til å føle seg trygg. Det deles ut 75 poeng i hver runde, så i teorien kan det svinge 150 poeng mellom to par.Lederparet håpet nok på tre flate spill i siste runde og fikk delvis ønsket oppfylt. Først en normal 4sp der det var naturlig for Kippe å finne beste utspill fra tre små hjerter mot 4sp. Makker hadde EK i fargen og de kunne forsvunnet med noe annet ut. Helt sikkert pluss på lederne.

Så hadde Tor Eivind KD,Ex,Exxxx,Exxx og makker åpnet med svake 2sp. Vi som kjenner Håkokn Kippe sine to-åpninger passer som et lyn og håper han får åtte stikk. Denne gangen hadde sjeggtrollet faktisk litt kort for åpninga og vant ti stikk når det satt greit. I siste spill meldte motparten for hardt og kom i en steindød 5ru. 4sp kan vinnes i det samme spillet, så score inn sikrer seieren.

GRATULERER!!
STILLINGEN FØR SISTE RUNDE

Toppoppgjør i nest siste runde                   Ragnar Davidsen, Jan Tore Berg, John Saur og Finn Brandsnes

  
Det var ikke noen sjelsettende prestasjon å skifte kløver etter å ha tatt for sparesset, men det var uansett fint å presse motparten til 5-trinnet og ta en beit.

Altså: Spar ess og kløver to i andre stikk for en beit.


LIVE VIDEO FRA KLØVERSKIFTEN
 -----------------------------------------------------------  
"Har folk lim på fingrene?", spurte Erik Berg meg på BBO. "Hvorfor melder ikke nord inn 1sp over 1ru (som viser hjerter)?"

Selvsagt kan du bli tatt i bridge, men det er farlig å stå opp om morgenen også.

Berg - Brandsnes forventa nok et bra resultat på +480 når det kom ruterknekten ut, men det var faktisk svært få som hadde meldt inn spar i nord. Mange ØV-par kom i 3NT i dette spillet, faktisk noen helt i 6NT. Der ble det de samme tolv stikkene og +490.

+480 ga faktisk minus seks.

Parturnering på sitt beste!!
Innspurten har vært en gysare med mange interessant spill. I runde 48 av 51 var Kvangraven - Lie igjen på BBO. I det første spillet var det en utrolig kamp om kontrakten før Terje Lie befant seg i 3sp. I lagturneringer går slike spill som dette uten for mye oppmerksomhet. En femtilapp inn eller ut er ikke så farlig. I par kan det svinge mellom et svært godt og et svært dårlig resultat.

2ru = "En major"

Jeg har ingen mening om hva som er rett og galt av Terje Lie når makker dobler 3hj. Nils sin første dobling er opplysende og den andre viser maks av tidligere meldinger. Om Terje skal stå med eller ta ut i spar er mer eller mindre tilfeldig. Aktuelt skulle han passet.

Her ble Lie - Kvangraven utsatt for et veldig bra motpill. Det kom hjerter ut til esset og skift til ruter til esset og mer hjerter. Når kunne Terje spilte spar til esset og en liten spar. Da blir det en taper i hver farge og ni stikk for +140.

Ikke unaturlig tok Terje sparkappen og fikk kløver i skift. Nå kunne han redda ei beit ved å gå opp på esset, men det så ut som om han måtte vinne 3sp for å få et godt spill (side han så 3hj var beit). 

Kløver til kongen og ruter til stjeling ga den andre beita og -20 på spillet
   
   

   
   
      
   
   

 
UTROLIG JEVNT!!
Minst fire par kan vinne med ni spill igjen


Stillingen etter runde 48Stillingen etter runde 47Pass er en god melding - Del 52


Jeg tar meg i høre ut som Øystein Jensen fra Kristiansand. Han er viden kjent for å ha verdensrekord i å melde pass, men han har et poeng. Veldig mange av spillene jeg skriver om, handler om at par melder for hardt og for mye. John Saur har vært i teten i hele mesterskapet og to runder før slutt tar han en fin avgjørelse i nord og passer ut i stedet for å balansere. Melder han et kvekk, er jeg 100% sikker på at ØV er i 4hj om et blunk.
Pernille Lindaas i vest får ikke mye skryt for sin pass av meg. En konge, knekten tredje i trumf og dobbel spar holder til 2hj første gang (synes jeg)Stig Vestveit blir historisk!!


Han kom som omtrent halve salen i 6sp og fikk kløver ut til esset. Så to ganger spar. Det var ikke gode nyheter, men fortsettelsen var veldig tøff. Hjerter dame og øst la liten uten bekymring. "Nå har han ikke kongen", tenkte Stig. Opp på esset og en hjerter fra bordet. Du skjønner sikkert hva som skjedde siden jeg skriver om spillet. Joda, han fant ruteren også (selvsagt)Stig Vestveit - et av turneringas tøffeste spill?
Sunn fornuft slår både fordeling og styrkekast


Jeg liker spill som det under veldig godt. 

Legg merke til at Espen Lindqvist innledet med 1hj på KDx fordi det blir helt avgjørende i sluttpossen.

Sigurd Evjen spiller ut spar fem, et flott utspill. Nå ruter ni til damen. Aktuelt hadde det vært bedre med ruter til kongen, men det er ikke beste statistiske spilleplan.

Mer spar til kongen og ruter til esset (avblokkerer kongen). Hadde Vidar Smith tatt for spar dame, ville det bltt ti stikk og ikke noe å skrive om, Det så ikke unaturlig å å spille kløver tilbake. Derfor kløver 3.

Espen stikker med esset, spar til kongen og alle ruterne. Før den siste er posisjonen som under.
   
På ruter tre kaster Espen kløver to og nå gikk Sigurd Evjen i boks. Espen har vist to spar, tre ruter og fire kløver. Det er ni kort og da skulle det normalt vært bare hjerter igjen der siden han meldte 1hj over 1ru. Han har også sett makker kaste en hjerter.

Ingen kunne korsfestet nord for å kaste kløverkongen sin og dermed regne med et hjerterstikk.

Sigurd Evjen vet at makker er en snill gutt og legg merke til at Vidar Smith kastet all kløveren sin. Når han i posisjonen under legger kløver knekt, har han ikke tieren igjen og da vet nord av det er vest som har den. Derfor forsvant en hjerter og ti stikk.

I slike posisjoner trenger en ikke kast av noe slag, fordi sunn fornuft slår alle signaler.Helge Mæsel gikk hjem etter medaljene sine!!


Det hadde blitt noe tust med medaljene til årets NM. Jeg vet ikke hvem sin feil det er, men uansett finnes det ingen medaljer i Lyngdal i dag til utdeling under premieutdelinga. Arrangøren er handlingsorientert og sendte TL Helge Mæsel sporenstraks hjem for å hente fra sitt private arkiv. "Ingen vansker med å finne verken to gull, to sølv eller to bronse. Noe er fra par, noe fra lag og noe fra  veteran, men det går vel bra?", sier Helge med et smil.  Moro!!Det så ut som det var beit
i spillet under hvis syd fant et litt uvant avkast, men det stemte ikke etter å ha kikket nøyere over.* ) syd viser 4+ spar, mens nord viser akkurat tre

Jeg vet ikke helt om jeg er enig i NS sine meldinger, men det er en annen sak. 3NT er nedlegg, mens fem ruter beites med sparstjelinga. Mot 3hj dobla spilte nord ut tre ganger kløver som syd kasta to ruter på. Nå står dette som et seil ved å stjele to spar i bordet. Enda rekker spillefører å spille hjerter mot damen sånn at det blir bare tre minorstikk og hjerterkongen for NS. Aktuelt var spillefører i vest kortblilnd og startet med hjerteress og mer hjerter. Da kunne syd stikke med kongen og spille den tredje slik at vest ble hengende med en spartaper likevel.

Det som hadde vært litt spennende var om syd kastet to spar på KD i kløver. Nå får ikke vest stjålet sparene sine, fordi syd vil komme til å stjele over. Dette er på en måte bare en illusjon, fordi vest vet vet nøyaktiv hvordan sparen sitter. Nå er han blitt lengst i spar og kan trygt ta ut trumfen for å stjele bare en spar. Den trettende vil 100% sikkert stå!!


KAMP OM MEDALJENE PÅ BBO
Min innvending mot lange parturneringer, er at de gjerne blir avgjort av de parene som ikke er med i kampen om medaljer. Ligger du ei mil under middels, er det lett å bli umotivert og mest ønske seg hjem. Da sitter gjerne poengene løsere og de som er i teten kan få heldige gaver. Derfor er det fint at de beste møtes innbyrdes på slutten og gjør opp seg i mellom.
Tre runder før slutt møttes ener og treer på det tidspunktet på BBO, men det ble ingen stor dramatikk på de to første. I spill 1 i runden kom Davidsen - Saur i en normal 2hj, men det satt så greit at det sto hele elleve stikk, + 2 til ØV. Så var det en normal 3NT,selv om noen par var i ruterslem på spillet under. Kløver konge i utspill drepte all sjanse til å vinne slemmen. Litt utur for de åtte parene som var i 6ru, en fin kontrakt. Tor Eivind Grude fikk ti stikk i 3NT for + 9 NS.
Så smalt det i det siste spillet. Junior Tor Eivind Grude klarte ikke å holde fingrene vekke fra meldeboksen og la hodet på blokka. 

Håkon Kippe er kjent for sine til tider svært dristige balanseringer i par, men denne gangen var det makker som følte han måtte være med.

Ingen vinner parturneringer ved å passe, men utfordringen er å finne rette tidspunkter for å aksjonere. Grude spilte greit, men kunne ikke unngå den ene beita for katastrofescoren -200 i par. 

Legg merke til Saur sin dobling av 2sp. For han kan 2sp meget vel stå, men han viser maksimum for sine tidligere meldinger. (pluss noe i spar, selvsagt). Logikken er at skulle 2sp stå, vil ØV helt sikkert få et dårlig spill. En udobla beit (-100), trengte ikke nødvendigvis være så bra, men 200 er et kassespill.

Jeg mener det er feil soner å balansere i for nord, men la nå ikke en mange-og-femti-år-gammel bestefar lære ungdommen om balanseringer.

+23 til ØV.
   
   __________________________________________________________________________

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.