Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Dag 1 - NM par

Denne artikkel blir oppdatert fra toppen, sånn at det nyeste ligger øverst. Bla deg nedover for å få med det som har skjedd fra starten, men jeg er ikke på plass før etter spill 30.
De fleste vet det sikkert allerede, men i år er det "bare" 52 par på startstreken. Tre spill i runden og 153 totalt. De fleste parene er kvalifisert gjennom kretsene, men det er også en del som har kommet med gjennom sterke resultater i andre nasjonale turneringer. Det spilles til klokka 20.15 i dag og i morgen, mens på søndagen er turneringa ferdig kl. 14. Premieutdelingen er rett etterpå.

NILS KVANGRAVEN LAGER BULLETINER
FLERE DAMER ENN PÅ MANGE ÅR

Det er gledelig at damene også begynner å invadere de største turneringene. Å innvadere er vel kanskje ikke rett ord å bruke, men jeg kan ikke huske sist så mange som syv av 104 spillere er jenter. Aud Veseth ligger på en flott andreplass. Skal vi få damemedalje for første gang på lenge?FV: Rønnaug Asla, Pernille Lindaas, Astri Margrethe Grønnesby, Maja Rom Anjer, Torild Heskje, Anita Ower og Aud Veseth

STILLINGEN ETTER DAG 1

ET SPILL MED MANGE SKVISMULIGHETER

De fleste kom i 4hj i nord, men minst en spilte kontrakten fra syd og fikk kløver ut fra vest rett opp i ED. Det forsvant to ruter og elleve var sikret. 


Så hjerter konge, kløver til stjeling, ut med trumfen og en liten spar mot bordet. Øst stakk og nå lå kløver ti singel igjen i bordet. Det ble fristende for øst å ta for kløver knekt og fjerne bordets kløver 10. Det skulle han ikke gjort, for med fire kort igjen er dette stillingen:Jeg har fjernet vest sine kort fordi han er ikke med i spillet. På hjerter tre ser du sikkert at øst er ferdig. 

Det kom en analytiker inn til meg og sa at øst kan bryte denne skvisen ved å spille mer spar når han er inne på kongen! Javel, sa jeg, satte meg i nord og slapp sparen til esset. 

Nå tar jeg alle trumfene unntatt de to siste. Stillingen er:Jeg tar for den nest siste hjertern og øst er trumfskviset. Kaster han kløverknekten eller ruteresset, går det spar til damen og avkast av en spar på det godspilte kortet. Kaster han en spar, spiller jeg spar til damen og stjeler et minorkort. Spartassen gir det siste!
  STILLINGEN ETTER RUNDE 19
ALLAN LIVGÅRD TRAFF RUTEREN

i dette spillet. Å få overstikk er jo det parturnering handler om og han spilte slik:


 

Øst fant et greit utspill med hjerter fem. Allan vant med kongen, stjal en kløver, hjerter ess og hjerter 10 tok ut trumf. Så ruter til kongen (!), kløver ess og bort med den andre ruteren. Øst fikk to sparstikk til slutt. Et resultat i takhøyde.

Jeg spurte Allan hvorfor han spilte til kongen og ikke tok kappen. "Sett deg i øst sitt sted og spill ut. Med ruter damen foran bordets femkort-farge, ville du ikke spilt ut aktivt? Når han startet med trumf, var det mye som tydet på at han hadde esset. Det jeg tenkte på, var om  han kanskje hadde ED og at det likevel var rett å kappe. Det er også mye som tyder på at øst har sparkongen, siden han ikke startet der. Et argument for å kappe ruteren er at en kan gjøre seg uavhengig av sparfordelingen, men det er også skvisvarianter i sluttspillet bare jeg får beholdt overgangen i spar"

 
DET ER KANSKJE DÅRLIG GJORT

av meg å skrive om slike spill som det under, men hjerneblødende misforståelser er jo en del av bridgen? Jeg skal ikke en gang prøve meg på å fordele skyld, unntatt å si at det var Eide som meldte galt.
PRISEN SOM FORSVANT?

Terje Lie er en glimrende spillefører og når han traff sparen i dette spillet, gjorde jeg meg klar til å innstille han til prisen for beste spill. 

  Terje lå unna første hjerter, men stakk den påfølgende damen. Syd fulgte med treeren og toeren. Så spar til kongen og spar knekt som seilte. Allrede nå er plussen på spillet sikret.

Så gikk det ruter til esset og ruter til stjeling før Terje tok ut trumfen. Han tok kløverkappen litt seinere, men ble aldri kvitt den tredje hjerteren.

Jeg var sikker på at han skulle ta ut trumfen, så tre ganger kløver med finesse før han peisa på med alle trumfene. Det er to kort igjen og i bordet ligger hjerter ti og en ruter, mens hånda har ED i ruter. Hvilke to kort nord skal holde, må da gudene vite?

Ikke toppformen inne, Lie?

PS: 11 stikk ga +23 av 25 mulige 
     
     
STILLINGEN ETTER RUNDE 17


  
Rimelig sikker på beit


Jeg har fått beskjed av Jan Tore Berg om bare å skrive om gode spill av han, men når de driver med barnestreker som dette, så har han bare seg selv å takke. Det er mange som sverger på Mini-NT og det funker sikkert bra i mange spill. I alle fall mot svakere motstand. Her dobla Jan Mikkelsen opplysende med syv gående spar og ikke lenge etterpå skulle han spille ut mot 1NT redobla. Tre beit og 1000 inn.


Stillingen etter spill 33

Det er vikarene Jon Egil Furunes og Jan Mikkelsen som har tatt teten. Det mest dramatiske hittil er at en av forhåndsfavorittene, Odin Svendsen og Petter Tøndel, har måtte melde forfall på grunn av sykdom. Siden mange hevder at jeg har blitt en fløtepus her på bloggen etter at jeg forlot Kristiansandbik.org og har blitt ofret på kapitalens alter, burde jeg sikkert sagt at Odin Svendsen har vært på grisefest og  blitt buret inne i fyllearresten, men jeg får meg liksom ikke til å lyve bare for å være paparazzi. Tøndel er visst rett og slett blitt syk.


 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.