Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Beste spilleplan?

Du har ved en misforståelse kommet i 7sp i 3.rundekampen din mot Egersund. Hvordan spiller du etter kløverknekten ut til dame, konge og ess?

976
K7
KD8765
D8

EKKn103
E10943
E
E3

_______________________________________________

Kommentarer

Stoler på Espen Lindqvist sine prosenter. Dx eller D singel i spar er nok klart beste sjanse, men jeg tror prosent sjansen for å spille på spar kutten er noe større enn det Lindqvist sier. Spar dame kan sitte tredje sammen med fire hjerter (vest må da ha mist fire ruter). Spar dame kan sitte fjerde sammen med 3 eller fire hjerter (øst må da ha minst 2 ruter)

Anders. Det er 2 som heter Espen L :)

Spiller i prinsippet som Espen..... Faller sp Q så kan jeg spille hj til K og sspille ruter Konge... Skulle den bli stjålet, så må jeg ha hj 3-3/eller DJ blokk (kortfargen i ruter da foran spillefører), men det er jo ruteren jeg har tenkt å leve av..... (bare litt bonuz med ru 5-1 i front). Som Espen L sier så er det mange mulige spilleplaner. Hadde dette vært en teoretisk oppgave så er jeg mindre sikker(selv om jeg er langt fra sikker nå) jeg hadde spilt på å toppe sparen, men "alle" spiller jo trumf ut mot storeslemmer, så damen sitter vel bak :)

Jeg tar for EK i trumf. Hvis jeg ikke husker feil, er sjansen for damen singel eller dobbel på en av hendene 32,7%. Faller damen, tar jeg av meg ruteresset, går inn på sparni og kan stjele en ruter. Nå er det bare ruteren 5-1 som beiter.
Alternativet er å spille på hjerteren 3-3 og spardamen i kapp. Sjansen for det er omtrent 35% (3-3 sits) av 50% (litt mer fordi det finnes hjertervarianter), men i sum langt mindre enn sjansen for spardamen dobbel og ruteren ikke verre enn 4-2.

Ru A- hj til K- ru K kast Kl - spar til T- hj A- hj til stjeling. Sitter den 33 så ny spar finesse. Hvis mv er fri 3. Gang ru d og kast hj - Kl til stjel - siste hj til stjel.
Dette er en av flere alternative spilleføringer, men sikkert ikke den beste.

Totalt 4 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.