Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Mange stikk i forskjell

I dette spillet ble øst sin melding helt avgjørende for motspillet. Trond Hantveit i øst hjalp makker Sam Inge Høyland med ruterutspillet og da var Christer Kristoffersen sjanseløs. Han gikk en æresbeit når han bomma kløveren, men 3sp kan han aldri vinne når ØV spiller ruter hver gang. Trykk på spillet og velg spill 17, åpent rom.


 


Espen Lindqvist på det andre bordet fant ikke ressurser til å melde 3ru og da gikk det sånn. Trykk poå spillet og velg spill 17, lukket rom.

Kommentarer

Her har nok BBO-operatør Liv Marit vært uenig med meldingen min i vest ettersom jeg passet over 1 spar overfor en passet makker og med bare 3-korts hjerter. Hadde jeg doblet, ville Espen garantert meldt 3 ruter over 2 spar. Min plan var å komme tilbake med en balanseringsdobling over 2 spar.

Motspillet mot 4 spar er vrient å finne uten meldinger. Det ser forholdsvis naturlig ut å vri til hjerter konge når man får svakhet på utspillet av kløver ess, og da er nok spilleførers beste sjanse å satse på Dx i spar slik det satt her.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.