Et innlegg fra bloggen Snorre Aalberg Snorre Aalberg

Her ble det ikke rett, Trond Hantveit

Christer Kristoffersen spilte ut spar ess og skifta til kløver åtte når Geir Helgemo i nord la svakhet med tieren. I bordet la spillefører en liten og åtteren vant esset. Øst spilte altså på at syd hadde EK i spar og da har nord ruteresset og kløverdamen er beskyttet. Tja, ikke sikkert det er dårligste spilleplan, men denne gangen eneste veien til beit. Vinnende plan er å lasje kløveråtten. Nå ble det beit når syd stakk med ruteresset og spilte mer kløver.


Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.